ابزارهای گزارش تحلیلی


شاخص‌ها می‌تواند به مقوله‌هایی غیر از برنامه، هزینه، ایمینی و کیفیت نیز گسترش یابد. اصلی‌ترین عامل تعریف شاخص، عملکردی است که بر ماهیت پروژه تأثیرگذار باشد. مثلا ممکن است ما نیازمند شاخص محیط زیست باشیم.

گزارش وضعیت پروژه فرصتی برای پایش عملکرد و پیشرفت پروژه

ارائه گزارش وضعیت پروژه، مدیران ارشد را قادر می‌کند تا آگاهانه تصمیم‌گیری کنند و این امر موجب می‌گردد تا شانس دست‌یابی به نتیجه مطلوب افزایش یابد. علاوه بر این، گزارش‌های معتبر باعث می‌شوند که اطلاعات عملکرد پروژه به ذی‌نفعان ارائه شود و موجب حفظ مشارکت آنها شود. این گزارش ها در قالب گزارش پیشرفت پروژه در مدیریت پروژه نیز قابل ارائه است.

اطلاعات ارائه شده در PSR یا گزارش وضعیت پروژه (Project Status Report) میزان انحرافات پروژه نسبت به برنامه‌های اولیه را در ابعاد مختلفی چون زمان‌، هزینه، کیفیت، ریسک و … نشان می‌دهد. این اطلاعات با مشخص کردن انحرافات مهم، باعث دستیابی به نتیجه مطلوب می‌شود. با این حال، متأسفانه شاهد هستیم که بیشتر مواقع، گزارش‌ها بدون خوانده‌شدن توسط مدیران کنار گذاشته می‌شوند. درحالی‌که استفاده از این ابزار می‌تواند موفقیت پروژه را افزایش دهد. علت کم‌توجهی به این ابزار مهم، ریشه در دلایل زیادی دارد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

ویژگی‌های یک گزارش وضعیت پروژه نامطلوب!

محتوای گزارش

اولین مشکلی که در گزارش‌های پروژه وجود دارد، عدم ارائه اطلاعات مناسب از گستره ابزارهای گزارش تحلیلی داده‌های موجود است. موضوعاتی که به عنوان دانش کسب‌شده تیم پروژه از تجربه‌های پیشین تلقی می‌شوند باید به همراه اقدامات اصلاحی مؤثری که انجام شده است مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین موضوعات جدید و در حال ظهور باید به روشنی همراه با جزییاتی در خصوص اقدامات مورد نیاز ارائه گردد. ارائه گزارش‌های بی‌محتوا و پیچیده نه‌تنها راهکاری ایجاد نمی‌کند بلکه در مواقعی سبب مشکلاتی می‌شود.

نحوه ارائه گزارش

درست است که محتوای گزارش از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، اما میزان اثربخشی و انتقال درست محتوا وابسته به چگونگی نحوه ارائه گزارش نیز هست. اگر شیوه ارائه گزارش نامناسب باشد، شاید تلاش‌هایی که در راستای تهیه محتوای گزارش انجام شده است را به ثمر نرساند.

به‌موقع بودن گزارش: ارائه به‌موقع گزارش به‌ویژه در محیط‌های چابک، جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و کاهش ریسک پروژه بسیار حائز اهمیت است.

در مسیر پیشرفت پروژه به منظور به حداکثر رساندن شانس موفقیت، لازم است تا بررسی وضعیت پروژه، مشکلات و چالش‌های آن و نحوه مشارکت تیم اجرایی، تحت یک سیستم موثر و فرایندی مشخص در قالب گزارش‌های مدیریت پروژه ارائه شود. در واقع کنترل پروژه بدون گزارش‌های وضعیت پروژه ممکن نیست زیرا تصمیم‌گیری به موقع و مناسب در پروژه، مستلزم وجود گزارش‌های مناسب و کارا است.

مروری بر شاخص‌های عملکردی پروژه

شاخص عملکرد برنامه زمانی (SPM)

شاخص عملکرد برنامه زمانی (Schedule Performance Metric) شاخص پیشرفت واقعی در مقابل پیشرفت برنامه‌ریزی شده است. اگر این نشانگر در محدود سبز قرار گیرد، پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی یا جلوتر از آن قرار دارد. اگر نشانگر در محدوده زرد قرار گیرد، پروژه شروع به عقب افتادن کرده است. اگر نشانگر در محدوده قرمز قرار گیرد، پروژه به طور چشم‌گیری عقب مانده و نیازمند اقدامات اصلاحی است. SPM از طریق نسبت بین ارزش کسب شده و ارزش برنامه‌ریزی‌شده محاسبه می‌شود.

شاخص عملکرد پیشایندی هزینه (CCPM)

شاخص عملکرد پیشایندی هزینه (Cost Contingency Performance Metric) معیاری است که هزینه‌های احتمالی را نسبت به پیشرفت پروژه تا امروز مقایسه می‌کند. اگر نشانگر این شاخص در محدوده سبز قرار بگیرد، احتمالاً تمامی هزینه‌ها تا زمان اتمام پروژه پوشش داده خواهد شد. اگر نشانگر در محدوده زرد قرار بگیرد، هزینه‌های احتمالی باقی‌مانده ممکن است تأمین شود اما نظارت دقیق‌تر ضروری است. اگر نشانگر در محدوده قرمز قرار بگیرد، احتمالاً بودجه باقی‌مانده ناکافی است. از این رو، تجزیه و تحلیل کمی ریسک ممکن است ضروری باشد تا میزان هزینه اضافی احتمالی مورد نیاز را تعیین کند. شاخص CCPM در پروژه‌هایی که بودجه مشخص و ثابتی دارند، ابزاری مناسب برای نظارت بر عملکرد هزینه پروژه است.

شاخص عملکرد ایمنی (SPM)

شاخص عملکرد ایمنی (Safety Performance Metric) برای مقایسه ضریب ایمنی پروژه نسبت به میانگین ضریب ایمنی ملی صنعت استفاده می‌شود. نرخ حوادث (IR)[efn_note]Incident Rate[/efn_note]، تعریف شده توسط اداره بهداشت و ایمنی حرفه‌ای یا OHSA (Occupational Health and Safety Administration)، اساس محاسبه این شاخص است.

شاخص تضمین کیفیت (QAM)

شاخص تضمین کیفیت (Quality Assurance Metric) شاخصی است که برای ارزیابی برنامه کنترل کیفیت پیمانکاران استفاده می‌شود. مالک پروژه، کیفیت مورد نیاز پروژه را تعیین و آن را در مشخصات قرارداد درج می‌کند و پیمانکار موظف است استانداردهای کیفیت تعیین شده را رعایت کند. از این رو، وجود یک برنامه کنترل کیفیت برای اطمینان از انطباق لازم است. QAM می‌تواند روی یک جنبه از برنامه کیفیت تنظیم شود و یا می‌تواند جنبه‌های زیادی را در بر گیرد.

سیستم گزارش‌گیری پروژه

یکی از نکات قابل توجه در هنگام راه‌اندازی سیستم‌های مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور، متفاوت بودن و تخصصی بودن عملکرد در هر یک از این سازمان‌ها است. به بیان دیگر، هر چند که روش کلی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سازمان‌های مختلف مشابه است ولی هر سازمان از یک سری روال‌ها و اطلاعات خاص جهت کنترل پیشرفت پروژه‌های خود و تهیه گزارش وضعیت پروژه برای مدیریت پروژه دارد. بنابراین نیازمند گزارش‌های خاص و متفاوت بر اساس اطلاعات مورد نیاز خود خواهد بود. در نتیجه مناسب است که سیستم مدیریت پروژه، تا حد امکان از قابلیت انعطاف‌پذیری جهت سازگار شدن با روال‌های کنترل پروژه در سازمان‌های مختلف برخوردار بوده و توانایی ارائه گزارش‌های مختلف دوره‌ای و مدیریتی را داشته باشد. یک سیستم مدیریت پروژه باید قابلیت ارائه گزارش‌هایی را بدهد که:

 • منبع اصلی ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت عملکرد پروژه باشد.
 • اطلاعات عملکرد را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج را از طریق ابزارهای گرافیکی مانند نمودارها نشان دهد.
 • روند اجرای پروژه را نظارت ‌کند.
 • انحرافات موجود در روند اجرای پروژه را نسبت به برنامه‌ریزی اولیه شناسایی کند.
 • در مورد ریسک‌های پروژه با پتانسیل تأثیرگذاری بر برنامه، هزینه، ایمنی و کیفیت بحث ‌کند.

یک سیستم خوب گزارش وضعیت پروژه باید بتواند در حداقل زمان ممکن داده‌های خام پروژه را گردآوری، پردازش و پالایش کند و در نهایت اطلاعات معتبر و تحلیل شده مورد نیاز را در سطوح مختلف ارائه دهد. این سیستم باید بتواند نتایج حاصل از تحلیل عملکرد داده‌ها را با استفاده از نمودارها و جداول به طور مؤثر منتقل کند. ابزارهای گرافیکی در جلب توجه مدیران پروژه بسیار مؤثر هستند زیرا به آنها اجازه می‌دهد عملکرد کلی پروژه را با یک نگاه درک کنند. نتایج عملکرد در ابزارهای گزارش تحلیلی گزارش‌ها باید به صورت سلسله‌مراتبی سازمان‌دهی شود و به مدیران و کاربران پروژه اجازه دهد تا با نگاهی به صفحه داشبورد پروژه، وضعیت کلی عملکرد پروژه را درک کنند. در عین حال با حرکت به سطوح پایین‌تر – برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر در مورد هر یک از رده‌های عملکرد پروژه – بتوانند جزئیات بیشتری را به دست آورند.

ارائه به موقع PSR (گزارش وضعیت پروژه) برای موفقیت یک سیستم گزارش‌دهی بسیار مهم است. بنابراین روند جمع آوری داده‌ها باید ساده‌سازی شود و فرد مسئول سیستم گزارش‌دهی باید در صدر تحولات پروژه باشد تا اطمینان حاصل گردد که داده‌های مربوط به موضوعات جدید یا در حال تحول، در سیستم گزارش‌دهی پروژه ثبت می‌شوند. این یک جنبه مهم برای تضمین محتوای گزارش‌دهی مؤثر است. هم‌چنین تأیید و نظارت مدیران ارشد یکی دیگر از عوامل موفقیت سیستم گزارش عملکرد هر پروژه است. در واقع مدیران پروژه‌ای که به‌طور منظم گزارش‌های خود را مرور می‌کنند و انحرافات موجود در روند پیشرفت پروژه را از تیم پروژه خود پیگیری می‌نمایند، به طور مؤثر موفقیت یک سیستم گزارش‌دهی را تضمین می‌کنند.

برای اطمینان از اینکه آیا گزارش‌ها برای مدیران ارشد کاربردی هستند یا خیر، باید دقت داشت تا گزارش‌ها مطابق با ذهنیت و انتظارات آنها آماده و ارائه شود. بعید است که مدیران ارشد پروژه به گزارش‌های قطور درباره جزئیات تجزیه و تحلیل فنی پروژه ابزارهای گزارش تحلیلی علاقمند باشند.

مدیران پروژه بیشتر گزارشی را ترجیح می‌دهند که بتواند نتایج عملکرد را به طور خلاصه ارائه کند. از این رو، استفاده از ابزارهای گرافیکی، راه حل ایده‌آل است. علاوه بر این، تمرکز بر نقاط بحرانی و ریسک‌های پروژه، علاقه آنها به گزارش را در طول چرخه پروژه حفظ خواهد کرد.

تا هنگامی که مدیران پروژه از گزارش‌ها به عنوان یک ابزار مورد نیاز جهت بررسی انحرافات عملکرد پروژه و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه استفاده می‌کنند، به طور مؤثر در حال ایجاد یک فرآیند روش‌مند برای شناسایی، مستندسازی و کاهش انحراف‌های اصلی پروژه از ابتدا تا انتهای آن هستند. این روند نه تنها شانس موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد، بلکه با گذشت زمان و سیر پیشرفت پروژه، دانش سازمانی ایجاد می‌شود و می‌تواند برای پروژه‌های آینده نیز به کار رود.

یک رویکرد مطلوب، برگزاری منظم جلسات پیشرفت است که توسط مدیر کنترل پروژه و به ریاست مدیر ارشد برگزار می‌شود. در این جلسات، مدیر ایمنی، مدیر کنترل کیفیت و سایر کارمندان یا واحدها نیز در صورت لزوم شرکت خواهند کرد. مدیر کنترل پروژه وضعیت شاخص‌های عملکرد برنامه و هزینه را توضیح می‌دهد (به عنوان مثال، اگر شاخص‌ها به رنگ زرد یا قرمز باشد، مدیر کنترل پروژه دلایل کمبود را نیز توضیح می‌دهد؛ هم‌چنین اگر اقدامات اصلاحی وجود دارند و نتایجی مورد انتظار است نیز توسط وی توضیح داده می‌شود).

مجری پروژه تصمیمات پروژه را اتخاذ کرده و بخشنامه‌هایی را در رابطه با اقدامات اصلاحی صادر می‌کند. همین روند برای امنیت و کیفیت تکرار می‌شود. مدیران اجرایی همچنین ممکن است سایر کارمندان و کارشناسان مربوطه یا SMEها (Subject Matter Experts) را برای حضور در این زمینه و بحث بیشتر در مورد مسائل فنی مؤثر بر عملکرد دعوت کنند. این رویکرد پیشنهادی به طور خودکار مدیران پروژه و مدیران اجرایی را درگیر خواهد کرد و توجه آنها را به مهم‌ترین انحراف‌های عملکرد پایه پروژه که نتایج پروژه را هدایت می‌کند متمرکز می‌سازد.

شاخص‌های عملکردی را می‌توان برای هر مقوله‌ای ایجاد کرد که توجه مدیران پروژه را جلب کند. چهار دسته اصلی که بیشتر پروژه‌های ساختمانی از آن استفاده می‌کنند عبارتند از: «برنامه، هزینه، ایمنی و کیفیت». با این حال، این شاخص‌ها می‌تواند به مقوله‌های دیگری مانند محیط زیست و … گسترش یابد. اصلی‌ترین عامل تعریف شاخص، عملکردی است که بر ماهیت پروژه تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر مرحله اجرا مستلزم تأثیرات بالقوه قابل توجهی بر محیط باشد، می‌توان یک شاخص عملکردی برای محیط زیست ایجاد کرد. ممکن است فاکتورهای مختلفی وجود داشته باشد که روی یک معیار سنجش عملکرد خاص تأثیر بگذارد. با این وجود، تأثیر هر عامل می‌تواند در سلسله مراتب پایین PSR بررسی و بحث شود. به عنوان مثال، هزینه پروژه می‌تواند به طور مستقیم تحت تأثیر فرآیندهای طراحی، تدارک و ساخت باشد و از سایر هزینه‌های تحمیل‌شده از طرف مالک مانند بیمه تأثیر غیرمستقیم بپذیرد. در این سناریو، یک شاخص عملکردی برای هزینه ایجاد می‌شود. با این حال، بررسی و بحث درباره هر عامل می‌تواند در بخش هزینه دقیق PSR مورد بحث قرار گیرد.

شاخص‌ها می‌تواند به مقوله‌هایی غیر از برنامه، هزینه، ایمینی و کیفیت نیز گسترش یابد. اصلی‌ترین عامل تعریف شاخص، عملکردی است که بر ماهیت پروژه تأثیرگذار باشد. مثلا ممکن است ما نیازمند شاخص محیط زیست باشیم.

سرانجام گزارش وضعیت پروژه

به طور خلاصه، استفاده از PSR به عنوان بستری برای نمایش‌های منظم عملکردی که توسط مدیر کنترل پروژه و به ریاست کارفرما یا مالک پروژه انجام می‌شود، راهی مؤثر برای درگیرکردن مدیران پروژه و مدیران اجرایی برای پرداختن به انحراف‌های مهم از اهداف تعیین شده پروژه است. نتایج این رویکرد همچنین می‌تواند برای مستندسازی نتایج موفق یا ناموفق از اقدامات بهبود و اصلاحی در طول چرخه عمر پروژه استفاده شود. این یک مزیت بسیار ارزشمند برای هر سازمانی است که یک روند بهبود مداوم را ایجاد کند.

پی‌نوشت: این یادداشت، برداشتی آزاد از مقاله Project Performance Reporting از اینجا است.

ابزار تحلیل
شبکه های اجتماعی و رسانه ها

با گزارش‌ها، نمودارها و جداول کاربردی و متنوع در زلکا، عملکرد برندتان و رقبا را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحلیل کنید.

جدول‌ها و نمودارهای تحلیلی

زلکا داده‌های بدست آمده از سراسر وب و شبکه‌های اجتماعی را جمع‌آوری و در قالب جداول و نمودارهای مقایسه‌ای - تحلیلی در اختیارتان می‌‌گذارد.

 • جدول‌ها و نمودارهای تجمیعی اندازه‌گیری شاخص‌های محبوبیت برند
 • نمایش ابر هشتگ‌ های پربازدید و ابر مهم‌ترین کلمات کلیدی به همراه تعداد تکرار
 • شناخت رسانه‌ها و کاربرانی که بیشتر در مورد سازمان شما صحبت می‌کنند
 • نمودارهای تفکیک جنسیت، تحلیل احساسات و رویکردها برای شناخت مخاطبین

ابر کلمات کلیدی؛ نمودارهای تفکیک جنسیت و رسانه‌ها

نمودارهای مقایسه‌ای تعداد مطالب، بازدیدها و جهت‌گیری کاربران

مقایسه فعالیت رسانه ای برند با رقبا

با زلکا فعالیت رقبا را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها زیر نظر بگیرید و نقاط ضعف و قوت‌شان را شناسایی کرده و استراتژی‌های لازم را پیاده‌سازی کنید.

 • نمودار مقایسه‌ای تعداد مطالب منتشر شده در مورد موضوعات مختلف در بازه زمانی مشخص
 • نمودار مقایسه‌ای مطالب مربوط به موضوعات مختلف بر مبنای نرخ مشارکت، لایک، کامنت و…
 • نمودار مقایسه‌ای حجم رسانه‌ای برای تشخیص میزان صحبت‌های مخاطبین در مورد برند و رقبا
 • مقایسه میزان توجه خانم‌ها و آقایان و مقایسه رویکرد مثبت و منفی آن‌ها نسبت به برند و رقبا

اینفوگرافیک‌ های تحلیلی
برای ارائه یک گزارش حرفه‌ای

بهترین شکل گزارش‌های تحلیلیِ تصویری برای ارائه به مدیران سازمان‌ها، اینفوگرافیک‌های تحلیلی یک‌ صفحه‌ای هستند که وضعیت کلی موضوع‌تان را نمایش می‌دهند.

 • اینفوگرافیک‌‌های تحلیلی جامع از میزان صحبت‌های انجام شده در مورد برندتان با میزان مشارکت دریافتی از کاربران
 • گزارش‌ تصویری جامع از تحلیل احساسات، مکان جغرافیایی و نسبت جنسیت کاربرانی که درباره برندتان صحبت کرده‌اند
 • اینفوگرافیک میزان صحبت‌های اینفلوئنسرها و رسانه‌های تاثیرگذار در مورد برندتان و تعداد مطالب ترند شده و پست‌های داغ
 • گزارش‌‌گیری تصویری از میزان محبوبیت برند در میان کاربران رسانه‌ ها و رشد این محبوبیت نسبت به تاریخ انتخابی

اینفوگرافیک‌های تحلیلی از تصویر برند و مشارکت کاربران

با کارشناسان زلکا در تماس باشید.

کارشناسان ما در جلسات حضوری یا آنلاین، به شما نشان می‌دهند که چگونه می‌توانید تحلیل و مدیریت همه‌جانبه فعالیت‌های رسانه‌ای خود را با پلتفرم زلکا به‌صورت یکپارچه در اختیار داشته باشید.

با شماره ۴۶۱۳۵۷۴۳- ۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم روبه‌رو را پر کنید. پس از تعیین زمان مناسب جلسه شما تشکیل می‌شود تا:

سیستم گزارش ساز تحلیلی بامداد

داده ها بسیار پیچیده است، اما پاسخ های مورد نیاز شما نباید پیچیده باشد.

شواهد منجر به تصمیم گیری باید، همیشه و همه جا به سرعت در دسترستان باشد. گزارش ساز طراحی شده است تا به شما کمک کند که به آسانی و سرعت نتایجی را که می خواهید از میان داده های پیچیده بدست آورید.

یک کسب و کار چابک نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق دارد، این مهم میسر نیست مگر بر اساس تحلیل داده ها که کاری بسیار پیچیده است. تحلیل اطلاعات را به گزارش ساز بسپارید و خودتان با چابکی تصمیم بگیرید.

مویز کار مدیریت

گزارش ساز بامداد ابزاری است که مستقل از نوع بانک اطلاعاتی شما عمل می کند این امکان را دارد که با بانک اطلاعاتی انواع نرم افزار ها ارتباط بر قرار کند.

امکانات گزارش ساز بامداد

 • ارتباط با هر بانک اطلاعاتی مانند crm، سیستم مالی، سیستم فروش، سیستم نظر سنجی و …
 • تولید گزارشات بصری و نموداری جهت تجزیه تحلیل سریع
 • امکان ایجاد جداول محوری در زمان اجرا توسط کاربر و رسم نمودار بر اساس آنها
 • امکان مشخص کردن فرمت نمایش نمودار توسط کاربر
 • اجرا بصورت همزمان و لحظه ای بر روی بانک اطلاعاتی جاری
 • پیاده سازی گزارشات هوش تجاری

امکان سفارشی سازی گزارشات

سیستم گزارش ساز یک ابزار است که شما می توانید با کمک آن انواع گزارشات مورد نیاز را تهیه کنید، جهت استفاده از این ابزار نیاز دارید که زبان SQL را بدانید و با بانک اطلاعاتی مورد نظر آشنا باشید.

تیم نرم افزاری بامداد این آمادگی را دارد که بر اساس تحلیل و نظر شما بانک اطلاعاتی مورد نظر را بررسی کرده و گزارشات تحلیل شما را تهیه و در اختیارتان قرار دهد.

گزارشاتی که بصورت اختصاصی تحلیل و پیاده سازی می شوند معمولا جامع بوده و هر گزارش شامل چندین پارامتر کلیدی خواهد بود. بطوری که خروجی این گزارشات چندین گزارش را پوشش می دهد.

همچنین در سفارشی سازی این امکان فراهم می شود همزمان گزارشات را در دو بازه زمانی متفاوت تهیه کنید و این دو بازه را با هم مقایسه نمایید.

پارامتر ها و فیلتر های مورد نظر بر اساس نیاز شما ایجاد می شود و می توانید خیلی سریع بین آنها جابجا شده و حالتهای مختلف گزارش را مقایسه نمایید.

با داشبورد و گزارش ساز پیشرفته دانا پرو، هوشمندانه تر و به موقع تصمیم گیری کنید

با استفاده از داشبورد و گزارش ساز آمار و اطلاعات را به خدمت بگیرید و با دسترسی سریع به اطلاعات، درست تر و به موقع تر از همیشه تصمیم گیری کنید. ابزار های داشبورد و گزارش سازی مدیریتی دانا پرو، امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات و درک دقیق و عمیق واقعیت های واحد IT سازمان رو فراهم می سازه.

گزارش یا داشبورد های پیشرفته بسازید

اطلاعات مفید رو با سایر همکاران به اشتراک بگذارید

تحلیل کنید و بینش خود را وسعت دهید

تصمیمات درست و به موقع بگیرید

داشبورد و گزارش ساز تخصصی و البته جذاب بسازید

با داشبورد و گزارش ساز دانا پرو، مثل یک پرنده از بالا به وضعیت سرویس های فناوری اطلاعات نگاه کنید. امکانات پیشرفته این داشبورد در کنار چابکی اون دسترسی به اطلاعات رو از اون چیزی که فکر می کنید هم آسون تر میکنه.

 • به تعداد دلخواه داشبورد ایجاد کنید و با دیگر همکاران به اشتراک بگذارید.
 • پنل های نموداری یا KPI های واحد IT رو در داشبورد قرار دهید.
 • الگو (Layout) داشبورد ها رو دقیقا مطابق با نیاز و سلیقه خودتون طراحی کنید.

با داشبورد و گزارش ساز شاخص های مهم (KPI) واحد IT را اندازه گیری و نظارت کنید

اندازه گیری و نظارت همیشگی متریک ها و شاخص ها از اولویت های کاری یک مدیر فناوری اطلاعات است. به کمک داشبورد و گزارش ساز دانا پرو، انجام این کار به آسانی امکان پذیر است و شما همیشه تصویری 360 درجه از شاخص های مهم در دسترس خواهید داشت.

سطح رضایت کاربران (CSAT)، رعایت سطح خدمات (SLA)، درخواست ها و رخدادها، فرآیند های ITIL، عملکرد کارشناسان و هر آن چیز دیگری که برای مدیریت بهینه IT سازمان نیاز است را در داشبورد دانا پرو زیر نظر بگیرید

 • شاخص ها را آنطور که نیاز دارید مشاهده کنید، جدول، نمودار خطی، دایره ای، مقایسه ای، میله ای و سایر انواع روش ها
 • صحت و دقت اطلاعات را با ایجاد فیلتر های پیشرفته داده روی پنل ها افزایش دهید.
 • با کلیک روی نمودار ها به جزئیات اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

گزارش بسازید و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید

داشبورد دانا پرو، ابزاری ضروری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات است. به کمک این ابزار، اطلاعات مورد نیاز مدیران فناوری اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه همیشه در دسترس است.

معرفی نرم افزار های گزارش گیری از شبکه

معرفی نرم افزار های گزارش گیری از شبکه

با توسعه شبکه ها، عملکرد سیستم ها نیز پیچیده تر شده اند. این پیچیدگی نواقصی را در روند کار شبکه های مختلف به وجود می آورد. شبکه ها در برابر خرابی ها و تهدیدات جدی نیازمند نظارت مستمر هستند. این مقاله ضمن تاکید بر نظارت برعملکرد شبکه، با توضیحاتی پیرامون آموزش گزارش گیری از شبکه به معرفی نرم افزارهای گزارش گیری از شبکه می پردازد. تجزیه و تحلیلی از معروف ترین نرم افزارهای گزارش گیری از شبکه را ارائه می دهد. همچنمین نرم افزار IP Scanner، نرم افزار solarwinds، نرم افزارهای استاندارد سازی اتاق سرور و سایر نرم افزارهای مرتبط را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

مزایای نظارت و گزارش گیری از شبکه

پیشرفت کسب وکار، نیاز به تجزیه و تحلیل شبکه را پر رنگ تر می کند. با آموزش گزارش گیری از شبکه و بکار گیری از نرم افزارهای کاربردی می توان بر فعالیت های شبکه ها نظارت داشت. نرم افزار گزارش گیری از شبکه امکان نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه را در زمان واقعی در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد. نتیجه این آنالیز گزارشی است که جهت پیگیری و رفع عیوب شبکه استخراج می شود.

یک مدیر با بکارگیری نرم افزار گزارش گیری از شبکه، نیازی به کنترل فیزیکی شبکه خود ندارد. علاوه برکاهش هزینه و زمان به شناسایی روند کار سیستم نیز اشراف دارد. قسمت هایی که نیاز به ارتقاء، تعمیر و یا جایگزینی دارند شناسایی کرده و در اسرع وقت اقدامات اصلاحی را انجام می دهد. آموزش نرم افزار گزارش گیری از شبکه از طریق بکار گیری از نرم افزار گزارش گیری از شبکه اهداف زیر را دنبال می کند:

 • ایجاد تجزیه و تحلیل گسترده و سریع برای جمع آوری اطلاعات شبکه
 • ذخیره اطلاعات و تجزیه و تحلیل آسان با دسترسی به داده ها
 • ارائه نمای واضح و کلی از شبکه و سیستم ها
 • رویکرد پیشگیرانه و تضمین افزایش بازده با توجه به گزارش های قبل
 • پیگیری روند تجزیه و تحلیل برای ارائه راه حل های آینده
 • انتخاب نرم افزار صحیح بر اساس اطلاعات پیشین

آموزش گزارش گیری از شبکه

برای ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شبکه نیاز است که گزارشی ازآن تهیه شود. فرآیند مستمر اندازه گیری و نظارت بر شبکه در راستای بهینه سازی عملکرد توسط ابزار و نرم افزار گزارش گیری از شبکه انجام می گیرد. قبل از شروع فهرستی از مواردی که می خواهید از آن گزارش تهیه شود را آماده کنید. یک نقشه اصلی از شبکه را آماده و مصورکنید. شاید خواننده دانش کامل آنالیز شبکه و وقت کافی برای خواندن گزارش نداشته باشد. منابع مورد استفاده نیز در دسترس باشد. بطور کلی گزارش شبکه خلاصه ای از نحوه پیکر بندی یک یا چند شبکه است. می توان خلاصه ها را ذخیره یا چاپ کرد.

گزارش گیری شبکه در 4 مرحله

 1. Configuration > Networking > Networks
 2. محل وtab element شبکه، جایی است،که شبکه های مورد نظر شما در آن قسمت قرار دارند.
 3. اجزای شبکه در جدولی ارائه می شود. اگر عوامل اصلی شبکه درفضای صفحه قابل دیدن نبود، از دکمه های اسکرول چپ و راست که در زیر نوار ابزار قرارگرفته اند، استفاده کنید. با راست و چپ کردن آن ها اجزا مشاهده می شوند.
 4. با کلیک روی Report گزارش گیری از همه شبکه امکان پذیر می شود. برای گزارش گیری از یک شبکه مجزا، برروی select the network کلیک کرده و سپس بر روی Report کلیک کنید. برای گزارش گیری از شبکه های چند گانه همانظور که دکمه Ctrl را فشار می دهید، نگه داشته و روی select specific networks کلیک کنید.

برای چاپ گزارش روی Print کلیک و برای ذخیره گزارش روی Save کلیک کرده و گزارشی از فایل خود را ذخیره کنید.

نرم افزار گزارش گیری از شبکه

با بکارگیری نرم افزارهای گزارش گیری از شبکه، کسب و کارهای تجاری و سازمان ها بر هرگونه تغییر عملکرد خود اشراف دارند. با نظارت بر میزان انتقال داده ها در تک تک دستگاه ها، بر فعالیت مداوم آن ها توجه می کنند. استفاده از یک نرم افزارگزارش گیری از شبکه عملکرد را محاسبه و نیاز به ارتقاء را تشخیص می دهد. همچنین سازمانها برای ارزیابی کارایی یا سود آوری سرمایه گذاری از آن ها استفاده می کنند. با بررسی نظرات مشتریان و رضایت آن ها از بکارگیری نرم افزار گزارش گیری از شبکه به معرفی معروف ترین نرم افزارهای گزارش گیری از شبکه می پردازیم.

معرفی نرم افزارهای گزارش گیری از شبکه

نظارت بر اینکه آیا شبکه خوب کار می کند یا خیر، بسیار ضروری است. برای مثال بعد از نظارت بر عملکرد شبکه و تحلیل و تجزیه مداوم زیر ساخت های شبکه، گزارشی از روند نزولی یا عدم موفقیت شبکه را ارائه می دهد. مدیران شبکه ها بلافاصله از طریق سیستم های هشدار دهنده از آن ها مطلع و اقدامات لازم را انجام می دهند. این اقدامات با بکار گیری از نرم افزارهای گزارش گیری در زمان و هزینه تاثیر گذاشته و تداوم کسب و کار را تضمین می کند.

نرم افزارهای گزارش گیری شبکه، به بررسی حساب ها، مشکلات شبکه، برنامه های کاربردی، سرورها و غیره نیز می پردازد. با وجود نرم افزارهای نظارتی بر شبکه، انتخاب بهترین نرم افزارگزارش گیری شبکه بسیار دشوار است. در ادامه به معرفی نرم افزار گزارش گیری از شبکه پرداخته و کاربردی ترین آن ها را مورد بحث قرار می دهد.

 • SolarWinds Network Performance Monitor
 • Nagios
 • Zabbix
 • Spiceworks
 • Icinga
 • PRTG Network Monitor
 • Site 24×7
 • Atera
 • ManageEngine OpManager
 • Zenoss Cloud

نرم افزار Solarwinds NPM بهترین نرم افزار نظارت بر شبکه

نرم افزار مانیتورینگ شبکه Solarwinds یک ابزار نظارت و تامین کننده چند منظوره است. با توجه به نیازهای محیط، بسیار مقرون به صرفه طراحی شده است. به سرعت راه اندازی شده و هدایت آن بسیار آسان است. می تواند مسائل مربوط به شبکه را پیگیری کند. برای شبکه نقشه های هوشمندی ارائه می کند. هشدارهایی براساس موقعیت های ساده یا پیچیده عرضه کرده و به شبکه ها راه کارها و نکات هوشمندی ارائه می دهد.

این نرم افزار با استفاده از ویژگی PerfStack توانایی مقایسه انواع داده ها را در کنار هم فراهم می کند. می توان برای مقایسه معیارها از ویژگی کشیدن و رها کردن نرم افزار استفاده کرد. PerfStack به بیان رابطه بین عملکرد طبیعی شبکه و تجزیه و تحلیل آن می پردازد. بر فعالیت دستگاه های مرتبط با شبکه به طور مداوم نظارت دارد. در صورت بروز مشکل در شبکه به رفع آن کمک می کند. با ارائه سیستم هشدار دهنده هوشمند کاربران را از وضعیت شبکه مطلع می کند. عملکرد های فعلی و ابزارهای گزارش تحلیلی قدیمی شبکه را به صورت نمودارها و داشبوردهای قابل تنظیم نمایش می دهد.

این ویژگی خیلی سریع و راحت مشکلات اتصال شبکه را برطرف می کند. بسته آنالیز نرم افزار مانیتورینگ شبکه SolarWinds به کاربر کمک می کند تا برنامه یا شبکه ای که باعث بروز ضعف کاربر شده است را پیدا کند. به زمان حل و فصل آن نیز سرعت می بخشد.

ویژگی های کلیدی نرم افزار گزارش گیری شبکه SolarWinds

 • به آنالیز مسیرهای بحرانی در طول شبکه پیشرفته پرداخته و با ارائه خدمات محلی، هیبریدی و محیط ابری به رفع عیب آن می پردازد.
 • به اسکن گام به گام مسیر های بحرانی می پردازد. با ویژگی Netpath به مشاهده عملکرد، ترافیک و جزئیات پیکربندی دستگاه ها و برنامه های موجود در شبکه، در محیط ابری یا در محیط های هیبریدی می پردازد. فعالیت دستگاه یا نقاط داده و لینک ها را در شبکه اندازه گیری می کند.
 • از شاخص های کلیدی داشبوردها برای بررسی سریع و واضح عملکرد استفاده می کند. بر زمان پاسخگویی، دسترسی ها و عملکردهای شبکه نظارت می کند. هشدارها و گزارش ها نمایش داده می شود.
 • دستگاه های شبکه را به صورت خودکار کشف می کند. در عرض یک ساعت راه اندازی می شود.

نرم افزار Solarwinds در طول مراحل تشخیص و عیب یابی اجازه دسترسی را نیز در اختیار قرارمی دهد. این نرم افزار دارای توپولوژی قابل تنظیم است. سیستم های هشداردهنده وابسته توانایی پاسخگویی به کنترل طیفی از شرایط گسترده، رویدادهای مربوط، توپولوژی شبکه و دستگاه های وابسته را فراهم می کنند.

نرم افزار گزارش گیری شبکه IP Scanner

یکی دیگر ازگزینه های قدرتمند در نظارت و کنترل شبکه نرم افزار IP Scanner است. برای سیستم عامل ویندوز طراحی شده است. با رابط کاربری آسان مقدار زیادی از اطلاعات را فراهم می کند. این نرم افزار شبکه هایی که به صورت بی سیم به آن ها متصل هستند را اسکن کرده و زمان واقعی اتصال یا قطع اتصال از شبکه را اطلاع می دهد. نرم افزار IP Scanner قادر است شبکه را اسکن کرده و از آن محافظت می کند. نرم افزار IP Scanner از دسترسی های ناشناس و هک کردن سیستم های شبکه جلوگیری می کند.

نرم افزار گزارش گیری شبکه zabbix

نرم افزار zabbix ابزار منبع باز بدون نیاز به کد دسترسی است. با نظارت بر زمان واقعی، داده ها را تجزیه و تحلیل می کند. جمع آوری داده ها از طریق اندازه گیری متریک داده ها صورت می گیرد. از طریق سرورها، ماشین های مجازی و دستگاه های شبکه بواسطه پلت فرم های چندگانه عوامل Zabbix،SNMP وIPMI ، صورت می گیرد. همچنین از طریق نظارت zabbix برخدمات کاربرنهایی، روشهای سفارشی، محاسبه و جمع آوری نیز انجام می گیرد. نرم افزار zabbix راه کار واحدی از ترکیب نظارت بر شبکه، سرور، محیط ابری، برنامه و خدمات عرضه می کند.

نرم افزار zabbix توانایی استقرار دستگاه های شبکه، ردیابی آن ها، تشخیص و تغییر خودکار پیکر بندی را دارد. می تواند به روز رسانی دستگاه ها را نشان دهد. قالب های آزمایشی را برپیکربندی اولیه در اختیار قرار می دهد تا پیکربندی اصلی آسان تر شود. نرم افزار zabbix یک قاب منحصر به فرد از کل زیر ساخت های شبکه را نشان می دهد.

نرم افزار استاندارد سازی اتاق سرور

متاسفانه سیستم های به روز رسانی و نظارت بر وضعیت محیطی اتاق سرور یا دیتا سنترها مورد توجه زیادی قرار نمی گیرند. علاوه بر دلایل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان، عدم به کارگیری نرم افزارهای استاندارد سازی اتاق سرور موجب خرابی سیستم تجاری یا کسب و کار می شود. استفاده از نرم افزار استاندارسازی اتاق سرورعلاوه بر افزایش بهره وری به علمکرد شبکه امنیت می بخشد.

بهترین سیستم های مانیتورینگ محیط های فیزیکی اتاق سرور

 1. SolarWinds Server Hardware Monitoring Software
 2. PRTG Server Monitoring
 3. Nagios
 4. ManageEngine OpManager
 5. SpeedFan
 6. RealTemp
 7. HWMonitor
 8. HWiNFO
 9. IT WatchDogs

راه اندازی NTP Server

یکی از پرطرفدارترین پروتکل اینترنت است. نیازی به ایجاد اتصال از طریق TCP نداشته و اتصال بواسطه UDP صورت می گیرد. با بکارگیری از این پروتکل می توان زمان دقیق دریافت و انتقال داده ها را بر روی شبکه بر اساس آدرس IP و TCP ارائه کرد. پروتکل زمان شبکه ntp هماهنگ سازی بین ساعت های سیستم دسکتاپ به سرورها را ایجاد می کند. در ادامه به اصلی ترین مراحل راه اندازی ntp server بر روی سرور ویندوز می پردازیم.

 • باز کردن ویرایشگر رجیستری
 • بر روی نماد start در سرور خود کلیک کنید. سپس برنامه run را جستجو کرده و از برنامه ‘Run’، ‘REGEDIT’ را تایپ کنید. ‘Enter’ را فشار دهید.
 • به مسیر NTPServer بروید.برای فعال کردن NTPServer روی فایل “Enabled” دوبار کلیک کنید. پنجره کوچکی باز خواده شد. در قسمت Value data شکل مقدار را تغییر دهید.
 • NTPServer را دوباره راه اندازی کنید.

پورت UDP 123 در فایروال را باز کنید.

راه اندازی Veeam Backup

ضرورت حفاظت از داده ها و دسترس بودن اطلاعات برای ارائه مشتریان یکی از دغدغه های سازمان هاست. یکی از راه کارهای بازیابی اطلاعات و داده های از دست رفته ابزار پشتیبان گیری و بازیابی veeam backup است. عملکرد اصلی پشتیبان گیری ابزارهای گزارش تحلیلی veeam backup بازیابی و تهیه و ذخیره نسخه پشتیبانی از ماشین های مجازی، فیزیکی، محیط ابری و فایل های به اشتراک گذاشته شده است.

با راه اندازی veeam backup ضمن پشتیبان گیری از داده ها آن ها را بازیابی کنید. با راه اندازی veeam backup وپشتیبانی و بازیابی داده ها، می توان خطر از دست دادن اطلاعات و هزینه های جانبی را کاهش داد. قبل از راه اندازی veeam backup آماری از نیازهای سیستم و حساب کاربری قانونی داشته باشید. دسترسی پورت های خود را کنترل کنید. اجزایی که در ابزارVeeam قابل ارتقاء نیستند را حذف کنید. محلی که ابزار مستقر خواهد شد را برای سرور خود تعریف کنید. برای راه اندازی Veeam Backup & Replication مراحل زیر را انجام دهید.

 1. راه اندازی wizard را شروع کنید.
 2. موافقت نامه را خوانده و قبول کنید.
 3. یک فایل مجوز را تهیه کنید.
 4. با مرور اجزاء، یک پوشه برای نصب انتخاب کنید.
 5. نرم افزار missing sotware را نصب کنید.
 6. تنظیمات را برای ابزارهای گزارش تحلیلی سرویس های حساب کاربری خود مشخص کنید.
 7. یک نمونه از سرور مایکروسافت SQL Server را انتخاب کنید.
 8. پورت های خدمات را تعیین کنید.
 9. مکان های داده را نیز تعیین کنید.
 10. تنظیمات نصب را مورد بررسی قرار دهید.
 11. شروع به نصب کنید.
 12. پچ های قابل دسترس را نصب کنید.

راه اندازی Proactive HA

Proactive HA قابلیت جدیدی است که با سیستم های نظارتی سرور تامین کننده، ترکیب می شود. برای عملکرد صحیح Proactive HA باید از vSphere DRSاستفاده کرد. اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز خطر از مزایای استفاده Proactive HA است. با ویژگی های پیشگیرانه HA بر سلامت سرور نظارت بالایی دارد. با راه اندازی ProactiveHA با نحوه پاسخگویی به سلامت یا خرابی سرور خود دسترسی پیدا می کند. برای راه اندازی Proactive HA مراحل زیر را اجرا کنید.

 1. در vSphere Client مروری بر بسته ProactiveHA داشته باشید.
 2. روی تب پیکربندی Configure tab کلیک کنید.
 3. vSphere Availability را انتخاب کنید و روی Edit کیلک کنید.
 4. بر روی Turn on Proactive HA کلیک کنید.
 5. بر روی Proactive HA Failures and Responses کلیک کنید.
 6. گزینه های پیکربندی انتخاب خود را انجام دهید.

نرم افزار نقشه شبکه

نرم افزار نقشه شبکه بر تمام فعالیت های شبکه و دستگاه های وابسته به آن نظارت کرده و درصورت وجود نقص، آن ها را در یک نقشه به تصویر می کشد. مهمترین انتخاب نرم افزار نقشه شبکه، نظارت بر سلامت آن است. با بکارگیری از ابزار خودکار یا گرافیکی نقشه های شبکه، بهترین نظارت و مدیریت را برای شبکه را فراهم می کند. پروتکل های SNMP و ARPدر ایجاد نقشه های شبکه به عنوان یک راهکار پیشنهاد می شود. برای انتخاب بهترین نرم افزار نقشه شبکه بهتر است، دستگاه های نقشه برداری و تجهیزات مرتبط را تهیه کنید. مهمترین ابزارها و نرم افزار نقشه شبکه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. SolarWinds Network Topology Mapper
 2. Datadog Network Performance Monitoring
 3. EdrawMax
 4. Auvik
 5. Paessler PRTG Network Monitor
 6. Spiceworks Network Mapping Software
 7. ManageEngine OpManager
 8. Intermapper
 9. jNetMap Network Monitor
 10. Microsoft Visio
 11. LucidChart
 12. Device 42
 13. ConceptDraw Pro

جمع بندی بحث آموزش گزارش گیری از شبکه

ایجاد گزارش برای نظارت برعملکرد شبکه یکی از دغدغه های مدیران شبکه ها است. گزارش گیری با استفاده از نرم افزار گزارش گیری از شبکه از بروز فاجعه های غیر قابل جبران جلوگیری می کند. ابزارها و نرم افزارهای گزارش گیری از شبکه علاوه بر تضمین مدیریت، اجرای برنامه ها را آسان و زیر ساخت های شبکه ها را بهینه تر می کند. نرم افزار گزارش گیری از شبکه کلید تعیین ظرفیت در برنامه ریزی است. برعملکرد شبکه اعتبار می بخشد. با ساماندهی گزارش و خواندن گزارش های قبلی و جدید عیب یابی سریع تر انجام می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.