سود EPS تعدیل شده


سود EPS تعدیل شده

بازار سرمایه کشور از نظر آسیب شناسی با مولفه های گوناگون رو به رو است. یکی از متغیرهای مهم «بازدهی» سهم است. نرخ بازده مورد انتظار(Expected rate of return) از جمله عواملی است که اکثر سهام داران اعم از حقوقی و حقیقی به دنبال حداکثرسازی و بهینه یابی آن هستند تا از این طریق بازدهی سهم را در نقطه مطلوب قرار دهند. البته سهام داران از دو مسیر به سود می رسند: سود سالانه سهم (EPS) و سود ناشی از افزایش قیمت سهم. از این رو سرمایه گذاران سعی دارند با انتخاب اوراق بهادار مطلوب بازده خود را از متوسط «بازده بازار» فزونی بخشند و «حاشیه سود» سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند. درواقع، دستیابی به سود مورد

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار (قسمت ۱۰۰) EPS پیش بینی شده چیست؟

آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار (قسمت ۱۰۰) EPS پیش بینی شده چیست؟

در آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار ، گام به گام همراه شما خواهیم بود و به اصلی‌ترین ابهامات ورود به بازار جذاب بورس پاسخ خواهیم داد:

سود یا EPS پیش بینی شده چیست؟

به گزارش صدای بورس ، تا چند سال قبل، شرکت ها موظف بودند در گزارشی که در ابتدای سال مالی به سازمان بورس ارائه می کنند، یک پیش بینی برای سود هر سهم بر اساس عملکرد خود در سال گذشته نیز ارائه دهند که به آن EPS پیش بینی شده می گویند.

همانطور که از کلمه پیش بینی مشخص است، این EPS عددی است که بر اساس روش های شبیه سازی عملکرد شرکت در سال های گذشته بدست آمده است. پس هیچ قطعیتی برای آن وجود ندارد و ممکن است مقدار EPS که در پایان سال مالی بدست می آید بیشتر، برابر و یا کمتر از EPS پیش بینی شده باشد.

به دلیل این که برخی از شرکت ها گاهی EPS پیش بینی شده را غیر واقعی برآورد می کردند و این امر باعث گمراهی تحلیلگران می شد، اکنون چند سالی است که سازمان بورس شرکت ها را از ارائه سود پیش بینی شده برحذر داشته است.

سود یا EPS تعدیل شده چیست؟

همانطور که گفته شد، صورت های مالی شرکت ها باید به صورت دوره ای ارائه شوند. مقدار EPS در یکی از این صورت ها بنام صورت سود و زیان گزارش می شود. در هر دوره با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات، ممکن است سود محقق شده شرکت ها در فصول مختلف دستخوش تغییراتی شود. به سود هر سهم که در هر دوره از سال مالی بر اساس تغییرات جدید بدست می آید، EPS تعدیل شده می گویند.

در اینجا با توجه به این که شرکت یک یا چند فصل از سال مالی خود را پشت سر گذاشته است، بخشی از داده هایی که برای محاسبه EPS تعدیل شده استفاده می شود، هم اکنون در دسترس هستند. پس می توان از داده های واقعی و سود EPS تعدیل شده داده های برآورد شده در کنار هم استفاده کرد.

هر چه به انتهای سال مالی شرکت نزدیک تر شویم، مقدار EPS تعدیل شده به سود تحقق یافته هر سهم نزدیک تر خواهد شد زیرا داده های واقعی بیشتری از عملکرد شرکت در دسترس است و برآورد EPS آسان تر خواهد بود.

سود یا EPS تحقق یافته چیست؟

اکنون فرض کنید سال مالی شرکت به پایان رسیده است. در این زمان مدیران و حسابداران شرکت به بررسی آنچه در این سال رخ داده، می پردازند و پس از محاسبه درآمد و هزینه های شرکت، مقدار واقعی سود هر سهم را بدست می آورند. این سود همان EPS تحقق یافته است. در نسبت P/E معمولا از EPS تحقق یافته استفاده می شود.

EPS می تواند بر قیمت سهام شرکت تاثیر بگذارد به همین دلیل همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و با بررسی آن می توانند مبنای درستی برای قیمت سهام شرکت بدست آورند. لازم به ذکر است که چون EPS تحقق یافته در پایان سال مالی شرکت بدست می آید، اثر آن قبلا در قیمت سهام لحاظ شده است.

مقاله کنفرانس
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی EVA و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده REVA با سود هر سهم EPS

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی EVA و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده REVA با سود هر سهم EPS میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای بورسی میباشد که تعداد 80 شرکت از طریق آزمون تعیین حجم نمونه کوکران ، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا سه فرضیه طراحی گردید. بهمنظور آزمون فرضیه ها اطلاعات شرکت های نمونه آماری طی دوره زمانی 1388-1384 جمع آوری گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون، با بهرهگیری از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم برای تمامی سالها رابطه معنیداری وجود دارد. اما بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم برای سالهای 1385،1384و1386 رابطه ای وجود ندارد. اما برای سالهای 1386 و 1388 حکایت از وجود رابطه معنیدار بین متغیرها بود

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی EVA و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده REVA با سود هر سهم EPS 3/21/2015 12:00:00 AM

آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار (قسمت ۱۰۰) EPS پیش بینی شده چیست؟

آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار (قسمت ۱۰۰) EPS پیش بینی شده چیست؟

در آموزش سود EPS تعدیل شده گام به گام بورس اوراق بهادار ، گام به گام همراه شما خواهیم بود و به اصلی‌ترین ابهامات ورود به بازار جذاب بورس پاسخ خواهیم داد:

سود یا EPS پیش بینی شده چیست؟

به گزارش صدای بورس ، تا چند سال قبل، شرکت ها موظف بودند در گزارشی که در ابتدای سال مالی به سازمان بورس ارائه می کنند، یک پیش بینی برای سود هر سهم بر اساس عملکرد خود در سال گذشته نیز ارائه دهند که به آن EPS پیش بینی شده می گویند.

همانطور که از کلمه پیش بینی مشخص است، این EPS عددی است که بر اساس روش های شبیه سازی عملکرد شرکت در سال های گذشته بدست آمده است. پس هیچ قطعیتی برای آن وجود ندارد و ممکن است مقدار EPS که در پایان سال مالی بدست می آید بیشتر، برابر و یا کمتر از EPS پیش بینی شده باشد.

به دلیل این که برخی از شرکت ها گاهی EPS پیش بینی شده را غیر واقعی برآورد می کردند و این امر باعث سود EPS تعدیل شده گمراهی تحلیلگران می شد، اکنون چند سالی است که سازمان بورس شرکت ها را از ارائه سود پیش بینی شده برحذر داشته است.

سود یا EPS تعدیل شده چیست؟

همانطور که گفته شد، صورت های مالی شرکت ها باید به صورت دوره ای ارائه شوند. مقدار EPS در یکی از این صورت ها بنام صورت سود و زیان گزارش می شود. در هر دوره با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات، ممکن است سود محقق شده شرکت ها در فصول مختلف دستخوش تغییراتی شود. به سود هر سهم که در هر دوره از سال مالی بر اساس تغییرات جدید بدست می آید، EPS تعدیل شده می گویند.

در اینجا با توجه به این که شرکت یک یا چند فصل از سال مالی خود را پشت سر گذاشته است، بخشی از داده هایی که برای محاسبه EPS تعدیل شده استفاده می شود، هم اکنون در دسترس هستند. پس می توان از داده های واقعی و داده های برآورد شده در کنار هم استفاده کرد.

هر چه به سود EPS تعدیل شده انتهای سال مالی شرکت نزدیک تر شویم، مقدار EPS تعدیل شده به سود تحقق یافته هر سهم نزدیک تر خواهد شد زیرا داده های واقعی بیشتری از عملکرد شرکت در دسترس است و برآورد EPS آسان تر خواهد بود.

سود یا EPS تحقق یافته چیست؟

اکنون فرض کنید سال مالی شرکت به پایان رسیده است. در این زمان مدیران و حسابداران شرکت به سود EPS تعدیل شده بررسی آنچه در این سال رخ داده، می پردازند و پس از محاسبه درآمد و هزینه های شرکت، مقدار واقعی سود سود EPS تعدیل شده هر سهم را بدست می آورند. این سود همان EPS تحقق یافته است. در نسبت P/E معمولا از EPS تحقق یافته استفاده می شود.

EPS می تواند بر قیمت سهام شرکت تاثیر بگذارد به همین دلیل همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده سود EPS تعدیل شده است و با بررسی آن می توانند مبنای درستی برای قیمت سهام شرکت بدست آورند. لازم به ذکر است که چون EPS تحقق یافته در پایان سال مالی شرکت بدست می آید، اثر آن قبلا در قیمت سهام لحاظ شده است.

پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم

1 استادیار حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

در این مقاله سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش­بینی رفتار مدیریت سود شرکت­های تعدیل کننده EPS مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل آن دسته از
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طول دوره مالی اقدام به تعدیل
EPS کرده­اند. یافته­ها نشان می­دهد دو انگیزه قراردادی (قراردادهای بدهی) و فشار بازار سرمایه (رشد سود عملیاتی و سود خالص) انگیزه مدیران شرکت‌ها برای تعدیل EPS به شمار می­آید. بر مبنای استدلال نظری، انتظار می‌رود اقلام تعهدی نشانه‌ای برای شناسایی شرکت­های تعدیل کننده EPS باشد؛ یعنی حجم اقلام تعهدی شرکت­های تعدیل کننده EPSاز سایر شرکت­ها متفاوت باشد که در این تحقیق مورد تأیید قرار نگرفت. هم‌چنین انتظار می­رود شرکت­هایی که ضرایب قیمت (E/P,B/M) بیشتری دارند تحت فشار بازار سرمایه تمایل بیشتری به تعدیل EPS نشان دهند که شواهد به دست آمده این انتظار را تأیید نمی­کند. در مجموع می‌توان گفت شرکت­های با رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر، تمایل بیشتری به تعدیل EPSدارند. بنابراین رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر می­تواند به عنوان نشانه‌ای برای پیش­بینی مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت سود
  • تعدیل EPS
  • اقلام تعهدی
  • فشار بازار سرمایه انگیره قراردادی

20.1001.1.20082428.1388.2.2.7.2

مراجع

- ابراهیمی کردلر، علی و الهام حسنی آذر(1385)، بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره45، ص 3 تا 23.

- پورحیدری، امید و عباس افلاطونی(1385)، بررسی اثر انگیزه­های هموارسازی سود در
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 44، ص 55 تا70.

- پورحیدری، سود EPS تعدیل شده امید و داود همتی(1383)، بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی،دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 36، ص 47 تا63.

- خوش طینت، محسن و عبداله خانی (1382)، مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه­ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی، مطالعات حسابداری، شماره 3، ص127 تا 153.

- مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی،کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی(1384)، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 42، ص 61 تا 74.

- ملانظری، مهناز و ساناز کریمی(1386)، بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با اندازه و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، سال چهاردهم، شماره 47، ص 83 تا100.

Dechow,P.M. and D. J. Skinner. (2000), Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators, Accounting Horizons, June, 235-250.

Dechow, P. M., R.G.Sloan and A. Sweeney (1996),Causes سود EPS تعدیل شده and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firm Subject to Enforcement Actions by the SEC” .Contemporary Accounting Research 13, 1-36.سود EPS تعدیل شده

Konan C., Jegadeesh, N., Louis K.C. and Josef L. (2001), Earnings Quality and Stock Returns, Working Paper, National Taiwan University, Taipei 106, Department of Finance, www.yahoo.com.

Richardson, S., Tuna, I., and Wu, M. (2002), Predicting Earnings سود EPS تعدیل شده Management: the Case of Earnings Restatement, Working Paper, University of Pennsylvania, www.yahoo.com.

Siew Hong Teoh, Ivo Welch,and T.J.Wong (1998 a),Earnings Management and Long – Run Performance of Initial Public Offerings”, Journal of Finance 53, 1935-1974.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.