بیش‌ فروش چیست ؟


۱۰ نکته پیش فروش ساختمان که باید بداند چیست؟+فیلم

نکات-پیش-فروش

قانون پیش فروش ساختمان در سال ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن موکول به آیین نامه ای شد که ظرف مدت سه ماه می بایست به تصویب دولت برسد که هرگز اتفاق نیفتاد و النهایه در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصویب شد.اما با این همه به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان که از الزامات انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان است و شهرداری ها همکاری لازم را انجام ندادند لذا کماکان اجرای این قانون در بسیاری شهرها به خصوص شهرهای بزرگ حتی تهران به تعویق افتاد.

نکات پیش فروش ساختمان

در یکی از پرونده های بیش‌ فروش چیست ؟ حقوقی که وکیل سازندگان بودم یکی از پیش خریداران بعد از سه سال که از تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان می گذشت مطابق قانون پیش فروش ساختمان علیه موکلینم شکایت کرد که پس از صدور قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست)در جلسه دادگاه قاضی محکمه علت عدم تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را پرسید که من در دفاع علت آن را عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان و عدم همکاری دفترخانه در تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان مطرح کردم که پس از استعلام و احراز واقعیت ضمن محکومیت سازندگان ،مجازات آنها را به حال تعلیق درآورد چون هیچ گونه سوء نیتی نداشتند و کلاهی سر پیش خریدار نرفته بود.

حتما بخوانید: روش های جلوگیری از فسخ اجاره نامه + فیلم آموزشی

اما با این حال چون برخی از مقررات قانون پیش فروش ساختمان جنبه آمره و الزام آور دارد لذا طرفین قرارداد یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار و سایر اشخاص دخیل در آن باید آشنایی نسبی با نکات مهم و طلایی قانون پیش فروش ساختمان داشته باشند. والا ممکن است با مجازات های قانونی از جمله حبس،جزای نقدی،ابطال پروانه مواجه شوند.

در ادامه به ۱۰ نکته ای که فردی درباره پیش فروش ساختمان باید بداند اشاره می کنیم که لازم است قبل از تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان و قیل از امضای آن این نکات را بخوانید و بدانید؛

۱۰ نکته پیش فروش ساختمان

نکته ۱-هر قراردادی با هر عنوانی حتی اگر پس از اتمام عملیات ساختمانی و تا پیش از اخذ پایان کار ساختمان بین هر شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی بسته شود،مشمول قانون پیش فروش ساختمان است.پس نباید فکر کنیم با تغییر عنوان قرارداد مثلا پیمانکاری،یا مشارکت یا سرمایه گذاری یا مدیریت پیمان یا مبایعه نامه می توانیم قانون گذار را دور بزنیم.

حتما بخوانید: شیوه صحیح تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟+فیلم آموزشی

نکته ۲-چه کسانی حق پیش فروش ساختمان را دارند؟

الف-مالک رسمی که دارای سند مالکیت دفترچه ای یا سند ششندانگ تک برگ باشد.

ب-سازنده و سرمایه گذار

ج-مستاجرین اراضی ملکی،دولتی و اوقافی که اجازه احداث بنا را روی عرصه دارند.

نکته ۳-مشاورین املاک از تنظیم قرارداد پیش فروش منع شده اند.ضمانت اجرای عدم رعایت این شرط اعمال مجازات های مندرج در ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان خواهد بود که عبارتند از :

– باراول : تا یکسال حبس

– باردوم : تا دو سال تعلیق پروانه کسب

– بارسوم : ابطال پروانه کسب

مشاورین املاک و آژانس های مسکن صرفا باید مذاکرات مقدماتی را انجام بدهند و سپس طرفین را جهت انعقاد قرارداد رسمی پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

نکته ۴- هر ملکی با هر کاربری اعم از مسکونی،تجاری، اداری و غیره مشمول قانون پیش فروش ساختمان است به شرطی که اولا: دارای پروانه ساختمان باشد.ثانیا : دارای شناسنامه فنی باشد و ثالثا :دارای سند مالکیت رسمی باشد.

حتما بخوانید: نحوه درست انتقال سهم سازنده توسط مالک در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟+فیلم آموزشی

نکته ۵- چه مواردی باید در قرارداد پیش فروش ساختمان درج شود؟

– مشخصات کامل طرفین

– مشخصات کامل ملک و پلاک ثبتی

– اوصاف دقیق و جزییات واحد ساختمانی مورد معامله

– مشخصات فنی و معماری کل ساختمانی که واحد در آن احداث می شود.مثلا تعداد طبقات ،متراژ عرصه،تعداد واحدهای آپارتمانی،سیستم گرمایشی و سرمایشی و غیره

– مبلغ و بهای معامله و تعداد اقساط و مبلغ اقساط

– شماره قبوض اقساط

– زمان تحویل ساختمان و زمان تنظیم سند بیش‌ فروش چیست ؟ رسمی قطعی

– تعهدات پیش فروشنده به مراجع قانونی

نکته ۶- آیا اسناد مدارک لازم برای انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان می دانید چیست؟

هیچ دفتر خانه ای بدو ن این اسناد و مدارک حق انعقاد و تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش ساختمان را ندارد:

– سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره

– پروانه یا جواز ساخت کل ساختمان

– شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی

– بیمه نامه مسؤلیت های مندرج در ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان

– پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

حتما بخوانید: آشنایی با انواع سندهای ملکی

نکته ۷- انواع جرایم ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پیش فروشنده عبارتست از:

– تاخیر در تکمیل قسمت های اختصاصی موجب پرداخت اجرت المثل برای بخش تکمیل نشده می شود.یعنی منافع فوت شده و از دست رفته.

– تاخیر در قسمت های مشاعی ساختمان موجب الزام پیش فروشنده به پرداخت نیم درصد بهای روز قسمت های تکمیل و انجام نشده به نسبت قدرالسهم متعلق به پیش خریدار می شود.

– تاخیر در انجام تعهدات در قسمت خدمات عمومی،مثل:فضای سبز،مسجد،مدرسه و غیره در شهرک ها باعث می شود که پیش فروشنده روزانه یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده در بخش های خدمات عمومی را به میزان قدرالسهم پیش خریدار به او بپردازد.

– تاخیر در سند رسمی انتقال باعث می شود که پیش فروشنده به میزان یک در هزار مبلغ کل قرارداد را خسارت به پیش خریدار بپردازد.

حتما بخوانید: دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکته ۸- آیا میدانید که واحد پیش خریداری شده در یکی از مراحل و زمان ها زیر طبق توافق قبلی ممکن است رسما از محل عرصه ملک به نام پیش خریدار منتقل شود؟

الف) همزمان با امضای قرارداد پیش فروش ساختمان

ب) در حین احداث بنا

ج) پس از تکمیل بنا

د) پس از اتمام ساختمان و پس از اخذ پایان کار

مالکیت پیش خریدار به صورتی تدریجی ایجاد می شود و به صرف انعقاد قرارداد یک دفعه مالک تمام واحد ساختمانی نمی شود اما انتقال مالکیت آن به صورت رسمی مشروط به اتمام عملیات ساخت و تایید مهندس ناظر و پرداخت تمام و به موقع اقساط مندرج در قرارداد است.

نکته ۹- پیش خریدار می تواند با کسب رضایت پیش فروشنده تمام حقوق خود را به شخص دیگری واگذار کند. پس از آن منتقل الیه قایم مقام پیش خریدار بوده و باید به تمام تعهدات باقی مانده عمل کند.اگر پیش خریدار بدون اجازه حقوق خود در قرارداد پیش فروش را به غیر انتقال دهد ،انتقال گیرنده رسمیتی در مقابل پیش فروشنده ندارد و باز هم پیش خریدار مسؤل پرداخت اقساط و انجام تعهدات است.

نکته ۱۰-به جهت حمایت قانونگذار از قرارداد پیش فروش ساختمان و جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری ملکی یا سوء استفاده از موقعیت ساختمان در ماده ۱۵ قانون پیش فروش ساختمان شرط شده است که عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و اقساط پرداختی و آنچه تعهد شده در آینده و پیش از انتقال رسمی واحد به پیش خریدار از سوی پیش فروشنده یا طلبکار او قابل توقیف و تامین نیست.

نکته ۱۱- آیا ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان را می دانید چیست؟

اگر پیش خریدار در طی مراحل زمان بندی شده بعضی از اقساط را نپردازد، پیش فروشنده می تواند به دفترخانه ای که قرارداد پیش فروش را تنظیم کرده مراجعه کند و درخواست صدور اخطاریه به پیش خریدار را بکند.

دفترخانه ظرف یک هفته باید اخطاریه را به نشانی پیش خریدار در قرارداد،ارسال کند و پیش خریدار یک ماه مهلت دارد که اقساط معوقه را بپردازد، در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.

علت کاهش پیش پرداختها در پیش فروش اخیر ایران خودرو چیست؟

علت کاهش پیش پرداختها در پیش فروش اخیر ایران خودرو چیست؟

هشتمین طرح پیش‌فروش یکساله محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو در حالی از امروز چهارشنبه ۱۴ مهرماه به مرحله اجرا در آمده است که همان پنج محصول عرضه شده در ششمین طرح پیش‌فروش محصولات این گروه خودروسازی عرضه شده است اما نکته جالب اینجاست که از مبلغ پیش پرداخت کاسته شده است؛ دلیل این موضوع می‌تواند مصوبه آخر شورای رقابت مبنی بر " عدم مشمولیت تورم برای پیش‌پرداخت مبلغ خودرو" باشد تا در موعد تحویل خودرو، مبلغ بیشتر باقی‌مانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، هفتمین طرح پیش‌فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال جاری درحالی در اواخر ماه گذشته (۲۸ شهریورماه) و با عرضه تنها یک خودرو (تارا دستی) اجرا شد که بیش از یکماه از آخرین طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو در اواخر مردادماه گذشته بود و مهمترین علت این وقفه، مواردی همچون اعلام نارضایتی خودروسازان از آخرین مصوبه شورای رقابت عنوان شد.

البته که شورای رقابت نیز در این رابطه اعلام کرده بود که بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات خود را نیز انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند، بایستی انصاف را هم در نظر بگیرند. در نتیجه پس از یکماه، تنها تارا دستی به طرح پیش‌فروش یکساله رسید.

اکنون این خودروساز بزرگ ثبت‌نام برای مرحله جدید پیش‌فروش (هشتمین پیش‌فروش در سال ۱۴۰۰) با موعد تحویل حداکثر یکساله را با عرضه همان پنج محصول ششمین طرح شامل پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، راناپلاس، سورن پلاس، دناپلاس توربوشارژ در دو مدل بیش‌ فروش چیست ؟ دستی و اتوماتیک از امروز (چهارشنبه/۱۸ مهرماه) آغاز کرده و به مدت پنج روز (تا پایان روز یکشنبه/ ۱۸ مهرماه) به اجرا می‌گذارد.

موعد تحویل تمامی خودروها از شهریور ماه تا مهرماه سال ۱۴۰۱ و مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد منتخبان، تعیین شده است؛ اما نکته جالب و مهم این طرح اینجاست که همان پنج محصول ششمین طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو در سال جاری مجدد عرضه می‌شود اما از مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان کاسته شده است.

این اقدام ایران‌خودرو (که قطعا ایران‌خودرو طبق روال همیشه مدعی است با مجوز و تحت نظر کمیته خودرو صورت گرفته) احتمالا بی‌ارتباط با مصوبه شورای رقابت در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۰ تحت عنوان "پیش‌پرداخت خودرو مشمول تورم نیست" نمی‌تواند باشد. براساس این مصوبه شورا، در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی در زمان تحویل خودرو، نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

در بخشنامه طرح پیش‌فروش جاری (مهرماه) مبلغ پیش‌پرداخت محصولات نسبت به طرح مشابه در مردادماه، بین ۱۸ تا ۴۰ میلیون تومان کمتر شده است و در حقیقت مبلغ علی‌الحساب پرداختی به‌جای ۵۰ درصد مبلغ فعلی خودرو (طبق روال) به ۴۰ درصد کاهش یافته است و این نکته در بخشنامه فروش ارائه شده برای هشتمین طرح پیش فروش علنا مورد اشاره قرار گرفته است.

بطور مثال پیش‌پرداخت پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای که در طرح فروش مردادماه ۱۰۸ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، در این طرح جاری (مهرماه) به ۸۶ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان کاهش یافته است. در واقع می‌توان استنباط کرد که با توجه به نارضایتی خودروسازان از مصوبه شورای رقابت، قصد دارد با کاهش مبلغ واریزی علی‌الحساب در سال جاری که مشمول تورم هم نمی‌شود، مشتری سهم بیشتری از مبلغ خودرو را در موعد تحویل خودرو که حدودا یکسال آینده خواهد بود و قطعا در آن زمان قیمت‌ها دستخوش افزایش قیمت و مشمول تورم خواهند شد، بپردازند.

شرایط پیش فروش یک‌ساله و مشارکت در تولید محصولات سایپا

به تازگی، گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش فروش یک‌ساله و هم‌چنین شرایط پیش فروش مشارکت در تولید برخی از محصولات خود را اعلام کرد.

به گزارش مشرق ، این طرحها که قرار است از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ آغاز شود، به مدت ۲ روز و به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت.


پیش فروش یکساله
در این طرح پیش فروش که شرکت سایپا اعلام کرده، ۶ خودرو شاهین G، کوئیک دنده ای (معمولی)، کوئیک R (گیربکس دستی)، ساینا S، کوئیک S و در آخر هم خودرو سایپا ۱۵۱ با پیشرانه M۱۳ قابل درخواست بوده و درصورت برنده شدن در قرعه‌کشی، مشتریان می‌توانند خودرو را با قیمت غیرمصوب پیش خرید کنند. موعد تحویل تمامی خودروها، به طور میانگین از خرداد الی مردادماه سال ۱۴۰۱ است. درصورت ثبت‌نام بیش‌ فروش چیست ؟ و درخواست کمتر از ظرفیت موجود و مشخص، قرعه‌کشی برگزار نخواهد شد.

شرایط پیش فروش یک‌ساله و مشارکت در تولید محصولات سایپا

پیش فروش مشارکت در تولید
پس از طرح پیش فروش یک‌ساله، گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش فروش مشارکت در تولید همان خودروهای گفته شده در بند فوق را هم اعلام نموده است. با این تفاوت که در طرح پیش فروش مشارکت در تولید، دارای سودهای مشارکت و انصراف بوده و البته که زمان تحویل خودرو هم در مقایسه با پیش فروش یک‌ساله، بیشتر است.

این‌طور که سایپا در بخشنامه منتشره اعلام کرده، در این دوره از پیش فروش مشارکت در تولید و با قیمت نامعلوم، سود دوران مشارکت حدود ۱۰ درصد و سود انصراف هم حدود ۷ درصد در نظر گرفته شده است. موعد تحویل تمامی خودروها، به طور میانگین از بهمن الی اسفندماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود. در این مورد هم درصورت ثبت‌نام و درخواست کمتر از ظرفیت موجود و مشخص، قرعه‌کشی برگزار نخواهد شد.

شرایط پیش فروش یک‌ساله و مشارکت در تولید محصولات سایپا

لازم به ذکر است تا سه روز پس از ثبت‌نام متقاضیان در شرایط پیش‌فروش سایپا، مراسم قرعه‌کشی انجام خواهد شد و برندگان این طرح مشخص می‌شوند. از آن تاریخ افراد انتخاب‌شده به مدت ۷۲ ساعت فرصت دارند تا پیش‌پرداخت لازم برای شرکت در شرایط پیش‌فروش سایپا را واریز نمایند.

اما در این شرایط های پیش فروش ها همچنان روند عرضه و ثبت‌نام خودرو مانند گذشته بوده و مشتریان در صورت داشتن شرایط اولیه، باید مرحله ابتدایی ثبت‌نام را به‌ صورت اینترنتی انجام دهند. بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام، در صورت برنده شدن افراد در قرعه‌کشی نهایی این امکان فراهم می‌شود تا ودیعه اول را به‌ حساب سایپا واریز کنند. لازم به ذکر است که سندهای خودروها دیگر در رهن خودروسازان نبوده و آزاد می‌باشند.

آن دسته از افرادی که قصد ثبت‌نام در این طرح های پیش فروش را دارند، می‌توانند تا در هردو طرح پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید شرکت نمایند.

این‌طور که اعلام شده است، قرعه‌کشی در ابتدا برای طرح پیش فروش یک‌ساله انجام خواهد شد و بدیهیست درصورت برنده شدن فرد در قرعه کشی اول، دیگر در قرعه کشی طرح مشارکت در تولید شرکت داده نخواهد شد.

ﺷﺮاﯾﻂ عمومی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ:
۱. ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ‌گیرد
۲. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو (ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم) است
۳. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ (ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو) در ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ۴۸ ﻣﺎه است
۴. اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮدرو وﺟﻮد ﻧﺪارد
۵. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب (ﺷﻤﺎره شبا) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺮای وارﯾﺰ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ
۶. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
۷. ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و در زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ دوم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‌گردد، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ آدرس و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
۸. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺎن در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮوش را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
۹. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
۱۰. ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ۵ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ۱,۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

نکات مهم این بخشنامه

ﻧﮑﺘﻪ۱: ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دارای ﭘﻼک ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻧﺼﺐ ﺑﺮروی ﺧﻮدرو) اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ۲: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو (ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم) و ﯾﺎ دارای ﭘﻼک اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺿﻤﻦ ﮐﺎن‌ﻟﻢ‌ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ ۳ ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم درﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮوش آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ سایپا را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ترفندهای جلوگیری از کلاهبرداری در پیش فروش مسکن چیست؟

blank

عضو اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: برای جلوگیری از کلاهبرداری در پیش فروش مسکن باید مشاوران املاک تحت پوشش یک سامانه قرار بگیرند.

عبدالله اوتادی گفت: از سال ۹۲ اعلام شده بود که پیش فروش مسکن غیرقانونی است و باید قرارداد آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، اما از سال ۹۲ تاکنون دفاتر اسناد رسمی در این زمینه فعالیتی نکرده‌اند و مشاوران املاک در این حوزه فعالیت کرده‌اند.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری در زمینه پیش فروش مسکن برای آنکه مشکلات و کلاهبرداری در این حوزه صورت نگیرد، باید به گونه‌ای رفتار می‌شد که مشاوران املاک کشوری اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش می‌کردند و سپس هر دو طرف به دفاتر اسناد رسمی معرفی می‌شدند، اما به دلیل آنکه هیچ یک از مشاوران املاک در سامانه مشخص فعالیت ندارند، شاهد کلاه برداری بسیاری در این حوزه هستیم.

پیش از این قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که چندین هزار پرونده پیش فروش در منطقه ۲۲ ایجاد شده، به طوری که هنوز مالک اقدام به خرید زمین نکرده، اما مشاوران املاک به راحتی اقدام به تهیه مبایعه نامه کنند. بر این اساس اعلام شده بود که مالک از ۳۰۰ هزار نفر در ۸ سال گذشته مبالغ هنگفتی دریافت کرده و هم اکنون خریداران با مشکل و کلاه برداری بزرگی روبه‌رو شده‌اند.

قرار گرفتن مشاوران املاک تحت نظر سامانه وزارت راه و شهرسازی یکی از اولویت‌هایی است که پیش از این وزارت راه و شهرسازی پیگیری آن را در دستور کار خود قرار داده بود./ باشگاه خبرنگاران

دیدگاه مردم در مورد پیش فروش خودرو چیست؟

دیدگاه مردم در مورد پیش فروش خودرو چیست؟

تهران- ایرنا- نتایج یک افکارسنجی آنلاین در ایرنا نشان می دهد: اکثریت پاسخگویان نظرسنجی آنلاین ایرنا از طرح ها پیش فروش خودرو اظهار نارضایتی کردند همچنین معتقدند طرح های پیش فروش خودرو نتوانسته جلوی واسطه گری و افزایش قیمت خودرو را بگیرد.

مدت زمانی است که خودرو سازان داخلی برای فروش خودرو طرح های پیش فروشی را با شرایط مختلف ارایه می دهند. موضوع طرح های پیش فروش خودرو سوژه ای شد تا دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا موضوع نظرسنجی آنلاین هفته خود را به این موضوع اختصاص دهد . پرسش های این نظرسنجی در روزهای ۲۱ مهرماه تا ۵ آبان ماه سال جاری روی سایت ایرنا قرار گرفت و حدود ۵ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا» در افکارسنجی آنلاین خود از مخاطبانش خواست تا میزان رضایت خود را از طرح پیش فروش اعلام کنند؛ ۸۴.۴ درصد پاسخگویان میزان رضایت خود از این طرح ها را «اصلا» اعلام کردند. ۸.۸ درصد رضایت «کمی» از طرح ها دارند. ۳.۸ درصد میزان رضایت خود را « تاحدی » و ۳ درصد « زیاد » اعلام کردند.

همچنین نتایج این بررسی نشان داد؛ ۷۵ درصد پاسخگویان در پاسخ به سوال به نظر شما طرح های پیش فروش خودرو چه میزان جلوی واسطه گری و افزایش قیمت در بازار را گرفته است ، به گزینه « اصلا» رای دادند . ۱۴.۷ درصد گزینه «کم» ، ۵.۸ درصد گزینه «تاحدی» و ۴.۵ درصد گزینه «زیاد » را انتخاب کردند.

در این نظرسنجی پنج پرسش ؛ ۱- چه میزان از طرح های پیش فروش خودرو رضایت دارید ؟ ۲- به نظر شما قیمت های خودرو در طرح های پیش فروش چه اندازه منطقی است ؟ ۳- به نظر شما طرح های پیش فروش خودرو چه میزان جلوی واسطه گری و افزایش قیمت در بازار را گرفته است ؟ ۴- چه میزان خودروسازان توانستند به تعهدات خود در برابر خریداران خودرو از طریق پیش فروش ها عمل کنند؟ ۵- تا کنون در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اید ؟ مطرح شد.

بر اساس نتایج به دست آمده ؛ ۶۹.۳ درصد پاسخگویان قیمت های خودرو را در طرح های پیش فروش «اصلا» منطقی نمی دانند. ۱۵.۴ درصد پاسخگویان میزان منطقی بودن قیمت خودروها را در طرح های پیش فروش «کم» ، ۹.۹ درصد «تاحدی» و ۵.۴ درصد « زیاد » اعلام کردند.

از مخاطبان خواسته شد نظرشان را در مورد این که چه میزان خودروسازان توانستند به تعهدات خود در برابر خریداران خودرو از طریق پیش فروش ها عمل کنند ، اعلام کنند . ۶۵.۲ درصد معتقدند خودروسازان «اصلا» نتوانستند به تعهدات خودشان عمل کنند. ۲۴ درصد مخاطبان به گزینه «کم» ، ۸.۶ درصد به گزینه «تاحدی» و ۲.۲ درصد به گزینه « زیاد» رای دادند.

بنا بر اظهار ۶۲.۴ درصد پاسخگویان تاکنون در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کردند و ۳۷.۶ درصد نیز تاکنون در این طرح ها ثبت نام نکردند.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به منظور اطلاع‌رسانی و کسب آرای عمومی در مورد موضوع‌ها و مسایل مختلف جامعه از ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ برنامه «افکارسنجی» آنلاین را برای نخستین‌بار در تارنمای اصلی خود راه‌اندازی کرد.

ایرنا ضمن قدردانی از مشارکت مخاطبان در این رویکرد پژوهشی، تاکنون توانسته دیدگاه‌ها و مطالبات عمومی را در ۵۲ نظرسنجی برگزار شده در مورد موضوع‌های مختلف از جمله همه‌گیری ویروس کرونا، محدودیت‌های کرونا، خرید آنلاین و وضع بورس، خودرو، بازار مسکن، آلودگی هوا، افزایش نرخ ارز، ادامه محدودیت‌های کرونایی، هتک حرمت مسؤولان، افزایش پهنای باند، انتخابات ۱۴۰۰، بازارهای مالی، انتخابات شوراها، چهارشنبه آخر سال، سفرهای نوروزی، نگاه مردم به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، روز طبیعت، فعالیت در شبکه های اجتماعی، چالش های رونق تولید، ارزهای دیجیتال، انتخابات ریاست جمهوری، بحران کم آبی، بازار ارز، تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری، تاثیر خشکسالی بر کشور، وعده ها و شعارهای تبلیغاتی، مناظره های انتخاباتی، فرجام مناظره ها، مشارکت در انتخابات و اولویت های رییس جمهوری منتخب، نحوه پرداخت یارانه در دولت آینده، بحران کم، روند واکسیناسیون کرونا ، تاثیرات قطع برق، حمایت از تولید داخلی، اولویت های دولت سیزدهم، چرخش های تحول آفرین دولت، روند واکسیناسیون، بازگشایی مدارس، آزادسازی واردات خودرو ، برنامه شاد ، شبکه های اجتماعی ، سفرهای استانی رییس جمهور و طرح پیش فروش خودرو مطرح کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.