اصول بازار سرمايه اسلامی


اعدام درمان این درد نیست

«با قاطعیت برخورد می‌کنیم»، این عین عبارتی است که علی صالحی، دادستان تهران خطاب به خانواده‌هایی گفت که از چند و چون سرقت اموال خود توسط «زورگیر اتوبان نیایش» می‌گفتند. بیان این عبارت در کنار طرح مسائلی چون «محارب»‌دانستن این فرد، از صدور احتمالی حکم اعدام برای او خبر داد. آنچه گمانه‌ها را تقویب کرد، اظهارات قاضی‌ صلواتی در اولین اصول بازار سرمايه اسلامی و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بود. او در شرایطی که گفته بود رأی این پرونده در هفته آتی صادر می‌شود، در اواخر جلسه دادگاه، تلویحا صدور حکم اعدام را تأیید کرده و گفته «براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه‌ خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است».

میلاد علوی

«با قاطعیت برخورد می‌کنیم»، این عین عبارتی است که علی صالحی، دادستان تهران خطاب به خانواده‌هایی گفت که از چند و چون سرقت اموال خود توسط «زورگیر اتوبان نیایش» می‌گفتند. بیان این عبارت در کنار طرح مسائلی چون «محارب»‌دانستن این فرد، از صدور احتمالی حکم اعدام برای او خبر داد. آنچه گمانه‌ها را تقویب کرد، اظهارات قاضی‌ صلواتی در اولین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بود. او در شرایطی که گفته بود رأی این پرونده در هفته آتی صادر می‌شود، در اواخر جلسه دادگاه، تلویحا صدور حکم اعدام را تأیید کرده و گفته «براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه‌ خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است». این استناد به ماده 279 قانون مجازات از یک‌سو و اعلام رأی، پیش از انشای آن، از سوی دیگر با انتقادات جامعه حقوقی مواجه شد. یکی از این منتقدان، محسن برهانی، معاون گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران است. این استاد حقوق جزا، نوع نگاه به مقوله زورگیری و تلاش برای محارب دانستن زورگیران را موجب نقض اصول حقوقی و فقهی دانسته و از سوی دیگر، از نخبگان جامعه می‌خواهد تا در مقابل «ولع جامعه» برای اعدام افراد ایستادگی کنند. ‌

‌آقای برهانی از زمان بازداشت «زورگیر اتوبان نیایش»، مباحث بسیاری مبنی بر محارب‌دانستن او مطرح شد. سؤال این است که اساسا می‌توان زورگیری را محاربه دانست یا باید آن را در زمره جرم سرقت تحلیل و بررسی کرد؟

اول اینکه زورگیری و خفت‌گیری اصطلاح حقوقی نیست، بلکه اصطلاح عرفی است؛ یعنی در افکار عمومی یک نوع رفتار را که در آن برخی از اشخاص به صورت علنی و با خشونت اقدام به تهدید افراد و اخذ اموال یا کالاهای آنان می‌کنند، عرفا زورگیری می‌نامند. این اصطلاح اساسا اصطلاح حقوقی و فقهی نیست؛ بنابراین زورگیری که اصطلاحی عرفی است به واسطه داشتن مؤلفه‌هایی در مرز میان دو عنوان مجرمانه سرقت و محاربه است. بحث بر سر این است که زورگیری را سرقت بدانیم یا محاربه؟ قبول دارم که به صورت کلی نمی‌توان گفت که هر زورگیری‌ای، لابد سرقت است و همان‌طورکه نمی‌توان گفت هیچ مصداقی از مصادیق زورگیری در زمره جرم محاربه نیست، اما به عقیده من، در بیشتر موارد، زورگیری با مؤلفه‌های جرم سرقت مقرون به آزار انطباق پیدا می‌کند نه با مؤلفه‌های محاربه. البته منکر آن نیستم که در بعضی موارد خاص، ممکن است زورگیری با جرم محاربه انطباق داشته باشد ولی در بیشتر موارد چنین نیست و زورگیری با ماده 652 قانون مجازات همخوانی دارد. نکته اساسی اینجاست که اگر زورگیری خواست از طریق ناامن‌کردن جامعه به پول برسد، دقت کنید جامعه نه فردی خاص، بعید نیست که بتوان به او جرم محاربه را نسبت داد اما زورگیرها عموما این کار را نمی‌کنند. آنان برای تحقق جرم، به دنبال ارعاب اجتماعی و ناامن‌کردن جامعه نیستند. ناامنی را نمی‌خواهند، آنچه می‌خواهند، رسیدن به پول است. مشکل اساسی دقیقا همین‌جاست. شخص برای اینکه به یک پولی برسد، اقدام به ترساندن شخصی خاص می‌کند برای گرفتن کالاهای ارزشمندش. اتفاقا همین نکته متأسفانه مورد غفلت طرفداران اطلاق عنوان محاربه برای زورگیری است.

‌آیا می‌توان گفت که عناصر مادی و معنوی جرم محاربه در جرم زورگیری محقق نمی‌شود؟

به نظر من بله. نه عنصر مادی جرم محاربه در زورگیری تحقق پیدا می‌کند و نه عنصر معنوی جرم محاربه. چرا؟ برای اینکه در قانون مجازات اسلامی در ماده 279، برخلاف ماده 183 سابق، جرم محاربه اساسا جرمی مقید به نتیجه عنوان شده است. وقتی محاربه مقید به نتیجه شد، آن نتیجه باید تحقق پیدا کند و باید مورد خواست و اراده شخص مرتکب باشد. قید جرم، نتیجه مجرمانه است. نتیجه چیست؟ ناامنی در محیط جامعه. نمی‌توانیم بگوییم این شخص که زورگیری کرد، ناامنی محقق شد. حتی اگر بگوییم که با زورگیری عده‌ای در جامعه احساس ناامنی کردند، بازهم جرم محاربه محقق نشده، چراکه ناامنی در جامعه، مورد خواست و اراده شخص مرتکب نبوده است. یعنی فرد زورگیر، ایجاد ناامنی عام در جامعه را بخواهد. کدام زورگیری را شما می‌توانید پیدا کنید که ناامنی در جامعه را بخواهد؟ او پول طرف مقابل را می‌خواهد. اساسا زورگیر کاری با ناامنی در جامعه ندارد.

‌به عقیده شما به عنوان یک استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری، با همه این تفاسیر، چرا از ابتدا بحث محاربه در رسانه‌ها مطرح شد؟

به عقیده من چون بخش قابل توجهی از جامعه بزه‌دیده مستقیم جرم زورگیری است یا نزدیکانشان با این جرم دست به گریبان بوده‌اند، فضایشان به سمت برخورد خشن با مرتکبان می‌رود و مطالبه آنان و سیستم قضائی می‎‌شود برخورد خشن و سنگین با این افراد. معمولا هم اولین گزینه می‌شود اعدام و محارب‌دانستن فرد. نخبگان جامعه باید بکوشند جامعه را در این مسیر مهار کنند. ضمن تأکید بر اینکه زورگیری، قطعا غیرقابل قبول است و رفتاری خشن. اما آیا برای التیام جراحت وارده بر بزه‌دیدگان از زورگیری، باید الزاما به سمت اعدام افراد رفت؟ آن هم به صورت رندوم و شانسی! یعنی صدها زورگیری صورت می‌گیرد، یک نفر به طور اتفاقی در تور دوربین می‌افتد و این بلا بر سرش می‌آید و تا نزدیک اعدام سوق پیدا می‌کند و احتمالا هم کشته می‌شود. متأسفانه التهاب اجتماعی و وضعیت فعلی باعث شده خیلی زود به سمت عنوان مجرمانه شدیدتر حرکت شود، حتی اگر عنوان شدیدتر، منطبق بر رفتار فرد نباشد.

‌این احتمال وجود دارد که دستگاه قضا برای درس عبرت دیگر زورگیران و اصطلاحا ایجاد امنیت جامعه، حکم محاربه برای این زورگیر اتوبان نیاش صادر کند. به عقیده شما، با اعدام، جرائم کاهش پیدا می‌کنند؟

باید این سؤال را پرسید که آیا اساسا مجازات سنگین و خشن باعث ازبین‌رفتن جرم می‌شود؟ کدام دسته از آورده‌های جرم‌شناسی، این مطلب را اثبات می‌کند؟ تحقیقات بسیاری در جرم‌شناسی وجود دارد که ادعا می‌کند مجازات سنگین باعث ازبین‌رفتن جرم نمی‌شود. آن چیزی باعث ازبین‌رفتن جرم می‌شود که در آن قطعیت و اصول بازار سرمايه اسلامی حتمیت وجود دارد. اگر مرتکبان جرم بدانند که در هر جایی مرتکب جرم شوند، با مکانیزم‌های مختلفی دستگیر و بازداشت می‌شوند، ولو پاسخ غیرسنگین، تأثیرگذار خواهد بود. متأسفانه به جای اینکه توانمان را متمرکز کنیم بر دستگیری مرتکبان، توانمان را متمرکز می‌کنیم که کدام صحنه در فضای مجازی پخش شده، برویم آن شخص را دستگیر کنیم و به شدیدترین صورت، مجازاتش می‌کنیم. خب این چه تأثیری دارد بر کاهش جرم؟ مابقی زورگیران زندگی می‌کنند و ما هم دلمان خوش است که یکی را گرفتیم و بردیم در رسانه‌ها و با او برخورد کردیم، پس آمار زورگیری کاهش پیدا کرد. در حالی که اساسا چنین فرضی در علم جرم‌شناسی و آمار متصور نیست.

‌به عنوان سؤال پایانی، با همه این ادله، حداقل درباره زورگیر اتوبان نیاش، شاهد آن بودیم که برخی افراد اصطلاحا تحصیل‌کرده هم با مجازات اعدام موافق بودند. این موضوع را چطور تفسیر می‌کنید؟

مرتکبان زورگیری چون با مطالبه برخورد سنگین از سوی جامعه مواجه هستند، کسی از حقوق‌شان دفاع نمی‌کند. نخبگان اجتماعی و سیاسی و جریان‌های سیاسی سکوت می‌کنند، چون نفعی در این موضوع وجود ندارد. این نکته بسیار مهمی است. یعنی چنین افرادی در حقیقت چون وامانده از اجتماع هستند و چون اصحاب سیاست و ثروت و قدرت از آنان دفاع نمی‌کنند، به مثابه شخص بی‌کس و کار و بی‌هویت تلقی می‌شوند که جامعه به راحتی با حذف آنان کنار می‌آید. این موضوعی بسیار تلخ است که ما گویی به بخشی از جامعه به عنوان افرادی که حیات‌شان چندان اهمیت ندارد، نگاه می‌کنیم. بنده شخصا در بسیاری از موارد با اعدام مخالف هستم، اما انصافا اینکه شخصی در یک گوشه‌ای زورگیری کند، آسیب اجتماعی شدیدتری دارد یا شخصی که میلیاردها میلیارد از اموال عمومی را به یغما می‌برد؟ چرا ما به راحتی، حذف شخص اول را قبول می‌کنیم؟ به هیچ وجه درباره دسته دوم قائل به اعدام نیستم اما حرفم این است که چرا ذائقه اجتماعی ما به این صورت است و به همین راحتی، اقدام به مطالبه اعدام برای یک زورگیر می‌کند. سؤالی که برای این جامعه اعدام‌پسند وجود دارد، این است که شما در چه جرائمی به اعدام‌نکردن قائل هستید؟ یک نفر آمد و زورگیری را انجام داد، می‌گویید اعدام. اگر همان شخص، متعرض جنسی هم شود، باز هم می‌گویید اعدام شود. اگر کسی آمد و متعرض منزل افراد شد هم باز می‌گویید اعدام شود. این تمامی ندارد. این چه ولعی است که ما در جامعه داریم و فقط به دنبال اعدام‌کردن هستیم. آنچه به عنوان راه‌حل برای اکثر مشکلات جامعه و کشور ارائه می‌شود، درحقیقت سندروم اعدام‌درمانی است.

اصول بازار سرمايه اسلامی

توصیه های پزشکی برای زائران اربعین حسینی

زائرانی که به سفر اربعین می‌روند، توصیه‌های سلامتی را دست کم نگیرند و به نکات گفته شده رعایت کنند.

عادات نابود کننده لپ تاپ

عدم توجه به گرمای لپ تاپ یکی از عاداتی است که باعث خرابی لپ تاپ می‌شود.

درآمد و پس انداز در ایران

در سال گذشته به طور متوسط ایرانی‌ها توانسته اند در سال حدود ۲۰ میلیون تومان پس‌انداز کنند. در این مطلب با توجه به گزارش مرکز آمار به سراغ میزان پس انداز خانوار‌های شهری در استان‌های مختلف کشور رفته ایم که شاید خواندنش برای تان جالب باشد.

یادداشت

تبلیغات

مبلمان اداری سی رن

تجارت مبلمان اداری ، از گذشته نا به امروز امری همیشگیبرای بازرگانان ، تجار و تولید کنندگان انواع مصنوعات مبلمان اداری بوده.اما در چند وقت اخیر به دلیل نوسانات بازار ارز و همچنین تحریم هاییکه وجود دارد ، تجارت این محصولات و حتی محصولات دیگر نیز به امریدشوار و چالش بر انگیز مبدل شده است.

مبلمان اداری سی رن

تجارت مبلمان اداری ، از گذشته نا به امروز امری همیشگیبرای بازرگانان ، تجار و تولید کنندگان انواع مصنوعات مبلمان اداری بوده.اما در چند وقت اخیر به دلیل نوسانات بازار ارز و همچنین تحریم هاییکه وجود دارد ، تجارت این محصولات و حتی محصولات دیگر نیز به امریدشوار و چالش بر انگیز مبدل شده است.

تجارت مبلمان اداری

صادرات و واردات مبلمان اداری بی شک دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است ، اما مزایای آن بیشتر از معایب آن است.به هر جهت قبل از تحریم ها بازرگانان به راحتی می توانستند ، محصولات اداری را از کشور های دیگر از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به دست متقضایان و اصناف برسانند.مثلا نمونه هایی از میز اداری در گذشته به راحتی به این صادر می شد.اما نقطه قوت در این زمینه ، زمانی بود که تولید کنندگان داخلی نیزبه فکر طراحی محصولاتی هم ردیف با نمونه های خارجی و وارداتی افتادند.

این پیشرفت زمانی اتفاق افتاد که تجارت مبلمان اداری با اختلال رو به رو شد.یعنی می توان گفت که تولید کنندگان از محدودیت های به وجود آمده توانستند به خوبی استفاده کنند تا بتوانند خود را وارد بازار تجارت جهانی کنند.

رمز موفقیت این سازندگان کیفیت بالای متریال و طراحی محصولاتی با ظاهری خاص و لوکس بوده. همچنین توانسته اند محصولات را در سبک های مختلف مثل سبک مبلمان اداری کلاسیک و مبلمان اداری مدرن تولید کنند. پس نقطه قوت تحریم ها ، خلق اصول بازار سرمايه اسلامی و شکوفا شدن خلاقیت سازندگان درساخت انواع محصولات مبلمان اداری شد.

کشور های اصلی سازنده مبلمان اداری :

بی شک چند کشور در تولید این محصولات این صنایع برجسته هستند. دلیل آن هم تولید محصولاتی با بالا ترین گرید های استاندار جهانی و رعایت

اصول ارگونومی برای کاربرانی است که از محصولات آنها استفاده می کنند. این کشور ها نیاز افراد را بررسی و پس از آن مناسب ترین محصول را

برای آنها تولید می کنند. همین دلیل است که باعث شده کشور های دیگر نیز برای تهیه مبلمان اداری و ادوات آن متقضای آنها بشوند.

از جمله کشور هایی هستند که در صنعت تولید مبلمان اداری بسیارقوی و هوشمندانه عمل کرده اند.

احیای برجام و تاثیر آن در تجارت مبلمان اداری :

انتظار می رود تا با احیای برجام تجاری که در حوزه تجهیزات اداری فعالیت می کنند، پا در عرصه تجارت جهانی بگذارند ، تا بتوانند در بازار کشور های دیگر نیز نفوذ داشته باشند.

مثلا ایران می تواند در حوزه تولید میز مدیریت حرفی برای گفتن داشته باشد. به همین منظور توافقات برجام و احیای آن می تواند جان تازه ای به صنعت مبلمان اداری ببخشد.

با این شرایط کشور ما می توانید محصولات خود را در عرصه جهانی به نمایش همگان بگذارد.

همچنین می تواند محصولا کشور های دیکر را برای رونق اقتصادی به کشور وارد کند و نیاز کاربرانی که علاقه به کالا های وارداتی دارند را برطرف سازد. یا می تواند قطعات مخصوص و خاص را از کشور های دیگر وارد و به جهت بهبود کیفیت محصولات داخلی آنها را بر روی محصولات منتاژ نمود.

شگفتانه جدید رئیسی برای همه مستاجرها | پرداخت وام ویژه 600 میلیونی به خانوارها + اصول بازار سرمايه اسلامی شرایط آسان

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات بسته تشویقی شهرسازانه در بافت‌های فرسوده، گفت: برای اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده ۶۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم.

شگفتانه جدید رئیسی برای همه مستاجرها | پرداخت وام ویژه 600 میلیونی به خانوارها + شرایط آسان

محمد آئینی با بیان این‌که 2.7 میلیون بنای ناپایدار در بافت‌های فرسوده داریم که بسیاری از آنها خشت گلی بوده و تاب توان در برابر بلاهای طبیعی ندارند، اظهار کرد‌: از این تعداد بنای ناپایدار، حدود 210 هزار واحد تخریب و نوسازی شده است.یعنی معادل 600 هزار واحد ساخته شده که حدود 10 درصد را شامل می شود.

وی افزود:باید ساخت این واحدها مردمی سازی شود و با استفاده از ظرفیت سازندگان و انبوه سازان این واحدها را نوسازی کنیم. در واقع بایدبرای نوسازی واحدهای فرسوده ساکنان سازندگان توانمند شریک شوند از سوی دیگر این اقدام در سند تحول دولت سیزدهم اعلام شده است. به طوری که نوسازی محله و اصلاح آن با حمایت ویژه از توسعه گران اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی شهرسازانه در بافت‌های فرسوده شهری،‌ادامه داد: در بسته های تشویقی هزینه صدور پروانه 50 تا 100درصد تخفیف اعمال می‌شود و طبق قانون دولت عوارض پروانه را پرداخت می کند. بخش دیگری از تشویق‌ها مربوط به قسمت مالی است و 60 میلیون تومان کمک ودیعه برای اسکان موقت پرداخت خوهد شد..

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهرهای ایران تاکید کرد: آنچه که در این بسته اثر گذار است مربوط به بخش های تراکم های تشویقی به طوری که در پارکینگ و اجازه ساخت دو تا سه طبقه داده شده است. اخیرا در شورای عالی معماری و شهرسازی این بسته تشویقی مصوب شده و اجرای آن در حوزه نوسازی بسیار موثر است.

آئینی با تاکید بر این که بافت های تاریخی به هیچ عنوان مشمول دریافت این تسهیلات نمی شوند همچنین واحدهای مسکونی فرسوده هم باید در محدوده های مصوب باشند، گفت:سازندگان و توسعه‌گرانی که نسبت به نوسازی محله‌ای و یا از روش تجمیع پلاک‌ها استفاده می‌کنند، از امتیازات و مشوق‌های بیشتری از جمله اضافه تراکم، کسر پارکینگ، کاهش زمان صدور پروانه، تخفیفات نظام مهندسی و عوارض شهرداری و سرعت در اخذ مجوز‌های مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: ضمن این‌که مالکان واحد‌های مسکونی در محلات هدف بازآفرینی در طول زمان نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی خود می‌توانند از تسهیلات ودیعه مسکن برای اسکان موقت استفاده کنند.

به گفته وی، دفاتر نوسازی و تسهیل گری در محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند سهم زیادی در مشارکت مردمی و تجمیع بافت‌های فرسوده داشته باشند، تسهیل‌گران و گروه‌های جهادی تخصصی می‌توانند با ارائه مشورت‌های تخصصی و آموزش‌های لازم به شهروندان آن‌ها را به نوسازی بافت‌های فرسوده تشویق کنند.

بلوک‌سازی در بافت‌های فرسوده

آئینی همچنین با بیان این‌که در بناهای فرسوده به هیچ عنوان برج سازی نمی شود، اضافه کرد: در محلات هفد ساخت و ساز به‌صورت بلوک سازی است. در بناهای نوسازی شده اجازه داده می شود که یک طبقه به صورت واحدهای تجاری و یا اداری داده شده است.همچنین معابر بن بست طرح ها به پروژه ها داده می شود و این امر با اجازه شهرداری ها صورت می گیرد.

وی گفت: در طرح بلوک سازی تمامی اصول معماری ایرانی و اسلامی در نظر گرفته می شود.حریم ها در تمامی با بلوک ها رعایت شده و اولویت ها در نوسازی بافت های فرسوده جان ساکنان این واحدها است.

آئینی یادآور شد: تاکنون 127 توسعه گر مجوز کار گرفتند و بنابر قانون مجوز کارگذاری و تسهیل گری را صادر می کند. اگر یکی از ساکنان مخالف باشد توسعه گر و سازنده از تمامی سیاست های تشویقی برای بلوک سازی محروم می شود.

وی تصریح کرد: متقاضیان نوسازی بافت فرسوده هم امکان استفاده از تسهیلات نوسازی بافت را خواهند داشت. این تسهیلات در چهار کلانشهر تهران، قم، مشهد و شیراز در محدوده بافت‌های فرسوده 600 میلیون تومان و در سایر محدوده‌های تهران 450 میلیون تومان است. همچنین در سایر کلانشهرها 400 میلیون تومان با نرخ سود حدود 11 درصد و سایر شهرها 350 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد است

شرایط وام تعمیرات ۲۰۰ میلیونی با نرخ سود ۵ درصد

رستم قاسمی در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد ارائه مشوق‌های جدید برای نوسازی بافت‌های فرسوده، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های دولت رسیدگی به مناطق دارای بافت فرسوده است زیرا متأسفانه در کشور بافت فرسوده کم نداریم. در اکثر شهرها این محلات وجود دارند که هم به لحاظ ایمنی و هم شرایط زندگی برای مردم بسیار بسیار سخت است. عبور مردم و ماشین در این مناطق سخت است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم گرفت خدماتی به محل‌های فرسوده داده شود؛ در روستاها برای اصول بازار سرمايه اسلامی اصول بازار سرمايه اسلامی نوسازی و تعمیرات ۲۰۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۵ درصد مصوب کرد که کمک بزرگی است.

وی ادامه داد: برای قیمت پروانه ساخت تخفیف خوبی داده می‌شود و همچنین ساختمان‌های ریز به درشت تبدیل و دو طبقه تشویقی در ارتباط با افزایش طبقات داده می‌شود.

قاسمی گفت: از انبوه سازان تقاضا می‌کنم که در مناطق دارای بافت‌های فرسوده حضور یابند. تسهیلات در اختیارشان قرار می‌دهیم تا بافت‌های فرسوده شرایط بهتری پیدا کنند.

وزیر راه و شهرسازی در مورد ساخت دو طبقه اضافه روی ساختمان‌ها، اظهار کرد: در شورا بحث کارشناسی مفصلی صورت گرفته است؛ در بافت فرسوده طبقات بلندمرتبه نداریم و وقتی این دو طبقه اضافه شود، به سطوح عادی شهرستان هم نمی‌رسد.

وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی با شرایطی جدید

رئیس بنیاد مسکن گفت: متقاضیان وام ۲۰۰ میلیونی نوسازی مسکن روستایی می توانند با مراجعه به بانک های دولتی از این هفته تسهیلات خود را دریافت کنند.

وام مسکن یکی از تسهیلات پرطرفدار بانک ها به شمار می آید، زیرا وام مسکن به منظور کمک هزینه برای خرید خانه به جوانان اعطا می شود. وام مسکن برای جوانان و زوج هایی که تازه ازدواج کرده اند کمک بزرگی است. وام مسکن امسال تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان هم از سمت بانک ها ارائه شده است. وام مسکن در سال ۱۴۰۱ با سود چهار درصد تصویب و به متقاضیان داده می شود. در ادامه به جزئیات وام مسکن می پردازیم.

رئیس بنیاد مسکن در برنامه صف اول سیما گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به بانک های دولتی تسهیلات خود را دریافت کنند.

به گفته نیکزاد پرداخت این تسهیلات به صورت سفته زنجیره سه نفره خواهد بود.

رئیس بنیاد مسکن گفت: حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور وجود دارد که نیمی از آنها تا کنون نوسازی شده اند و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد دیگر واجد شرایط هستند که با اخذ پروانه مسکن خود را نوسازی کنند.

نیکزاد گفت: مطابق قانون جهش تولید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی باید در کشور نوسازی شود که هم اکنون ۱۸۵ هزار واحد مسکونی روستایی در همه جای روستا‌های کشور در حال ساخت است که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار واحد به مرحله سقف رسیده است.

رئیس بنیاد مسکن در خصوص مسکن محرومان هم گفت: ۲۰ هزار واحد مسکن محرومین طبق توافقنامه با بنیاد مستضعفان و ۴۰ هزار واحد دیگر برای خانواده های دارای دو معلول توافق با کمیته امداد و بسیج سازندگی در دست ساخت قرار دارد.

نیکزاد درخصوص مشارکت بنیاد مسکن در ساخت مسکن شهری هم گفت: بیش از ۱۰۲ هزار واحد مسکن شهری در مناطق مختلف کشور با مسئولیت این بنیاد در حال ساخت است که تعدادی از آنها در هفته دولت بهره برداری شد.

رئیس بنیاد مسکن در پاسخ به پرسش مجری درخصوص طرح هادی روستایی هم گفت: حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور هست که همه آنها دارای طرح هادی مصوب هستند.

وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی

بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین ماه ۱۱۹ هزار و ۸۰۰، در اردیبهشت ماه ۱۱۴ هزار و ۱۰۰ و در خرداد ماه سال گذشته نیز ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند.

هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۹۰۰، در مرداد سال گذشته ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ و در شهریور سال گذشته با قیمت ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۱۵ هزار تومان، در آبان ماه ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان و در آذرماه ۱۱۴ هزار و۱۰۰ تومان قیمت داشتند.

اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق در فروردین ماه سال جاری ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

قیمت اوراق وام مسکن برای مجردها و متأهل های تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۴۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می شود.

همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۴ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۸ میلیون و ۴۹۶ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۰ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان پرداخت کنند/ساختمان آنلاین

از واکنش سجادی به عملکرد کشتی فرنگی و بازگشت کی‌روش تا قصد رئیس جمهور برای سفر به نیویورک/ رکورد سفر زائران اربعین شکست

پارسینه: وزیر ورزش و جوانان درباره حضور کارلوس کی‌روش به تهران به عنوان سرمربی تیم ملی گفت : باید اجازه داد تا کی‌روش کار خود را شروع کند اصول بازار سرمايه اسلامی و اگر نکات باشد، فدراسیون توضیح می‌دهد.

به گزارش پارسینه، سید حمید سجادی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حضور کی روش در تهران گفت: اخباری که درباره سرمربی تیم ملی وجود دارد، در حد همین مواردی است که در رسانه‌ها منتشر شده و باید اجازه داد تا کار خود را شروع کند و اگر نکات باشد، فدراسیون توضیح می‌دهد.

وی در پاسخ به ارزیابی نتیجه ضعیف کشتی فرنگی در مسابقات جهانی گفت: من کارشناس کشتی نیستم که بخواهم ارزیابی کنم، اما منتظر هستیم تا فدراسیون بازگردد و توضیح خواهند داد. همچنین منتظر تحلیل و واکاوی کارشناسان کشتی هستیم.

وزیر ورزش گفت: در وزارت ورزش معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در حال پایش هستند. خانواده ورزش و اهالی کشتی دوست داشتند تا مدال طلا هم بین این مدال‌ها باشد، اما قضاوت و کارشناسی به عهده کارشنان امر است و منتظریم که تحلیل را به ما بدهند.

سجادی خاطرنشان کرد: تا المپیک پاریس دورخیز می‌کنیم که سهمیه‌های المپیک را بگیریم و امید ما به المپیک ٢٠٢۴ است و باید در این یکی دو سال فراز و فرود‌ها را به نحوی پشت سر بگذاریم که در بالاترین آوردگاه جهانی به آن اهداف ارزشمند فدراسیون برسیم.


قصد رئیس جمهور برای سفر به نیویورک

در ادامه رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور قصد سفر به نیویورک را دارند و در زمان مشخص نسبت به جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر آقای رئیس جمهور به ازبکستان یک سفر چند وجهی است که ابتدا دیدار دوجانبه با مقامات ازبکستان و بر اساس قواعد سفر‌های دیپلماتیک، ملاقات‌های دو رئیس جمهور و وزرای محترم هیات همراه انجام خواهد گرفت.

وی افزود: در این سفر، جلسات کمیسیون مشترک دو کشور برگزار می‌شود و حدود ۱۸ سند و تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و ازبکستان امضا خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جنبه دیگر سفر ملاقات‌ها دوجانبه با سران کشور‌های حاضر در اجلاس شانگ‌های است. دیدار‌هایی اعم از روسای جمهور روسیه، چین، هند و سایر کشور‌هایی که در این اجلاس حضور خواهند داشت.اصول بازار سرمايه اسلامی

وی افزود: دیگر جنبه این سفر، شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگ‌های است که به‌عنوان سازمان مهم منطقه‌ای و بین المللی مطرح است و دایره شمول آن کشور‌های بزرگ و متعددی هستند و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ما داشته باشد.

اسماعیلی بیان داشت: علاوه بر این به لحاظ اینکه کلیات فرآیند عضویت ایران در شانگ‌های سال قبل به تصویب رسیده بود، امسال هم سند عضویت ایران که به تصویب دولت رسیده، مصوبه هیات دولت و سند‌های ۴۹ گانه مربوط به عضویت ما به تصویب دولت رسید.

وی ادامه داد: سند اصلی توسط وزیر خارجه و وزرای خارجه عضو این سازمان به امضا می‌رسد و این موفقیت خوبی برای ایران در این سفر خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره سفر رئیسی به نیویورک و سازمان ملل تصریح کرد: آقای رئیس جمهور قصد سفر به نیویورک را دارند و در زمان مشخص نسبت به جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.

سیدرضا فاطمی امین روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در حیاط پاستور در جمع خبرنگاران افزود: بخش صنعت در فصل گذشته شاهد رشد در حوزه سرمایه گذاری نیز بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در بهار امسال رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد که این شاخص بدون محاسبه نفت به رشد ۴.۳ درصدی رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث جذب سرمایه برای بخش تولید اظهار داشت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه‌ای برای این کار تشکیل داده و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحد‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است، افزود: اگر شرکت‌های دولتی وارد بازار بورس و اوراق بهادار شوند، بانک‌ها آن را ضمانت می‌کنند.

وزیر صمت درباره اهمیت حضور در اجلاس شانگ‌های نیز به خبرنگاران گفت: عضویت در مجامع بین المللی سبب تسهیل تجارت خارجی کشور می‌شود هرچند تراز تجاری کشور مثبت بوده و روند رو به رشدی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد این وزارتخانه در پنجره واحد خدمات دولت نیز گفت: ارتباط و همکاری‌های وزارت صمت با پنجره واحد برقرار شده است. البته برخی بخش‌ها از جمله سازمان‌ها که کار‌های مطالعاتی می‌کنند، ضرورتی برای اتصال به این سامانه را ندارند.

در ادامه سخنگوی دولت با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در آیین زیارت اربعین گفت: تا امروز رکورد سفر‌های زائران ایرانی به مراسم اربعین شکسته شده است.

علی بهادری جهرمی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا امروز رکورد سفر‌های زائران ایرانی به اربعین در مدت زمان مشابه شکسته شده است و بیش از سه میلیون زائر به عراق سفر کرده اند.

وی ادامه داد: حدود ۱.۵ میلیون نفر از زائران تاکنون به کشور بازگشته اند که امیدواریم با مشارکت مردم، خیرین و موکب داران، این مراسم پرفیض باشکوه‌تر برگزار شود.

سخنگوی دولت در ادامه درباره گزارش امروز وزیر صمت از احیای معادن در حوزه اکتشاف و بهره برداری در هیات دولت گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در این حوزه بیاناتی را مطرح کردند که گزارش این اقدامات ارائه شد و قرار است کارگروهی در دولت، راهکار‌های حل مشکلات معادن را بررسی و موانع را برطرف کند.

بهادری جهرمی به گزارش وزیر ارتباطات از میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در سامانه خدمات الکترونیک دولت در هیات وزیران اشاره کرد و گفت: قرار شد در حد توان و در مدت زمان قانونی تا آخر شهریورماه، دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به این سامانه اقدام کنند.

وی درباره مصوبات دو نشست اخیر هیات دولت در هفته جاری گفت: یکی از مصوبات دولت در جلسه گذشته، لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های بوده که شامل یک متن و ۴۹ سند است و این لایحه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا گام‌های عضویت ایران برداشته شود.

سخنگوی دولت به بیانات رهبری در خصوص فعال سازی حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد و گفت: پیش از این مصوبه توسعه سواحل مکران وجود داشت که البته حرکت قابل قبول صورت نگرفته بود و آسیب شناسی در این زمینه در دولت انجام و گزارش آن و پیشنهاد اصلاحی ارایه شد تا ترکیب شورای توسعه سواحل تغییر کند و بر این اساس تعداد اعضاء به نصف کاهش یافت و حوزه اختیارات هم شفاف‌تر و گسترده‌تر شد.

وی اضافه کرد: اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به اعضای این ستاد واگذار شد.

در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: تاکنون با حذف ٩ هزار و ٨٠٠ تن مواد مخرب از یکهزار و ۳۷۸ دستگاه خدماتی و تولیدی، جمهوری اسلامی ایران چهار جایزه بین المللی از طرف پروتکل مونترال و دستگاه‌های بین المللی دریافت کرده است.

علی سلاجقه در حاشیه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۵ شهریور روز جهانی اوزون است، گزارشی از اقدامات دولت پیرامون اجرای پروتکل مونترال درخصوص کاهش تولید مواد مخرب لایه اوزن در صنایع ارایه کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست افزود: در سال ۶٨ کنوانسیون وین و پروتکل مونترال توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و ایران به این کنوانسیون بین المللی پیوست.

سلاجقه بیان کرد: برای حفاظت از لایحه اوزن اقدامات خوبی انجام شده و تاکنون ٩ هزار و ٨٠٠ تن مواد مخرب لایه اوزن را از دستگاه خدماتی و تولیدی حذف کرده ایم.

پیمان مونترال در مورد کاهش استفاده از موادی است که باعث تخریب لایه ازون در اتمسفر زمین می‌شوند؛ این پیمان بین المللی برای محافظت از لایه ازون با خاتمه دادن به تولید مواد بی‌شماری که مسئول کاهش ازون هستند طراحی شده‌است.

ایران و سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت‌های عظیم و مکمل برخوردارند

رئیس انجمن دوستی ایران و چین در وصف اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: ایران و این سازمان قدرتمند منطقه‌ای از ظرفیت‌های عظیم و مکمل در زمینه‌های گوناگون برخوردارند و عضویت ایران در این سازمان، منافع متقابل و نیز تقویت پایه‌های سازمان همکاری شانگهای را بدنبال خواهد داشت.

ایران و سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت‌های عظیم و مکمل برخوردارند

اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه جاری به میزبانی شهر سمرقند ازبکستان و با حضور سران کشورهای عضو و ناظر برگزار می شود و با امضا شدن یادداشت تعهد ایران برای پیوستن به اعضای اصلی این سازمان منطقه ای، جمهوری اسلامی ایران یک گام بزرگ دیگر به پیوستن به جمع اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای نزدیک تر خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن شرکت در این جلاس، دیدارهای دوجانبه مهمی با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این نشست از جمله با همتایان چینی و روس خود انجام خواهد داد.

در آستانه برگزاری اجلاس سران شانگهای که قرار است شاهد گامی مهم در مسیر پیوستن ایران به این سازمان باشد، شبکه تلویزیونی فونیکس چین در خصوص اهمیت این موضوع به مصاحبه با علاءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین پرداخت.

بروجردی روز چهارشنبه در بخشی از این مصاحبه و در توصیف اهمیت جایگاه سازمان همکاری شانگهای و نیز اهمیت پیوستن ایران به این سازمان گفت: سازمان همکاری شانگهای به دلیل حضور دو عضو دائم شورای امنیت(چین و روسیه) در این نهاد و نیز عضویت چهار کشور از قدرتهای هسته ای جهان(چین، روسیه ، هند و پاکستان) دراین سازمان منطقه ای ، وجود بیش از ۴۰ درصد کل جمعیت جهان در جغرافیایی اصول بازار سرمايه اسلامی تحت پوشش کشورهای عضو این سازمان و نیز اختصاص بیش از ۲۵ درصد کل GDP جهان به کشورهای عضو سازمان شانگهای، باعث شده که این سازمان از اهمیت انکارناپذیر در جهان برخوردار باشد و عضویت ایران هم به عنوان قدرت بزرگ غرب آسیا و قدرت بزرگ انرژی منطقه در خانواده این سازمان منطقه ای، باعث تقویت جایگاه آن خواهد شد.

سازمان همکاری شانگهای قدرت نوظهور منطقه ای و جهان

بروجردی گفت: سازمان همکاری شانگهای یک قدرت عظیم و نوظهورمنطقه ای و جهانی است که بدون تردید آمریکا را هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ راهبردی و دفاعی به چالش خواهد کشید. به عنوان مثال اقدام سازمان همکاری شانگهای در استفاده از ارزهای ملی به جای دلار که اکنون در مبادلات میان برخی اعضای کلیدی آن اجرا می شود، باعث حذف دلار و شکستن هیمنه آن درمبادلات جهانی خواهد شد.

وی افزود: ایران و روسیه کارهای خوبی در حوزه تجارت با ارزهای ملی انجام داده اند و عملا در جهت حذف دلار از همکاری های تجاری خود گام برداشته اند و این گونه اقدامات می تواند باعث شکسته شدن هیمنه دلار به عنوان ابزار اصلی سلطه جویی ها و یکجانبه گرایی های آمریکا بی اثر شدن تحریم های اعمال شده از جانب واشنگتن علیه کشورها شود.

امنیت پایدار، مهم ترین مولفه برای اقتدار و توسعه

بروجردی با اشاره به اهمیت امنیت پایدار به عنوان مهم ترین مولفه های اقتدار و زمینه های توسعه در حوزه های گوناگون گفت: اگر امروز ایران توانمندی ایستادگی در برابر آمریکا را دارد و پهپادهای متجاوز آمریکا را به زمین می نشاند یا سرنگون می کند و شناور بدون سرنشین آمریکا را توقیف می کند و ناوهای امریکایی در آبهای بین المللی ناگزیر از نیروی دریایی ایران اجازه می گیرند، این اقتدار نتیجه وجود امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران است .

وی افزود: لذا یکی از مهم ترین محورهای همکاری دسته جمعی در سازمان همکاری شانگهای، همکاری برای برقراری امنیت پایدار درکل منطقه است و درسایه این امنیت پایدار، همکاری های گسترده و هم افزا در حوزه اقتصادی شکل خواهد گرفت.

بروجردی همچنین تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با هدف توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی ، باید به سمت کاهش یا حذف تعرفه ها گام بردارند.

سازمان همکاری شانگهای ، نهاد چالش زا نیست

رئیس انجمن دوستی ایران و چین درپاسخ به این سوال که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای چه فرصت ها و یا چالش هایی می تواند برای این کشور به دنبال داشته باشد، گفت: بدون تردید فرصت های عضویت در این سازمان هرگز با هرگونه چالش احتمالی قابل مقایسه نیست و اصول این سازمان ، نه تنها یک نهاد چالش زا نیست بلکه هدف آن، مقابله هوشمندانه با چالش هایی است که برخی قدرتها می خواهند از بیرون بر آن تحمیل کنند.

بروجردی با اشاره به مسئله مداخله جویی آمریکا در موضوع تایوان و نیز جنگ اوکراین که در واقع جنگ آمریکا و تمام متحدانش علیه روسیه است، گفت: این موارد نمونه هایی از تلاش برخی قدرت های فرا منطقه ای برای ایجاد چالش برای کشورهای عضو سازمان شانگهای است که اعضای این سازمان با همگرایی و هم افزایی، باید هوشمندانه به خنثی کردن این چالش ها بپردازند.

ایران و سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت‌های مکمل برخوردارن

رئیس انجمن دوستی ایران و چین در بخشی دیگر از این مصاحبه ، با اشاره به اینکه مجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دلیل برخوردار بودن از ظرفیت ها و توانمندی ها در زمینه های گوناگون، مکمل یکدیگر هستند، گفت: ایران و روسیه به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی، چین به دلیل در اختیار داشتن فناوری بالا، روسیه وچین به دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، ایران به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی راهبردی و. ، همه این ها ظرفیت هایی است که درکنار یکدیگر، توانمندی وقدرت بالایی به سازمان همکاری شانگهای می بخشد.

وی همچنین با تاکید مجدد بر اهمیت امنیت پایدار به عنوان اساسی ترین مبنا برای اجرای طرح های راهبردی از جمله پروژه کمربند راه گفت: منطق حکم می کند که مسیر این طرح از چین، قزاقستان، ازبکستان ، ترکمستان و ایران عبور کند و از ایران نیز به سمت عراق وترکیه و سپس به سمت منطقه مدیترانه و اروپا ادامه یابد هرچند پاکستان برای چین مهم است و سرمایه گذاری های چین در احداث جاده قره قروم در پاکستان و توسعه بندر گوادر در این کشور، منافاتی با عبور طرح کمربندراه از مسیر ایران منافاتی ندارد با هم قابل جمع است.

ایران و سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت‌های عظیم و مکمل برخوردارند

ضرورت تاکید بر اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله در ملاقات سران ایران و چین

بروجردی در بخشی دیگر از مصاحبه با اشاره به اهمیت ملاقات قریب الوقوع سران ایران و چین در حاشیه سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان گفت: با توجه به وجود سند همکاری ۲۵ سال میان ایران و چین، بسیار مهم است که از این ملاقات به بعد، دو کشور وارد فاز اجرایی این قرارداد شوند اگرچه برخی مشکلات مثل محدودیت هایی کرونایی وجود دارد اما این مسائل نباید سد راه اجرای سند همکاری ۲۵ ساله شود.

وی در ادامه با انتقاد از هزینه بالای سفر میان ایران و چین که باعث سختی تردد و سفرهای فعالان تجاری و همچنین دانشجویان میان دو کشور شده ، ضمن قدردانی از طرف چینی برای راه اندازی مجدد پرواز –تهران ارومچی از ۱۷ مهرماه سال جاری، بر ضرورت تسهیل بیشتر ترددها میان دو کشور به عنوان یکی از ضرورت های اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله تاکید کرد.

ظرفیت های فوق العاده ایران و چین برای شکوفایی همکاری های اقتصادی

بروجردی گفت: ظرفیت های فوق العاده در ایران و چین برای آغاز دوران جدید شکوفایی همکاری های اقتصادی کاملا آماده است و سند همکاری ۲۵ ساله نیز بستر بسیار خوبی برای تحقق این همکاری ها است .

وی با اشاره به تقلای برخی رسانه های بیگانه وابسته به آمریکا و قدرت های غربی برای ایجاد اصول بازار سرمايه اسلامی فضای چین هراسی در ایران و نقاط مختلف جهان، تاکید کرد: بهترین راه برای خنثی کردن این فضای چین هراسی، اجرای سریع پروژه های بزرگ توسط شرکت های چینی در ایران از جمله اجرای خط قطار سریع السیر در ایران است به طوری که شهروندان ایران منافع و ثمرات آن را به طور ملموس شاهد باشند. این اقدامات قطعا می تواند تاثیری مثبت بر نوع نگرش مردم ایران اصول بازار سرمايه اسلامی نسبت به چین داشته باشد و تلاش ها برای ایجاد فضای چین هراسی در ایران را خنثی کند.

اراده بالای ایران، فرصت عالی برای اجرای سند همکاری 25 ساله؛ چین فرصت را دریابد

معاون پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درخصوص تاثیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر روند مذاکرات هسته ای، با تاکید براین که جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت سیزدهم و باتوجه به تجربه سال های قبل، برجام را محور قرار نداده است و اگرچه تلاش می کند که مذاکرات برجام به نتیجه برسد اما خود را معطل سرنوشت این مذاکرات نکرده است.

بروجردی درادامه گفت: در هر صورت ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای که البته به مذاق آمریکا خوش نخواهد آمد، بدون تردید هم افزایی قدرت برای ایران به دنبال خواهد داشت و چون روسیه و چین به عنوان دو عضو این سازمان، جزو مذاکره کنندگان برجام نیز هستند، به نظر می رسد عضویت ایران در این سازمان بتواند روند حل مسائل کمک کند.

بروجردی در ادامه تاکید کرد: جدا از مسئله مذاکرات برجام، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران اراده جدی برای اجرای سند همکاری ۲۵ ساله و گسترش همکاری های با چین دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر آن تاکید دارند. لذا شرایط کنونی بهترین فرصت برای اجرا و پیشبرد این سند همکاری است و بهترین فرصت برای استفاده طرف چینی از این شرایط، میها است.

در بخش دیگری از این مصاحبه، بروجردی درپاسخ به سوالی مبنی بر دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، ضمن انتقاد از ضعف اراده دولت آمریکا به ریاست جو بایدن در بازگشت به توافق هسته ای که دولت سلف وی به ریاست ترامپ بطور یکجانبه از آن خارج شده بود، گفت: عدم استقلال سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و تاثیرپذیری آنها از فشارهای آمریکا و اسرائیل ، عامل دیگری برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات است.

جنگ اوکراین به کجا می رسد؟

بروجردی در بخش پایانی این مصاحبه در پاسخ سوالی مبنی بر سرنوشت جنگ اوکراین گفت: فکر می کنم روسیه کشوری نیست بخواهد حتی در برابر بسیج گسترده آمریکا و هم پیمانانش ، اجازه بدهد خواسته آنها به نتیجه برسد هر چند ممکن است در این مسیر شاهد فراز ونشیب هایی باشیم.

وی با بیان اینکه اوکراین با تبدیل شدن به ابزار جنگ آمریکا و غرب مقابل روسیه ، متضرر اصلی این جنگ خواهد بود گفت: به هرحال باید نقطه پایانی برای این جنگ تعریف شود و البته به نظر نمی رسد روسیه هم بخواهد از اهدافی که تعریف کرده است، عقب نشینی کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.