نحوه محاسبه اندازه موقعیت


محاسبه قدرالسهم زمین در خرید یک واحد از آپارتمان کلنگی ضروری است

روش مثلث بندی برای برداشت دقیق پلان

یکی از اولین مراحل بازسازی، جمع آوری اطلاعات از محل پروژه برای بررسی و نهایتاً تصمیم گیری درست است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که باید در همان ابتدا بدست آورد، نقشه دقیق محل پروژه است. برای بدست آوردن نقشه دقیق، اندازه گیری طول و عرض دیوارها کافی نیست. باید زاویه آنها نسبت به یکدیگر هم مشخص شود. برای اندازه گیری با چنین دقتی، میتوانیم از روش مثلث بندی استفاده کنیم.
این نقشه ها باید شامل ابعاد و اندازه های دقیق هر فضا، محل دقیق المانها اعم از ستونها، دیوارهای سازه ای، داکتهای تأسیساتی، پنجره ها و … باشد. همچنین ارتفاع کف تا زیر سقف نیز در چند بخش مختلف فضا اندازه گیری و ثبت می شود.
استفاده از این روش تنها برای قبل از شروع بازسازی نیست، بلکه پس از دیوارچینی و بنایی برای محاسبه دقیق مصالح و مدت زمان اجرای آنها نیز ممکن است نیاز باشد تا وضع موجود پروژه در آن مرحله برداشت و بصورت نقشه درآورده شود. در این شرایط نیز باید از روش دقیقی مانند این روش استفاده شود.
در ادامه این مقاله ابتدا در رابطه با دلایل اهمیت اندازه گیری و برداشت دقیق پلان معماری فضای مورد نظر برای بازسازی صحبت خواهیم کرد. سپس توضیحات کاملی در رابطه با مراحل برداشت پلان با این روش بیان می شود.

روش مثلث بندی برای برداشت دقیق پلان معماری

هدف از مطالعه این مقاله:

با مطالعه و آشنایی کامل با روش مثلث بندی بعنوان یکی از روشهای دقیق برداشت پلان، میتوان بسیاری از اطلاعاتی که برای تصمیم گیری در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان، به آنها احتیاج داریم را بدست آوریم.
تصمیمگیری براساس اطلاعات دقیق و کامل کمک می کند تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی برای پروژه انجام دهیم. در نهایت، نتیجه این برنامه ریزی دقیق، اجرای بازسازی ساختمان، خانه، فروشگاه یا هرفضای مشابه دیگری که مورد نظر ما میباشد، با بهترین کیفیت و بدون هدر رفتن پول و زمان مالک پروژه است.

چرا لازم است با روش مثلث بندی برداشت دقیقی از محل پروژه داشته باشیم؟

بطور معمول برای اندازه گیری نقشه وضع موجود یک خانه یا ساختمان، طول دیوارها اندازه گیری شده و در نقشه وارد می شوند. مشکل این روش معمول، این است که در این حالت، زاویه بین دیوارها ۹۰ درجه فرض می شود. درحالی که در واقعیت بسیاری از دیوارها زاویه کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه با یکدیگر دارند.
این زاویه کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه، باعث می شود بخشی از محاسبات ما برای هزینه و مدت زمان پروژه بازسازی تغییر کند. در بخش بعدی مشکلات و هزینه های اضافی که کج بودن دیوارها به پروژه ما تحمیل می نماید را بیان می کنیم.
کج بودن دیوارها اگر در زمان برنامه ریزی برای پروژه و برآورد هزینه و مدت زمان آن مشخص شده باشد، دیگر مشکلی نیست. زیرا با اطلاع از این شرایط، محاسبات و برنامه ریزی پروژه براساس آن صورت می گیرد. علت ضروری بودن استفاده از روش های دقیق برای برداشت دقیق پلان معماری وضع موجود هر فضایی هم دقیقاً همین موضوع است.
در پلانی که بوسیله روش مثلث بندی اندازه گیری و برداشت شده باشد، تمام مشخصات پلان، شامل طول و عرض فضاها، زاویه دیوارها با یکدیگر و موقعیت هر المانی بصورت کاملاً دقیق در نقشه ها بدست خواهد آمد. به این ترتیب، کج بودن دیورها و زاویه داشتن آنها نسبت به یکدیگر و یا در یک راستا نبودن المانهای موجود در فضا مانند ستونها یا داکتها، دیگر یک مشکل نخواهد بود.

مشکلاتی که برداشت غیر دقیق ایجاد می کند

در اختیار نداشتن پلانی دقیقی که با استفاده از روشهای دقیق مانند روش مثلث بندی اندازه گیری و تهیه شده باشد، خطاهای زیادی در محاسبات و برآورد ما در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان ایجاد میکند. ۳ مورد از این خطاهای متداول را در ادامه بررسی می کنیم:

دیوارهای کج باعث خطا در برداشت پلان می شوند

خطا در محاسبات مربوط به کف:

کچ بودن فضا و قائم نبودن زاویه دیوارها نسبت به یکدیگر به این معنا است که در زمان اجرای کف اعم از سنگ، موزائیک، سرامیک یا پارکت برای پوشش دادن تمام فضا نیاز است برشهای زیادی انجام شود. کج بودن دیوارها، دو نتیجه دارد، یکی این که زمان اجرای کف افزایش می یابد و درنتیجه دستمزد کارگرها و استادکاران افزایش می یابد.
نتیجه دیگر کج بودن دیوارها این است که پرت مصالح کف، افزایش می یابد. بخصوص پروژه هایی که از مصالح گرانقیمت مانند سنگها یا سرامیگهای با قیمت متر مربعی چندصد هزار تومان یا چند میلیون تومان استفاده شود، مقدار پرت بیشتر به معنای هزینه بیشتر برای بازسازی است.

خطا در محاسبات مربوط به سقف:

کچ بودن ابعاد همانگونه که در مورد کف ، مشکل ساز است در مورد سقفها نیز مشکل ساز خواهد شد . یعنی زمان انجام کار و دستمزد نیروها را افزایش داده ، همچنین پرت کار افزایش یافته و هزینه مصالح نیز افزایش می یابد .

خطا در تعیین مکان دقیق المانهای داخل فضا:

با برداشت دقیق پلان یک واحد آپارتمان می توانیم ضخامت هر یک از دیوارها، وجود یا عدم وجود لوله یا داکتهای تآسیساتی در داخل دیوارها، پیش از تخریب و مسیر دقیق تأسیسات مکانیکی و برقی را تعیین نماییم. اگر دیواری را تخریب کنیم و متوجه شویم که تأسیسات مشترک ساختمان از آنها عبور کرده و امکان جابجایی آنها وجود نداشته باشد، یعنی کار اضافه انجام شده است. از آن مهمتر یعنی پس از شروع پروژه، دوباره طرح و برنامه تغییر خواهد کرد و تمام این ها یعنی زمان طولانی تر و هزینه بیشتر برای بازسازی.

همچنین سایر موضوعاتی که با برداشت دقیق از فضا در ابتدای کار، باعث میشود هزینه های جانبی زیادی را در زمان برآورد پروژه، پیش بینی و رقم دقیقتری برای هزینه بازسازی موردنظرمان محاسبه نماییم. از طرف دیگر اگر قصد دریافت مشاوره بازسازی از افراد یا مجموعه های متخصص داشته باشیم، برای ارائه مشاوره دقیق به ما، میبایست اطلاعات دقیقی در اختیار این افراد باشد. یکی از این اطلاعات دقیق، نقشه دقیق وضع موجود محل پروژه است.
اهمیت این موضوعات، هرچقدر حجم عملیات بازسازی بزرگتر باشد، بیشتر خواهد بود. چون در نظر نگرفتن آنها باعث می شود در برآورد هزینه و زمان پروژه بازسازی اشتباهات بسیار زیادی رخ دهد. در نتیجه، هزینه پروژه در انتهای کار بسیار بیش تر از هزینه پیش بینی شده باشد.

توضیح گام به گام روش مثلث بندی برای برداشت پلان:

در روش مثلث بندی باید کل فضا به مثلهای بهم چسبیده تقسیم شود. علت استفاده از مثلث برای برداشت دقیق پلان، این است که با داشتن طول سه ضلع آن، زاویه بین این اضلاع خود بخود درست خواهد بود. بنابراین به ترتیب زیر عمل می نماییم:
۱- طول یکی از دیوارها را در داخل فضا اندازه گیری می کنیم.
۲- سپس طول یک دیوار دیگر را که با دیوار اول تقاطع دارد اندازه گیری می نماییم.
۳- پس از آن، فاصله بین انتهای دیوار دوم و ابتدای دیوار اول را اندازه گیری می کنیم. به این ترتیب یک مثلث خواهیم داشت که دو ضلع آن، دو دیوار متقاطع است و از آنجایی که فاصله دو انتهای دیوارها را نیز از یکدیگر داریم، بنابراین زاویه بین دیوارها ثابت خواهد بود.
۴- حال طول دیوار دیگری که با دیوار دوم یا با دیوار اول تقاطع دارد را اندازه گیری می نماییم.
۵- در این مرحله بازهم باید یک مثلث بسازیم تا یک ضلع آن دیوار سومی باشد که طول آنرا اندازه گیری کرده ایم. و ضلع دیگر آنهم فاصله ابتدا و انتهای دو دیوار قبلی باشد. مثلاً، این مثلث را با اندازه گیری فاصله انتهای دیوار سوم تا ابتدای دیوار اول میسازیم.
۶- به همین ترتیب اندازه گیری دیوار بعدی که با دیوار قبلی تقاطع دارد و سپس اندازه گیری فاصله انتهای آن تا ابتدای دیوار اول را ادامه می دهیم. تا جایی که کل فضا به شکل مثلث تقسیم بندی شده باشد.

مرحله اول از برداشت پلان

مرحله دوم از برداشت پلان

اندازه گیری کل فضا با استفاده از روش مثلث بندی

تعیین مکان المانهایی که با هیچ دیواری تقاطع ندارند با استفاده از روش مثلث بندی:

گاهی اوقات لازم است، موقعیت یک ستون، دیوار، داکت یا هر المان دیگری را که بصورت تکی و بدون تقاطع با دیوارهای دیگر داخل فضا در وسط پلان قرار دارد، را بدست بیاوریم. برای این کار بازهم باید از مثلث استفاده نماییم. به این صورت که فاصله هر یک از کنجهای ستون، دیوار یا المان مورد نظرمان را از دو نقطه مجزا در داخل فضا که محل آنها را دقیق میدانیم بدست می آوریم.
بعنوان مثال: اگر یک داکت تأسیساتی در وسط سالن خانه داشته باشیم، فاصله هر یک از کنجهای آنرا با دو نقطه ای در فضا که موقعیت آنها قبلاً در نقشه، تعیین شده است بدست می آوریم.
بنابراین در زمان ثبت اندازه ها در نقشه، برای مشخص کردن موقعیت هر کنج آن داکت، یک کمان به شعاع فاصله بدست آمده از هر نقطه تا موقعیت داکت رسم می کنیم. محل تقاطع دو کمانی که از دو نقطه مشخص شده در فضا تا محل داکت کشیده ایم، موقعیت دقیق کنج مورد نظر از داکت را تعیین می کند.
زمانی که تمام کنجهای داکت موقعیتشان در نقشه مشخص شد، با اتصال این کنجها به یکدیگر، مکان دقیق داکت بدست آمده است.

چنین المانهایی در وسط یک فضای خالی معمولاً در سالنهای بزرگ و یا فروشگاه ها دیده می شود. بنابراین در زمان بازدید اولیه و کنترل بخشهای مختلف فروشگاه برای بازسازی، بهتر است برداشتهای دقیق مورد نظرمان با استفاده از این روش انجام شود تا موقعیت تمام المانها و موانع داخل فروشگاه بدقت در نقشه وضع موجود مشخص شود.

تعیین موقعیت یک کنج از المانها در مرکز فضا

تعیین موقعیت دقیق المانها در مرکز فضا

جمعبندی مقاله:

در این مقاله در رابطه با دلایل استفاده از روش مثلث بندی صحبت کردیم. پس از آن، مشکلات و خطاهایی که برداشت پلان و نقشه غیر دقیق در محاسبات ما ایجاد می نماید را توضیح دادیم. در ادامه، روش گام به گام استفاده از این روش برای برداشت دقیق پلان معماری یک فضا را بیان کردیم.
اکنون پس از مطالعه این مقاله و آشنایی با این روش برداشت، میتوانیم نقشه و پلان معماری وضع موجود خانه، ساختمان یا هر فضای دیگری را که قصد بازسازی یا حتی طراحی داخلی آنرا داشته داریم را اندازه گیری نموده و تهیه نماییم.
استفاده از چنین نقشه های دقیقی کمک می کند تا بتوانیم در زمان برنامه ریزی و برآورد هزینه و مدت زمان پروژه بازسازی مورد نظرمان، کمترین خطا را در محاسباتمان داشته باشیم. در نتیجه با اطلاعات دقیق و کامل بسراغ بازسازی مورد نظرمان رفته و قطعاً پروژه باکیفیت با هزینه مناسب و در مدت زمان کافی را اجرا خواهیم کرد.

لطفاً نظرات و تجربیات خود در رابطه با استفاده از روش مثلث بندی را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

اگر تجربه یا نظری در رابطه با استفاده از این روش برای برداشت پلان معماری فضاها دارید، لطفاً آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا سایر کاربرانی که این مقاله را مطالعه می نمایند نیز از آن بهره ببرند.
همچنین درصورتی که پروژه بازسازی پیش رو دارید، پیشنهاد می کنیم قبل از تصمیم گیری نهایی، از مشاوره بازسازی کاملاً رایگانی که کارشناسان ما در شرکت بازسازی ساختمان آیریا در اختیار شما قرار میدهند استفاده نمایید. در این جلسات مشاوره، نکات، اصول و تجربیات مهمی در رابطه با اجرای بهتر پروژه بازسازی مورد نظرتان در اختیار شما قرار داده می شود.
برای دریافت این جلسات مشاوره رایگان، میتوانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما تماس گرفته و درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید.

چگونه فاصله‌ بین دو نقطه در گوگل مپ را اندازه بگیریم؟

اندازه گیری فاصله دو نقطه در گوگل مپ

گاهی اوقات هنگام بررسی موقعیت مکانی در گوگل مپ دوست دارید فاصله دو نقطه مانند موقعیت فعلی خود تا مقصد را بدانید. ویژگی اندازه‌گیری از راه دور در چنین مواقعی مفید خواهد بود زیرا به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که بقیه مسیر را پیاده بروید یا این فاصله را با اتومبیل طی کنید. گوگل مپ همچنین می‌تواند به شما در مشخص کردن فاصله بین مقصدهای مختلف کمک کرده و بدون نیاز به نصب یک برنامه اضافی، فاصله کل دو نقطه را در اختیار شما قرار دهد.

1. نحوه اندازه گیری فاصله بین یک یا چند مکان در گوگل مپ ( اندروید)

Google Maps را در دستگاه اندروید خود باز کنید و یا از مکان فعلی خود استفاده کنید یا یک موقعیت مکانی را تایپ کنید. همچنین می‌توانید تا زمانی که بادکنک قرمز ظاهر شود، روی یک منطقه به مدت طولانی فشار دهید.

اندازه گیری فاصله دو نقطه در گوگل مپ

وقتی که گوگل مپ اطلاعاتی درباره آدرسی که تایپ کرده‌اید داد در پایین صفحه ظاهر می‌شود. روی آن تب بزنید و مکان آدرس، کل صفحه را در بر می‌گیرد. شما باید آیکون خط کش را به همراه عبارتی مانند “Measure Distance” در سمت راست آن ببینید.

یک دایره سیاه با چند نقطه آبی ظاهر می‌شود. اگر انگشت خود را به سمت راست صفحه نمایش خود بکشید نقاط به سمت چپ حرکت می‌کنند. دایره سیاه را جایی که می‌خواهید بروید قرار دهید تا فاصله در پایین سمت چپ صفحه نمایش شما ظاهر شود.

همچنین راهی دیگر نیز برای اندازه گیری فاصله بین نقاط مختلف وجود دارد. شما می‌توانید این کار را با تب زدن روی گزینه “Add Point” در پایین صفحه در سمت راست انجام دهید. بعد از اینکه فاصله بین نقطه A و نقطه B را اندازه‌گیری کردید روی این گزینه تب بزنید و دایره سیاه را در مکان سوم قرار دهید تا جمع فاصله تمام نقاطی که برای اضافه کردن انتخاب کرده‌اید در پایین صفحه ظاهر شود.

2. نحوه اندازه گیری فاصله بین یک یا چند نقطه در گوگل مپ ( دسکتاپ)

اندازه گیری فاصله حتی با استفاده از نسخه وب گوگل مپ در مرورگر دسکتاپ شما ممکن و راحت‌ است. برای علامت گذاری نقطه A، روی نقطه شروع کلیک راست کرده و گزینه ” Measure distance” را انتخاب کنید.

اندازه گیری فاصله دو نقطه در گوگل مپ

بعد از کلیک روی گزینه Measure distance، نقطه شروع با یک دایره سیاه مشخص می‌شود. شما می‌توانید تعداد زیادی مقصدهای مختلف را انتخاب کنید. برای اندازه گیری فقط باید روی مقصد نهایی کلیک کرده و می‌توانید فاصله نقطه شروع و آخرین مسیری را که روی آن کلیک کرده‌اید را مشاهده نمایید.

اندازه گیری فاصله دو نقطه در گوگل مپ

3. نحوه اندازه گیری فاصله بین دو نقطه یا نقاط مختلف نحوه محاسبه اندازه موقعیت در گوگل مپ ( آی او اس)

اندازه گیری فاصله بین دو نقطه در دستگاه آی او اس مشابه کاری است که در دستگاه اندروید انجام می‌دهید. شما می‌توانید مدت طولانی روی نقطه مبدا فشار دهید یا می‌توانید آن را تایپ کنید. هنگامی که بادکنک قرمز ظاهر می‌شود روی اطلاعات مربوط به مکان در پایین صفحه خود تب بزنید.

اندازه گیری فاصله دو نقطه در گوگل مپ

در دستگاه آی او اس خود همان آیکون خط کش آبی را با عبارت ” measure distance ” مشاهده خواهید کرد. روی آن تب بزنید و به آرامی روی صفحه نمایش خود تا حلقه سیاه نقطه مکانی دوم بکشید. اندازه فاصله در پایین نمایش داده خواهد شد. اگر می‌خواهید فاصله‌ی بیش از یک مکان را اندازه گیری کنید روی متن “Add Location” به رنگ آبی در پایین صفحه در سمت راست تب بزنید.

آموزش محاسبه حد 60 درصد زمین

برای شروع طراحی یک ساختمان اولین کار پیدا کردن حدود مجاز زمین است. پس با ما همراه باشید با آموزش محاسبه حد 60 درصد زمین.

توصیه می کنیم خواندن مقاله نحوه محاسبه سطح اشغال یا تراکم را بعد از مطالعه این مطلب، از دست ندید.

اول از هر چیزی بیایید ببینیم این حدود چی هستند و به چه درد ما می خوردند.

با توجه به طرح تفصیلی شهرداری و پهنه بندی برای هر منطقه یه درصد زیربنایی در نظر گرفته می شه.

تمامی این اطلاعات در دستور نقشه موجود است.

همچنین به عنوان یک معمار باید پهنه بندی را یاد بگیرید. لینک آموزش پهنه بندی در زیر موجود است.

هر آنچه در مورد پهنه بندی شهری باید بدانید.

یعنی اینکه توی بعضی مناطق 60 درصد و توی بعضی مناطق 50 درصد مساحت سند رو میشه در هر طبقه مسکونی و همکف ساخت.

و این مساحت رو توی حد 2+60% میشه ساخت.

پس نکته کلیدی اینه که بدونیم ما یک درصد مساحت برای زیربنا داریم یک درصد حد پیشروی ملک داریم.

می تونم حدس بزنم که یه مقدار موضوع هنوز مفهوم نیست.

ولی نگران نباشید. با ادامه آموزش با ما همراه باشید.

خوب بریم سراغ بسط موضوع با یک مثال.

فرض کنید زمینی داریم با ابعاد بر 12 در طول 25 متر و مساحت 300 متر مربع.

طبق دستور نقشه که بر اساس طرح تفصیلی صادر میشه 60 درصد زیربنا به ملک تعلق گرفته است.

خوب ببینیم چند متر در هر طبقه میشه ساخت:

خوب پس 180 متر مربع توی طبقات مسکونی میشه ساخت.

این مساحت با احتساب راه پله و آسانسور و داکت و بالکن و خود واحد هست.

فقط نورگیرهای بالای 12 متر جزو زیربنا حساب نمیشه. همچنین درز انقطاع نیز جزو زیربنا نیست.

حالا اگه زیربنا 50 درصد باشه مساحت طبقات مسکونی 150 متر می تونه باشه.

خوب بیایید حالا ببینیم درصدی که برای حد پیشروی نوشته میشه چی هست.

زمین مثال ما بر 12 و طول 25 متر داره.

حالا منظور از حد 60 درصد به اضافه 2 متر زمین یعنی از سمت شمال زمین به اندازه 60 درصد به اضافه 2 متر طول زمین می تونیم زمین رو برای ساخت اختصاص بدیم.

به عکس زیر دقت نمایید:

قسمت هاشور خورده توی تصویر همون محدوده 2+60% زمین هست که داخل این محدوده میتونیم با توجه به تراکم مجاز ساختمانمون رو قرار بدیم.

در مثال حاضر ما داخل قسمت هاشور خورده مجاز به ساخت 60 درصد مساحت کل زمین یعنی180 متر مربع طبقه مسکونی هستیم.

برای کاهش مساحت در محدوده 2+60% می توانیم از خط 2+60% تا رسیدن به مساحت 180 مترمربع ساختمان را در طول کوتاهتر کنیم. همچنین نورگیر بالای 12 متر و درز انقطاع نیز در کاهش مساحت به ما کمک می کند.

حالا سوال اینه که اگه زمین مستطیلی نباشه و زوایای قائم نداشته باشه یا اضلاع طولیش مساوی نباشه یا از چند پاره خط درست شده باشه چکار باید کرد؟

برای پیدا کردن جواب این سوال به مطلب پایین مراجعه کنید:

راستی اگه نحوه محاسبه درز انقطاع و نحوه ترسیم اون رو بلد نیستید مطلب زیر رو بخونید:

حال سوالاتی که در ارتباط با آموزش محاسبه حد 60 درصد زمین مطرح می شوند این هست که:

  • چگونه در زمین هایی که زاویه قائم ندارند حدود رو پیدا کنیم.
  • در زیربناهای مجاز 50 درصد چگونه می توان طراحی بهینه انجام داد.
  • در زمین هایی که طول زمین در یک راستا نیست چگونه حدود رو پیدا کنیم.
  • چگونه مساحت زیربنا را به درستی محاسبه و به بهترین شکل تنظیم کنیم؟
  • حدود زیرزمین ها چند درصد است و چگونه استفاده می گردد؟
  • دستور نقشه چیست و چگونه خوانده می شود؟
  • و نکات تخصصی خیلی زیاد و جذاب.

شما می توانید با تهیه پکیج بینظیر طراحی معماری ویژه ورود به بازار کار که حاصل سالها تجربه و ماه ها تلاش گروه آموزش شرکت آمود ابنیه می باشد به تمامی این سوالات و ده ها مبحثی تخصصی با هزینه کم و پشتیبانی حداکثری دسترس پیدا کنید.

از لینک زیر می توانید تمامی مباحث و سرفصل ها و تمامی اطلاعات مربوط به این دوره آموزشی را مشاهده نمایید.

نحوه محاسبه متراژ آپارتمان

نحوه محاسبه متراژ آپارتمان

دستیابی به اندازه واقعی محیط و محاسبه متراژ آپارتمان است. هیچ استانداردی درواقع برای اندازه گرفتن ابعاد یک واحد مسکونی وجود ندارد و هرکس روش خاص خود را انجام می‌دهد. ابعاد حقیقی خانه یکی از مهمترین عوامل مرتبط با ارزش آن خانه است. در ملکاوی با نحوه محاسبه متراژ آپارتمان به طور کامل آشنا می‌شوید.

متراژ آپارتمان

اگر بخواهیم خانه ایتان را بفروشید یا به دنبال یک واحد استجاری کنید، باید اندازه خانه مدنظر خود را درنظر بگیرید تا بتوانیم ارزش واقعی آن خانه را بدست بیاوریم. برای این کار راه‌های ساده‌ای وجود دارد براساس متر مربع اندازه گیری کنید.
میزان متر مربع، اندازه کف محیطی که بخش اعظم خانه در آن قرار دارد، حساب می شود. چنین پیش فرضی ممکن است غلط باشد. بهتر است یک طرح کلی از خانه درروی یک برگه بکشیم . باید نقشه هر طبقه را به صورت مجزا و بخش‌های ناتمام خانه ، پله‌های خارجی و آسانسور و پاسیوها و ورودی خانه را به حساب نباید بیاید.
براساس مستطیل‌های قابل اندازه‌گیری نقشه ‌ها را تقسیم کنیم. اندازه گیری نهایی دقیق تر در صورتی که مستطیل‌های بیشتری از طرح خانه داشته باشیم. باید حساب طول و عرض هر مستطیل را بدست آوریم. محیط آن را براساس ضرب طول و عرض هر مستطیل در خانه محاسبه کنیم و روی همان بخش در کاغذ عدد بدست آمده را لحاظ کنیم. متر مربع هر مستطیل را جمع کنیم تا اندازه دقیق خانه را در نهایت بدست آوریم.

چه مواردی را در اندازه‌گیری متراژ آپارتمان نحوه محاسبه اندازه موقعیت قرار دهیم و چه مواردی را رها کنیم؟

اندازه گیری متراژ آپارتمان خیل کار راحتی نیست به عواملی بستگی دارد .
به طورمثال محاسبه نشدن فضای گاراژ در متر مربع نهایی خانه و زیرزمین‌ها هم دربسیاری از استانداردهای جهانی قابل اندازه‌گیری ندارند. بهتر است اگر خانه ما زیرزمین دارد اندازه آن را برای اطلاعات بیشتر خودمان داشته باشیم. و اندازه فضای زیر شیروانی خانه حداقل ۲.۱ متر است، در اندازه گیری خانه باید لحاظ شود. برای تمام اتاق‌ها و محیطهای خانه این قانون اندازه گیری درست است.

به طور مثال: یک خانه دو طبقه با ۱۴۰ متر مربع در طبقه اول و ۹۲ متر مربع در طبقه دوم و یک اتاق زیرشیروانی ۷۴ مترمربعی داریم . ما قصد فروش خانه را هم داشته باشیم یک پارکینگ ۵۵ مترمربعی و یک زیرزمین ناتمام ۹۲ مترمربعی دارد. ما نمیتوانیم خانه را با فضای ۴۵۵ متر مربع بفروش برسانیم زیرا در حالت کلی فضا اصلی خانه ۳۰۶ متر مربع است و بعد فضای زیرزمین و پارکینگ را به مشتریان ارایه می‌دهیم.

اندازه گیری متراژ آپارتمان

مغایرت‌های اندازه‌گیری متراژ آپارتمان

ابعاد فضایی یک خانه درتعیین ارزش واقعی آن ملک نقش بسیار مهمی دارد. و باید توجه زیادی کرد که اندازه خانه مورد پسند ما چقدر واقعی است.
این دو نکته در میزان اندازه‌گیری کار نابجا و نادرستی به شمار می‌آيد:
۱- مممکن است زیر زمین‌های ناتمام خود را بعضی از خریداران، به عنوان بخشی از ابعاد نهایی خانه بیان کنند کار غلطی است.
۲- اندازه خانه را براساس محاسبه دیوارهای خارجی، که ممکن است منجر به یک اندازه گیری نادرست و بی دقت شود.
به طور مثال اگر اندازه خانه ۷۵ متری اعلام کنیم ولی یک ارزیاب خانه آن را در واقع ۷۲ متر مربع اعلام کند. این کار باعث از بین رفتن اعتبار خودمان و ارزش خانه می‌شود.
هنگام خرید خانه یا فروش خانه باید تحقیقات لازم وآمار دقیقی از اندازه و ابعاد خانه بدست بیاورید. تا با خیال راحت هزینه خرید خانه را بپردازیم. صداقت دو هر دو طرفین باید بررسی شود.

آیا انباری جز متراژ آپارتمان است؟

بخش‌هایی از خانه می‌تواند مالکیت اختصاصی و برخی دیگر مشاع استفاده شود، قانون تملک آپارتمان گفته می‌شود.
انباری جز متراژ آپارتمان در صورتی می‌تواند باشد که در سند ملک قید شده باشد. این سوال اگر بخواهیم خانه‌ای را رهن و اجاره کنیم، اینکه مالک انباری را در اختیار ما می گزارد یا خیر؛ بستگی به توافق طرفین دارد. اگر قصد خرید خانه دارید در صورت ذکر شدن انباری باید مکان و موقعیت و اندازه آن به طور قانونی مشخص شود.

آیا انباری جز متراژ آپارتمان است؟

قیمت انباری آپارتمان چطور محاسبه می‌شود؟

قیمت هر متر مربع از مساحت انباری متفاوت با هر متر مربع از خود واحد خواهد بود. با اعمال یک ضریب یک دهم یا یک بیستم در قیمت هر متر مربع آپارتمان محاسبه می‌شود.
باید قیمت انباری حتما در سند مالکیت درج شود. قیمت انباری براساس توافق خریدار و فروشنده انجام می‌شود که درشهرها و محله‌های مختلف متفاوت است. قیمت انباری براساس نیمی از متراژ آن است یعنی در حالت کلی اگر خانه مدنظر۱۰ میلیون تومان باشد قیمت هر متر از انباری ۵ میلیون تومان است.

اگر متراژ انباری در سند اختصاصی هر واحد ثبت شده باشد:
قیمت هر مترمربع از مساحت انباری متفاوت با هر مترمربع از خود واحد در این حالت خواهد بود.

چطور متراژ پارکینگ در سند را حساب کنیم؟

در هنگام خرید آپارتمان به دو نکته مالکیت پارکینگ و انباری دقت کنید که می‌تواند به صورت مشاعات و اختصاصی باشد.
باید حتما جزییات و متراژ ‌کامل آن در سند ذکر شود که بتوان ادعای مالکیت داشت. در غیر این صورت نمی‌توانید بدون اجازه از پارکینگ و انباری استفاده کنید.

قدرالسهم زمین چیست؟ | آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان

قدرالسهم زمین چیست؟ | آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان

اطلاع از اینکه قدرالسهم زمین آپارتمان چیست و یادگیری نحوه محاسبه قدرالسهم زمین یکی از مهم‌ترین موارد در سرمایه گذاری در بازار مسکن به حساب می‌آید. البته اهمیت این موضوع چنان زیاد است که به عنوان یکی از ارکان کار مشاورین املاک در کارشناسی ملک و کارشناسی قیمت نیز به حساب می‌آید.

در این مقاله ابتدا توضیح می‌دهیم که قدرالسهم زمین چیست؟ در ادامه توضیح می‌دهیم به عنوان خریدار ملک، در چه شرایطی باید به محاسبه قدرالسهم زمین توجه کنید. در انتها نیز نحوه محاسبه قدرالسهم زمین را شرح می‌دهیم.

قدرالسهم زمین چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه متوجه شوید قدرالسهم زمین چیست، ابتدا باید مفهوم عرصه و اعیان را بدانید. به هر آن چیزی که به دست بشر، بر روی زمین یا داخل آن ساخته شود، اعیان گفته می‌شود. منظور از عرصه نیز زمین ملک است. قدرالسهم ملک، میزان سهم شما از عرصه یک ملک است.

فرض کنید یک زمین به مساحت ۱۵۰ متر مربع داریم و روی کل این زمین یک آپارتمان ۳ طبقه ساخته شده است. با فرض اینکه هر طبقه یک مالک داشته باشد، هر ۳ نفر از زمین ۱۵۰ متری که ملک آن‌ها روی آن ساخته شده سهم می‌برند.

به میزان سهمی که به هر یک از این ۳ نفر تعلق می‌گیرد، قدرالسهم زمین آپارتمان آن‌ها گفته می‌شود. طبیعتاً میزان قدرالسهم متناسب با متراژ ملک محاسبه می‌شود. اگر فرض کنیم که متراژ ملک این ۳ نفر برابر است، قدرالسهم زمین هر یک در این حالت معادل ۵۰ متر مربع است.

در بخش‌های بعدی این مقاله، نحوه محسابه قدرالسهم را به طور دقیق با مثال توضیح می‌دهیم.

حالا به این می‌پردازیم که چرا قدرالسهم و آشنایی با نحوه محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است؟ می‌دانیم که اعیان ملک با گذشت زمان دچار استهلاک شده و به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد. اما عرصه نه تنها مستهلک نمی‌شود، بلکه به مرور به ارزش آن نیز افزوده می‌شود.

بنابراین اطلاع از نحوه محاسبه قدرالسهم زمین در برخی شرایط بسیار ضروری است. در ادامه چند حالت که باید به سراغ محاسبه قدرالسهم بروید را توضیح می‌دهیم.

۱- وقتی قصد خرید یک واحد آپارتمان از یک ملک کلنگی دارید

وقتی قصد خرید یک واحد آپارتمان از یک ملک کلنگی دارید

محاسبه قدرالسهم زمین در خرید یک واحد از آپارتمان کلنگی ضروری است

بدیهی است وقتی که قصد خرید ملک کلنگی دارید، اعیان ملک ارزش خاصی نداشته و شما در واقع باید معادل ارزش عرصه (زمین ملک) پول پرداخت کنید. زمانی که ملک کلنگی مورد نظر چند طبقه است و مالکین مختلفی دارد، داستان محاسبه قدرالسهم زمین مطرح می‌شود.

در این شرایط طبیعتاً اعیان ملک ارزش معاملاتی ندارد. بنابراین برای کارشناسی قیمت ملک، از روش محاسبه قدرالسهم زمین استفاده می‌شود.

۲- خرید آپارتمان با هدف سرمایه گذاری

وقتی هدف شما از خرید آپارتمان، سرمایه گذاری است باید قدرالسهم زمین را محاسبه کنید. همانطور که قبل‌تر توضیح دادیم، اعیان ملک ارزش خود را به مرور زمان از دست می‌دهد. بنابراین، اگر قصد دارید با خرید آپارتمان در بازار مسکن سرمایه گذاری کنید، باید سراغ ملکی بروید که قدرالسهم بیش‌تری دارید.

قطعا سرمایه گذاری روی آپارتمانی که قدرالسهم بیش‌تری دارد، سرمایه گذاری مطمئن‌تر و عاقلانه‌تری است.

۳- اهمیت محاسبه قدرالسهم زمین در مقایسه دو آپارتمان

اگر بین خرید دو آپارتمان تردید دارید، جدا از اینکه هدف شما سرمایه گذاری است یا استفاده از آن ملک، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که باید مورد بررسی قرار دهید، محاسبه قدرالسهم زمین آن آپارتمان است.

قطعا در انتخاب یک ملک برای خرید، خیلی فاکتورها مثل نقشه، نورگیر، محله، همسایه‌ها و… اثر گذار هستند. اما شکی در این نیست که یکی از مهم‌ترین عوامل که ارزش خرید یک آپارتمان را افزایش می‌دهد، قدرالسهم آن ملک است. در نتیجه این فاکتور می‌تواند شدیدا روی انتخاب شما اثر گذار باشد.

تصور کنید قصد دارید یک آپارتمان خریداری کنید. فرض کنید ۲ آپارتمان در یک محله با شرایط کاملا مشابه (نقشه، نورگیر و… کاملا یکسان) به شما نشان می‌دهند. متراژ هر دو ملک ۱۲۰ متر مربع است و هر دو در طبقه ۴ قرار دارند.

ساختمان اول در یک زمین ۲۰۰ متر مربعی با ۶۰ درصد ضریب سطح اشغال ساخته شده و ساختمان دوم در یک زمین ۱۴۰ متر مربعی با ضریب سطح اشغال ۸۵ درصد ساخته شده است. قدرالسهم شما در مورد اول معادل ۵۰ متر مربع است و در مورد دوم قدرالسهم زمین آپارتمان شما ۳۵ متر مربع می‌شود.

حالا فرض کنید اگر زمین در آن منطقه متر مربعی ۳۰ میلیون تومان باشد، ارزش قدرالسهم زمین آپارتمان اول معادل ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آپارتمان دوم معادل ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون است. یعنی با انتخاب آپارتمان اول شما معادل ۴۵۰ میلیون تومان از بابت قدرالسهم زمین سود کرده‌اید.

۴- اهمیت محاسبه قدرالسهم زمین هنگام خرید ملک با سال ساخت بالا

اهمیت محاسبه قدرالسهم زمین هنگام خرید ملک با سال ساخت بالا

موقع خرید آپارتمان با سال ساخت بالا، دور اندیش باشید و به محاسبه قدرالسهم زمین آن فکر کنید.

ممکن است شما اقدام به خرید آپارتمانی کنید که کلنگی به حساب نمی‌آید، اما نوساز هم نباشد، به عبارت دیگر این ملک سال ساخت بالایی دارد. هر چند در این حالت مبنای کارشناسی قیمت ملک، قدرالسهم زمین نیست، اما ما به شما پیشنهاد می‌کنیم، در این حالت حتما قدرالسهم زمین را محاسبه کنید. چرا؟

شرط عقل حکم می‌کند وقتی که قصد خرید چنین ملکی را دارید، به زمان فروش آن هم فکر کنید. فرض کنید شما یک ملک ۱۵ سال ساخت که نوسازی شده است را خریداری می‌کنید؛ اگر ۷ – ۸ سال از این ملک استفاده کنید عمر بنا ۲۲ تا ۲۳ سال می‌شود، بنابراین قطعا زمان فروش مبنای محاسبه قدرالسهم آن خواهد بود.

پس با کمی دور اندیشی، در زمان خرید چنین ملکی، می‌توانید یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم‌گیری را محاسبه قدرالسهم زمین آن ملک در نظر بگیرید.

۵- فروش چندین واحد با چندین مالک، به یک خریدار

مثالی که می‌زنیم تجربه عملی یکی از معاملات پیشین خود ما بوده است. فرض کنید یک ملک ۶ واحدی با ۶ مالک داریم و همه‌ی مالکین سر فروش ملک به یک خریدار به توافق رسیده‌اند.

در این حالت می‌توانیم یک بار ملک را بر مبنای قیمت نوساز منطقه قیمت گذاری کرده و یک بار با محاسبه قدرالسهم ارزش گذاری کنیم. اگر ارزش ملک با محاسبه قدرالسهم بیش‌تر بود، می‌توان عددی که به خریدار اعلام می‌کنیم، عددی باشد که با این روش بدست آمده است.

متاسفانه نحوه محاسبه قدرالسهم جزو نکاتی است که اغلب مالکین از آن بی‌اطلاع بوده و به همین جهت نمی‌توانند در معاملات ملکی به سودی که حق آن‌ها است برسند. در ادامه روش محاسبه قدرالسهم را دو حالت توضیح می‌دهیم. حالت اول وقتی متراژ تمام واحدها برابر است و حالت دوم وقتی متراژها متفاوت است.

آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان وقتی متراژ واحدها برابر است

هر آپارتمان دارای عرصه و مشاعاتی است که هر یک از مالکین از آن سهم دارند. نسبت سهمی که به هر یک از مالکین تعلق می‌گیرد، متناسب با سهمی است که آن مالک از کل اعیان ملک دارد. توضیح نحوه محاسبه قدرالسهم زمین را از ابتدا با یک مثال پیش می‌بریم تا درک آن ساده‌تر باشد.

فرض کنید زمینی داریم به متراژ ۲۰۰ متر مربع که میزان سطح اشغال آن ۱۵۰ متر مربع است. فرض کنید در این زمین ملکی ۴ طبقه ساخته‌ایم و در هر طبقه ۲ واحد داریم. به عبارتی در این ملک ۸ واحد داریم.

در قدم اول برای درک روش محاسبه، فرض می‌کنیم متراژ تمام واحد‌ها مساوی است. یعنی فرض می‌کنیم متراژ هر یک از واحدها معادل ۷۵ متر مربع است.

در این حالت قدرالسهم زمین تمام واحدها مساوی است. پس برای محاسبه قدرالسهم می‌توانیم عرصه کل که ۲۰۰ متر مربع بود را بر ۸ تقسیم کنیم. به این ترتیب قدرالسهم زمین هر یک از واحدها معادل ۲۵ متر مربع بدست می‌آید.

اما پیچیدگی محاسبه قدرالسهم زمانی است که متراژ تمام واحدها برابر نباشد. در این حالت باید دید هر از مالکین چه سهمی از کل اعیان دارند؟ وقتی سهم هر یک از مالکین از اعیان مشخص شد، می‌توان قدرالسهم زمین هر یک را به همان نسبت مشخص کرد. این موضوع را در ادامه و البته با مثال عددی توضیح می‌دهیم.

آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان زمانی که متراژ واحدها یکسان نیست

آموزش نحوه محاسبه قدرالسهم زمین آپارتمان زمانی که متراژ واحدها یکسان نیست

وقتی متراژ واحدهای یک آپارتمان یکسان نیست، محاسبه قدرالسهم زمین کمی پیچیده‌تر است.

همان مثال قبلا را در نظر بگیرید اما با متراژ متفاوت برای هر یک از واحدها. فرض کنید متراژ آپارتمان‌ها به این ترتیب است: ۷۰، ۸۰، ۷۵، ۷۵، ۸۵، ۶۵، ۱۰۰ و ۵۰ متر مربع (این اعداد صرفا جهت درک بهتر آورده شده‌اند). درصد سهم هر یک از آپارتمان‌ها از اعیان کل که ۶۰۰ متر مربع بود، به ترتیب زیر است:

(برای محاسبه درصد سهم هر یک از آپارتمان‌ها از اعیان، متراژ آپارتمان را بر متراژ کل اعیان تقسیم کرده در عدد نحوه محاسبه اندازه موقعیت صد ضرب می‌کنیم. مثلا: ۷۰ تقسیم بر ۶۰۰ ضربدر ۱۰۰ مساوی ۱۱.۶۷٪ می‌شود.)

آپارتمان ۷۰ متر مربعی: ۱۱.۶۷٪

آپارتمان ۸۰ متر مربعی: ۱۳.۳۳٪

هر یک از آپارتمان‌های ۷۵ متر مربعی: ۱۲.۵٪

آپارتمان ۸۵ متر مربعی: ۱۴.۱۷٪

آپارتمان ۶۵ متر مربعی: ۱۰.۸۳٪

آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی: ۱۶.۶۷٪

آپارتمان ۵۰ متر مربعی: ۸.۳۳٪

حال جهت محاسبه قدرالسهم زمین هر یک از آپارتمان‌ها، باید ببینیم درصد بدست آمده معادل چقدر از عرصه کل (که ۲۰۰ متر مربع بود) می‌شود. به عنوان مثال برای محاسبه قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۷۰ متر مربعی، باید ببینیم ۱۱.۶۷٪ از ۲۰۰ متر مربع چقدر می‌شود؟ با محاسبه برای هر یک از آپارتمان‌ها به اعداد زیر می‌رسیم:

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۷۰ متر مربعی: 23.34 متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۸۰ متر مربعی: ۲۶.۶۶ متر مربع

قدرالسهم زمین برای هر یک از آپارتمان‌های ۷۵ متر مربعی: ۲۵ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۸۵ متر مربعی: ۲۸.۳۸ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۶۵ متر مربعی: ۲۱.۶۶ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی: ۳۳.۳۴ متر مربع

قدرالسهم زمین برای آپارتمان ۵۰ متر مربعی: ۱۶.۶۶ متر مربع

امیدواریم حالا که با مفهوم قدرالسهم زمین آشنا شده‌اید، در خرید ملک یا سرمایه گذاری در بازار مسکن، بیش از پیش دقیق و علمی اقدام کنید. اگر در خصوص نحوه محاسبه قدرالسهم سوالی دارید، در بخش نظرات همین پست مطرح کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.