ارزش خالص فعلی


در صورتی که به موضوعات مربوط به کاربرد اکسل در مالی و حسابداری علاقه مند هستید میتوانید مطالب زیر را نیز مطالعه فرمایید. محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل تابع PMT در اکسل روش های محاسبه استهلاک در اکسل

تابع NPV در اکسل

در مطالب گذشته در زمینه کاربرد اکسل در مسائل مالی و حسابداری در مورد ارزش زمانی پول و نحوه استفاده از اکسل در این زمینه صحبت کردیم. اما در این مطلب به بررسی چگونگی استفاده از اکسل در محاسبه ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری میپردازیم. انجام این کار نیز در اکسل به صورت های مختلف امکان پذیر است ولی برای راحتی کار کاربران، تابع NPV در اکسل معرفی شده است.

در صورتی که به موضوعات مربوط به کاربرد اکسل در مالی و حسابداری علاقه مند هستید میتوانید مطالب زیر را نیز مطالعه فرمایید.

محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل

تابع PMT در اکسل

روش های محاسبه استهلاک در اکسل

تابع NPV در اکسل

NPV مخفف عبارت NET PRESENT VALUE به معنی ارزش فعلی خالص است. این تابع در واقع ارزش فعلی خالص جریان های نقدی یک پروژه سرمایه گذاری را که قرار است در آینده اتفاق بیافتد با استفاده از یک نرخ تنزیل محاسبه میکند. برای استفاده از تابع NPV در اکسل می بایست ابتدا خالص جریان های نقدی مربوط به هر سال را محاسبه کنید و سپس مقدار جریان هر سال را بعنوان پارامترهای تابع قرار دهید.

ترکیب تابع NPV در اکسل به شرح زیر است:

 • rate: نرخ تنزیل مربوط به هر دوره – عموما از نرخ سود بانکی بعنوان نرخ تنزیل استفاده میشود.
 • value1: جریانات نقدی اول
 • [value2]: جریانات نقدی دوم( اختیاری)

نکات مربوط به تابع NPV در اکسل :

 • در مورد تابع NPV نیز می بایست شبیه به دیگر توابع مالی در اکسل مواظب یکپارچگی نرخ تنزیل با دوره های زمانی باشید. برای مثال اگر نرخ دوره های جریانات نقدی شش ماهه است نرخ تنزیل هم می بایست به صورت شش ماهه محاسبه شود.
 • ترتیب زمانی جریانات نقدی می بایست رعایت شود و فاصله زمانی جریانات با هم مساوی باشند.
 • جریانات نقدی می بایست در انتهای دوره اتفاق بیافتد.

مثال

فرض کنید میخواهید یک کارگاه کوچک تولیدی راه اندازی کنید. بدیهی است که برای ایجاد کارگاه می بایست در سال اول یک هزینه قابل توجه انجام دهید به همین دلیل ممکن است در سال اول شما خالص جریان نقدی مثبتی نداشته باشید.بر همین اساس ما فرض میکنیم که شما در سال اول 50 میلیون تومان هزینه کرده اید و هیچ درآمدی هم نداشته اید، در سال دوم 15 میلیون درآمد داشته اید و هزینه ای انجام نداده اید و …

حال اگر نرخ تنزیل یا همان بهره بانکی را 14 درصد در نظر بگیریم، ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری با استفاده از تابع زیر محاسبه خواهد شد:

همانطور که مشاهده میکنید ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری تقریبا هشت میلیون میشود . حال شما میتوانید تصمیم گیری کنید که آیا با این مقدار NPV این سرمایه گذاری ارزش اقتصادی دارد یا خیر و گزینه های سرمایه گذاری مختلف را با هم مقایسه کنید.

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای سازمان ها

در این مقاله به محاسبات مربوط به ارزش سرمایه گذاری ها توسط توابعNPV, PV, FV که توابع برنامه نویسی شده برای محاسبات ارزش آتی، ارزش فعلی و در نهایت ارزش خالص فعلی است می پردازیم.

تابعFV , محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری:

تابع مالیFV در اکسل به محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی ارزش آینده جریانات نقدی را در یک زمان مشخص و با یک نرخ مشخص که معمولا نرخ بهره می باشد محاسبه می کند. شکل کلی ساختاراین تابع ( فرمول تابع FV ) در زیر قابل مشاهده است:

( FV ( Rate , Nper , Pmt , Pv , Type

محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری

( معرف زمان پرداخت . ارزش فعلی سرمایه گذاری . مبلغ سرمایه گذاری ادواری . تعداد کل دوره های پرداخت . نرخ بهره )

 • پارامترpmt در تابع FV اکسل که نشان دهنده مبلغ سرمایه گذاری ادواری یا همان مقدار پرداخت در هر دوره می باشد برای پرداخت ها با عدد منفی و برای دریافت ها با عدد مثبت در فرمول ثبت می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه لازم را داشته باشید دوره ها می باشند . زیرا ممکن است دوره های مربوط به ماهانه و سالانه درمحاسبه نرخ بهره و پرداخت ها با یکدیگر متفاوت عمل کنند.

 • پارامتر pvیا همان ارزش فعلی در صورت مشخص نشدن صفر در نظر گرفته می شود.
 • پارامتر Typeدر تابع اکسل که معرف زمان پرداخت می باشد اگر در اول دوره باشد عدد 1 و اگر در پایان دوره باشد عدد صفر می گیرد و اگر هیچ عددی را به آن اختصاص ندهیم به طور خودکار صفر می شود که معادل پایان دوره می باشد.

مثال 1: مبلغ 5.000.000 تومان را در موسسه قرض الحسنه مهر به عنوان پس انداز قرار دادیم؛ نرخ بهره پرداختی سالانه 15 درصد است. در پایان اولین سال چقدرپس انداز خواهیم داشت؟

مثال 2: مبلغ 5.000.000 تومان را در موسسه قرض الحسنه مهر به عنوان پس انداز قرار دادیم؛ نرخ بهره پرداختی ماهانه 15 درصد است. در پایان اولین سال چقدرپس انداز خواهیم داشت؟

همانطور که در مثال 1 و 2 قابل مشاهده است وقتی نرخ بهره به صورت سالانه ویا ماهانه باشد محاسبات اعمال شده متفاوت خواهد بود. به محاسبات مربوط درعکس ها توجه کنید.

تابع PV , محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری:

تابع مالیPV در اکسل به محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی ارزش کنونی (جاری) جریانات نقدی را که در زمان های مشخص و با نرخ بهره صورت می گیرد، محاسبه می کند. شکل کلی ساختاراین تابع ( فرمول تابع PV ) در زیر قابل مشاهده است:

( PV ( Rate , Nper , Pmt , Fv , Type

محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری

( معرف زمان پرداخت . ارزش آتی سرمایه گذاری . مبلغ سرمایه گذاری ادواری . تعداد کل دوره های پرداخت . نرخ بهره )

 • پارامترpmt در تابع PVاکسل که نشان دهنده مبلغ سرمایه گذاری ارزش خالص فعلی ادواری یا همان مقدار پرداخت در هر دوره می باشد برای پرداخت ها با عدد منفی و برای دریافت ها با عدد مثبت در فرمول ثبت می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه لازم را داشته باشید دوره ها می باشند . زیرا ممکن است دوره های مربوط به ماهانه و سالانه درمحاسبه نرخ بهره و پرداخت ها با یکدیگر متفاوت عمل ارزش خالص فعلی کنند.

 • پارامتر Fvیا همان ارزش آتی به صورت اختیاری می باشد و در صورت مشخص نشدن به صورت خودکار صفر در نظر گرفته می شود.
 • پارامتر Typeدر تابع اکسل که معرف زمان پرداخت می باشد اگر در اول دوره باشد عدد 1 و اگر در پایان دوره باشد عدد صفر می گیرد و اگر هیچ عددی را به آن اختصاص ندهیم به طور خودکار صفر می شود که معادل پایان دوره می باشد.

مثال: ارزش فعلی 20.000.000 تومان ارزش خالص فعلی که قرار است 7 سال دیگر با نرخ بهره 4% دریافت شود چقدر است ؟

مثال برای محاسبه PV

تابع , NPV محاسبه ارزش خالص فعلی، ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری:

تابع مالیNPV در اکسل به محاسبه ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی توسط تابع NPV ارزشیابی اقتصادی در مورد پروژه ها با استفاده از نرخ تنزیل صورت می گیرد. برای کار با این تابع باید از خالص جریانات نقدی هرسال استفاده نمایید، یعنی برای هر سال خالص جریانات را محاسبه کنید و پارامتر value را معادل مقدار جریانات هر سال قرار دهید. در صورتی که جواب نهایی تابع مثبت باشد یعنی پروژه سودآور بوده و در صورتی که منفی باشد پروژه زیان آور خواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد و مناسب سرمایه گذاری نیست. فرمول تابع NPV به شرح زیر می باشد:

(. < NPV ( Rate , Value1 , < Value2

محاسبه ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری

( خالص جریانات نقدی به ترتیب هرسال یا دوره . نرخ تنزیل )

ارائه الگویی برای تعیین مدت بهینه گارانتی با استفاده از روش ارزش خالص فعلی

گارانتی به عنوان یک پارامتر مهم در فروش یک محصول، نشانه ای از کیفیت محصول و ضمانت نامه ای جهت ایجاد اطمینان از خرید محصول برای مصرف کنندگان است.گارانتی یک محصول از لحظه خرید محصول تا پایان مدت گارانتی ادامه می یابد. هزینه هایی ارزش خالص فعلی که می تواند در مدت زمان گارانتی یک محصول دخیل باشند و مدیریت را به تصمیم گیری در این خصوص الزام کند شامل هزینه تعمیرات و نگهداری و هزینه خرابی محصول در نظر گرفته شده است. لذا در نظر گرفتن پارامترهای زمان و ارزش زمانی پول منطقی می باشد.در این مقاله برای اولین بار بر اساس شاخص ارزش خالص فعلی (NPV)، مدت زمان اقتصادی گارانتی بر اساس داده های احتمالی و شبیه سازی شده تعیین گردید و در آخر به تحلیل حساسیت پارامتر های اثر گذار پرداخته شده است.

گارانتی ، سیاست های گارانتی ، هزینه های تولید ، ارزش فعلی خالص

برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟ (+ به همراه فرمول و مثال )

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟ (+ به همراه فرمول و مثال )

در این روش، جریان نقدینگی(درآمدها و هزینه‌ها) بر پایه زمان وقوع(درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می‌شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست‌آمدن درآمد نیز لحاظ می‌گردد. ارزش خالص فعلی در محاسبات اقتصادی، اقتصاد مهندسی، بودجه کشورها و مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تجارت و صنعت به‌طور گسترده‌ای به‌کار می‌رود.

در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند.

در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره(حاصلضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) و R_t مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است.

سپس با تفریق هزینه‌های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به‌دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می‌شود. اگر این عدد مثبت باشد، طرح سودآور و قابل قبول بوده و اگر منفی باشد، طرح زیان‌ده و غیر قابل اجرا(از نظر اقتصادی) است.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ارزش خالص فعلی، مطالعات اقتصاد مهندسی و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها است. به عنوان مثال ارزش خالص فعلی اگر یک کارخانه برای ایجاد خط تولید محصول جدیدی پیش‌بینی کند که در سال اول نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه ارزش خالص فعلی سرمایه (جهت راه‌اندازی خط تولید) داشته باشد خط تولید تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و طی ۶ سال بعدی، از محل فروش محصول تولیدی درآمدی برابر سالانه ۳۰ میلیون تومان ایجاد شود و همچنین هزینه‌های جاری تولید و عرضه آن محصول(مانند مواداولیه، آب و برق و گاز، دستمزد، حمل و نقل، بازاریابی، …) سالانه ۵ میلیون تومان باشد و نرخ بهره سالانه(شامل حاصلضرب نرخ تورم سالانه، نرخ سود و نرخ ریسک) نیز ۱۰٪ منظور شود، نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی چنین خواهد بود.

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟ (+ به همراه فرمول و مثال )

به گزارش پایگاه آموزشی خبری عصربانک، در جدول فوق آخرین ردیف در آخرین ستون، مقدار ارزش خالص فعلی پروژه‌است و مثبت بودن آن نشان می‌دهد که اجرای پروژه مقرون به صرفه و اقتصادی است.

مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی سابق )

Yousefi Hanoomarvar A, Seyedi S H, Rofoogarzade M, Arasteh K. A Model for Developing the Best Strategy Combination Based on Balanced Scorecard, Fuzzy Net Present Value and Game Theory. jor. 2022; 19 (1) :81-97
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1689-fa.html

یوسفی هنومرور احمد، سیدی سید حسین، رفوگرزاده مهدیه، آراسته کریم. ارایه یک مدل جهت تدوین بهترین ترکیب استراتژی بر پایه کارت امتیازی متوازن، ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی‌ها. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1401; 19 (1) :97-81

افزایش رقابت موجب شده است تا سازمان‌ها، با استفاده از ارزیابی، کنترل و بهبود عملکرد تلاش کنند، برتری خود را در بازارهای جهانی حفظ نمایند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به سازمان‌ها در رسیدن به این هدف کمک کند، استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن است. در این پژوهش محدودیت‌های انتخاب معیارهای عملکردی و راهبردهای اجرایی در کارت امتیازی متوازن مورد بحث قرار گرفته و ارزش خالص فعلی دو ابزار ارزش خالص فعلی فازی و ارزش شاپلی فازی به عنوان ابزارهایی جهت افزایش اثربخشی کارت امتیازی متوازن ارایه گردیده است. مطالعه موردی انجام‌شده در کارخانه شیشه اردکان نشان داد که کمی‌کردن نقش عوامل مؤثر در موفقیت سازمان همراه با در نظر گرفتن وابستگی‌های این عوامل به پذیرش بهتر این مدل از سوی صاحبان این سازمان‌ها کمک شایانی می‌کند. همچنین با رویکرد بازی‌های گروهی در نظریه بازی‌ها، هر وجه کارت امتیازی متوازن به عنوان یک بازیکن در نظر گرفته شد و ارزش شاپلی هر بازیکن از ائتلافات مشخص شد. در نهایت با توجه به ارزش‌های به‌دست آمده بهترین ترکیب استراتژی برای اجرا انتخاب گردید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.