ارزیابی ریسک های معاملاتی


داشتن چندین استراتژی برای موفقیت یک معامله گر در دراز مدت، بسیار مهم است زیرا بازارها همیشه تغییر می کنند. بیایید در مورد چگونگی مقابله با این چالش هم بحث کنیم.

بهترین روش مدیریت معاملات

موفقیت یک تجارت، منحصر به محصولات و خدمات آن نیست. بخش بزرگی از موفقیت شرکتها به نحوه‌ مدیریت تجارت آنها بستگی دارد. اگـر شـرکت هـا افـراد کارآمـد را استخدام نکنند، اگر به درستی بر کار آنها نظارت نکنند، اگر فهرست موجودی را بررسی نکنند و به بودجه پایبند نمانند، حتی با ارائـه بهترین محصولات و خـدمات، در به دست آوردن سود شکست خواهند خورد. این موضوع در حرفه معاملـه گـری نیـز صـادق است. بهترین معامله گرانی که میشناسم در مدیریت معاملات خود بسیار ماهرانه عمل می کنند. مدیریت معامله کاملاً متفاوت از تولید ایده معاملاتی و اجرای آن است و مربوط به کارهایی است که باید بعد از ورود به معامله و قبل از خروج از آن انجام دهید. ممکن است اولین عکس العمل شما در مورد مدیریت معامله این باشد که من کاری انجام نمی دهم. ممکن است بعد از ورود به معامله منتظر بمانید تا قیمت به حد سود یا حد ضرر معامله شما برسد؛ این نوع برخورد، ناکارآمد است. این کار مانند این است که در تمام شعبه ها، ترکیب مشابه ای از محصولات را برای فروش بگذارید، درحالی که در هر محله برخی محصولات بهتر و برخی دیگر بدتر به فروش می رسند.

UYknRsAYpRJ5hWuVKw30puP2bER3fP1KbbdGElfh.jpg

برای درک اهمیت این موضوع، لحظه ای را در نظر بگیرید که یک معاملـه انـجـام داده اید. در لحظه ورود، اطلاعات کمی در مورد صحت ایده خود دارید؛ اما با ادامه حرکت بازار، اطلاعات تازه ای به دست می آورید که ممکن است از دلایل انجام معاملـه شما حمایت کند یا نکند. فرض کنید که با انتظار کاهش نرخ بهره، معامله ای انجام می دهید و در همان زمان اوراق قرضه، رنج قیمتی خـود را می شکند، این اتفـاق صحت ایده معاملاتی شما را تایید می کند؛ یا فرض کنید که انتظار دارید در بازار سهام یک رو به بالا اتفاق بیفتد، افزایش حجم معاملات و حرکت نمودار به سمت اعداد بالاتر، هر دو از انتظار شما حمایت می کننـد. می توانیـد احتمال موفقیت یا شکست معامله فعال خود را با پیگیری موضوعات و اتفاقات بازار بررسی کنید.

مدیریت معامله، همان تصمیماتی هستند که در حین یک معاملـه فعـال و بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، گرفته میشوند .

یکی از کاربردهای این اطلاعات برای اضافه کردن حجـم بـه معاملـه فعـال اسـت. حجم معاملاتی اولیه ممکن است کوچک باشد اما با به دست آوردن اطلاعات جدید و تائید ایده معاملاتی می توان به حجـم معاملـه افـزود. بـرای هـر ایـده معاملاتی، سرمایه خود را به شش واحد تقسیم کنید. بـه طور معمـول، با یک یا دو واحـد از سرمایه خود وارد معامله شوید و اگر بازار، ایده معاملاتی را تایید کرد، سه یا چهار واحد دیگر به حجم معامله اضافه کنید. به تجربه در خواهید یافت که در صورت اشتباه بودن ایده معاملاتی، عموماً از همان ابتدای ورود به معامله متوجه می شوید که اشتباه کرده اید؛ بدین ترتیب افت سرمایه کوچکی را تجربه می کنید. از طرف دیگر، با تائید ایده معاملاتی و افزایش حجم معامله، سـود خـود را از معاملات خـوب بـه حـداکثر می رسانید. مدیریت معامله به اندازه کیفیت ایده اولیه در عملکرد معاملـه گـران نقـش دارد. نوع مدیریت معامله توسط معاملـه گـر باعـث تفـاوت در میزان سـود معاملانش می شود.

مدیریت معامله بدین معناست که در طول معامله فعال خود اطلاعات را پردازش کنید، نه این که منفعلانه به تماشای معامله خـود بنشینید. مدیریت صحیح معاملـه متفاوت از دنبال کردن بازار است، حتی اگر بازار در جهت مـورد نظر شـما حرکت کند. مدیریت معامله، خود یک روند اجرایی مجزاست، در طی این روند در سطوح مناسب و در اصلاحی‌ها به حجم معامله خود می افزاییم. به عنوان مثال، اگر معاملـه خریـد انـجـام داده اید و بازار در یک حرکت صعودی است، اصلاحی‌هـا بایـد در ترازهـای بالاتر اتفـاق بیفتند. برای اضافه کردن به حجم معامله در اصلاحی بازار باید مطمئن شوید که نسبت ریسک به سود برای این معامله جدید مناسب است.

پیش از اضافه کردن هر حجمی به معامله فعلی، باید نسبت ریسک به سـود را بـه طـور مجزا برای این معامله جدید ارزیابی کنید.

زمانی که معامله ای کوتاه مدت انجام میدهم، تمایلات میان روزی را به دقت زیر نظر می گیرم و به دنبال نشانه هایی از حضور خریداران یا فروشندگان فعال در بازار هستم. نمودار و مارکت دلتا را نیز پیگیری می کنم. این بررسـی هـا نشـان می دهند که آیا تمایلات بازار در جهت معامله من است؟ اگر تمایلات بـازار در خـلاف جهت معامله من باشد ممکن است برای احتیاط، قبل از رسیدن قیمت به حـد ضـرر از معامله خارج شوم. این نیز بخشی از مدیریت معامله من است. مثلاً اگر در بازار آتی شاخص اس اند پی ۵۰۰ موقعیت خرید داشته باشم و شکستی رو به پایین در بازار آتی راسل ۲۰۰۰ یا حرکتی در جهت ثبت قیمت‌های پایین تر در بخش کلیـدی بـازار اتفـاق بیفتد، احتمال صعود شاخص کمتر می شود. با خروج پیش از موعد از معامله، سرمایه خود را حفظ می کنم و برای معامله بعد آماده می شوم.

گرفتن تصمیم معاملاتی درست در بازار مهم است اما مهم تر از آن باید بدانیـد چـه زمانی تصمیم معاملاتی درست گرفته اید. بسیاری از معامله گران موفق بـه خـوبی متوجـه این موضوع می شوند و وقتی حق با آنهاست بر برتری خود پافشاری می کنند. چه بازار در جهت معامله آنها حرکت کند و چه در خلاف جهت آن، توانایی ارزیابی ایده ها و فرضیه های معاملاتی خود را دارند. آنها به این دلیـل معاملـه گـران خـوبی هستند که مدیریت معاملاتشان را به خوبی انجام می دهند.

POr2bvMx6UfGwbP7QSL6q5Uptgv6Dwxn3Ybjo0Ga.jpg

وظیفه شما برای این درس این است که شیوه مدیریت معامله خود را بـه عنـوان یک منبع سودآوری مجزا ارزیابی کنید. آیا به حجم معاملات خود می افزایید؟ آیا بهترین ایده ها و تصمیمات معاملاتی خـود را فعالانـه اجـرا مـی کـنیـد؟ اگر مانند بسیاری از معامله گران باشید این مورد یکی از بخش های توسعه نیافته از تجـارت معاملـه گـری شماست. شاید مجبور شوید برای تمرین مهارت‌های مربوط به مدیریت معاملـه و اضـافه کردن حجم، به معامله گری شبیه سازی بازگردید. باید بتوانید در طـول یک معاملـه فعال، زمان را سازماندهی کنید و اطلاعاتی که با مدیریت ایده شما بیشترین ارتبـاط را دارند مشخص کنید. در کل باید نسبت به موقعیت‌هایی که تصمیم معاملاتی درست گرفته اید یک ذهنیت تهاجمی داشته باشید.

بسیاری از معامله گران بابت از دست دادن سرمایه خـود از این تجارت خارج می شوند؛ اما معامله گرانی نیز هستند که به دلیل عدم توانایی در استفاده از ایـده هـای معاملاتی برنده و پتانسیل های خود، این کار را رها می کنند. به عنوان مربی معامله گـری خود باید بیشترین استفاده را از دارایی خود ببرید. یک تمـرین خـوب ایـن اسـت که هم زمان با حساب اصلی خود، یک معامله در حساب مجازی باز کنید و حداقل یک بار به حجم معامله در حساب مجازی اضافه کنید. سپس آمار مربوط به معامله ای که با اضافه کردن حجم انجام دادید را بررسی کنیـد، اعـم از میـزان سـود و هیجـانی کـه بـرای آن پذیرفتید و غیره. به طور خلاصه، نحوه مدیریت معامله را مانند معامله گـری یـک بـازار جدید یاد بگیرید. این فرآیند یادگیری شامل منحنی آموزش، تمـرین هـا و بازخوردهای منحصر به خودش می شود. قرار نیست همیشه تصمیمات درستی بگیرید؛ اما باید بدانیـد چه زمان تصمیم درست گرفته اید تا بیشترین بهره را از آن فرصت ببرید.

اگر قبل از رسیدن قیمت به حد زیان، از معامله خارج شدید آن را بررسی کنید. آیا ایـن مدیریت محتاطانه معامله، به حفظ سرمایه شما کمک کرد یا برای شما هزینه داشـت؟ باید تمرین‌های مربوط به مدیریت معامله را درک کنید و این که آیا ارزشی برای تجـارت معامله گری شما داشته است یا نه.

مدیریت معاملات هنگام انتشار اخبار

یادگیری نحوه برخورد با رویدادهای خبری بخش کلیدی موفقیت آمیز معاملات است. در این مقاله، چهار مرحله را برای کاهش خطرات ناشی از انتشار اخبار به همراه چند نکته مفید را پوشش می‌دهیم.

در نقطه ای از سفر معاملاتی شما، این احتمال وجود دارد که برخی از موقعیت های باز شما نوسانات بالایی ناشی از اخبار را مشاهده کنند. خواه انتشار NFP انفجاری، افزایش ناگهانی نرخ بهره یا فاجعه طبیعی باشد، هر معامله‌گری باید در مقطعی با یک رویداد خبری دست و پنجه نرم کند.

با این حال، با کمی آمادگی، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که هنگام بروز حملات غیرمنتظره غافل نخواهید شد. این چهار مرحله را دنبال کنید تا مطمئن شوید که می توانید معاملات باز خود را در هنگام انتشار اخبار مدیریت کنید:

قبل از انتشار اخبار برنامه ریزی کنید

آمادگی برای مدیریت اخبار بسیار مهم است. اغلب، رویدادهایی که بیشترین نوسانات را ایجاد می کنند مانند تغییرات نرخ بهره و داده های اقتصادی ،خیلی زودتر از موعد برنامه ریزی می شوند. بنابراین اطمینان از آگاهی شما از تمام عوامل اساسی پیرامون بازارهای انتخابی می تواند به شما کمک کند تا یک شروع کار داشته باشید.

شایعه را بخر،اخبار را بفروش

شایعه را بخر، اخبار را بفروش

به یاد داشته باشید که بازارها معمولاً در مورد هر گونه انتظاری که در مورد یک رویداد آینده وجود دارد، قیمت گذاری می کنند. برای مثال، اگر انتظار می‌رود که یک رقم ضعیف NFP به دلار آمریکا آسیب برساند، احتمالاً قبلاً به USD/JPY قیمت گذاری شده است .بنابراین انتظار برای رسیدن به آن قبل از بستن موقعیت شما فایده‌ای ندارد.

با این حال، این بدان معنا نیست که اطلاعیه های اقتصادی نمی تواند معامله گران را شگفت زده کند.

اگر داده ها کمتر یا بالاتر از حد انتظار باشد، نوسان اغلب به دنبال خواهد داشت. بگویید که رقم ضعیف NFP حتی بدتر از حد انتظار است:USD/JPY حتی بیشتر کاهش می یابد. از سوی دیگر، اگر بد باشد اما نه به بدی پیش بینی شده، USD/JPY ممکن است افزایش یابد.

راجع به طرح معاملاتی خود مشورت کنید

اما زمانی که عناوینی کاملاً از ناکجاآباد ظاهر می‌شوند و بازارها را هول می‌کنند، چطور؟

ممکن است نتوانید پیش از اینها معامله کنید، اما همچنان می توانید از قبل برنامه ریزی کنید. یک استراتژی برای مقابله با اخبار غیرمنتظره به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی خود بگنجانید. هرچه زودتر آماده باشید، اگر نوسانات کاملاً غیرمنتظره رخ دهد، استرس کمتری خواهید داشت.

یک واکنش زانو زده از بستن تمام موقعیت های خود در سریع ترین زمان ممکن فقط ممکن است به آسیب اضافه کند. زمانی که قیمت ها شکاف دارند و ممکن است لغزش رخ دهد، در اوج بی ثباتی مطلق معامله خواهید کرد.

در عوض، می توانید این اقدامات را انجام دهید:

  • بسته شدن جزئی موقعیت خود برای کاهش قرار گرفتن در معرض بازار
  • باز کردن یک معامله پوشش ریسک برای کاهش ریسک
  • مدیریت ریسک کلی خود را سخت تر کنید
  • اگر فکر می کنید که نوسانات فقط موقتی است، هیچ کاری انجام نمی دهید

با این حال، اگر بهترین برنامه عمل است، از خروج از موقعیت ها نترسید. زدن یک ضربه کوچک در حال حاضر به ضرر بزرگتر ترجیح داده می شود.

نسبت ریسک به پاداش خود را دوباره محاسبه کنید

رویدادهای خبری مهم می‌توانند همه عواملی را که شما را به باز کردن معامله خود سوق داده‌اند، نادیده بگیرند. بنابراین ارزش آن را دارد که از این لحظه ریسک خود را در مقابل پاداش در هر موقعیت باز ارزیابی کنید .

به عنوان مثال، شما ممکن است معامله ای داشته باشید که ۹۰ درصد از راه رسیدن به هدف سود خود را طی کرده است. با فرض اینکه به طور فعال موقعیت های خود را مدیریت کرده باشید، این بدان معنی است که می تواند بسیار دور از نقطه حدضرر خود باشد.

یک ثانیه وقت بگذارید و دوباره بررسی کنید که آیا موقعیت های شما پاداش کافی برای توجیه ریسک فعلی خود را ارائه می دهند یا خیر. همانطور که در بالا توضیح دادیم، اگر این کار را نکردند نیازی نیست فورا آنها را ببندید.

ریسک به پاداش هنگام انتشار اخبار

در انتشار اخبار حرکت حد ضرر خود را در نظر بگیرید

اگر تصمیم دارید موقعیت خود را باز نگه دارید، بهترین راه برای تنظیم ریسک در برابر پاداش، حرکت حد ضرر است.

با این حال، باید مراقب باشید که آن را به کجا منتقل کنید. بازار پایه در حال حاضر دچار نوسانات شدیدی خواهد شد، بنابراین اگر حد ضرر خود را بیش از حد به قیمت فعلی نزدیک کنید، ممکن است معاملات شما را زودتر بسته شود.

در عوض، دادن کمی فضای چرخش به موقعیت می تواند در دراز مدت کمک کند. فقط مطمئن شوید که هنگام محاسبه ریسک خود برای معامله، آن مقدار فضای چرخش را نیز لحاظ کنید. اگر در مورد چیزی مطمئن نیستید، اکنون به فکر خارج شدن از معامله باشید. از این گذشته، فرصت‌های بی‌نهایت بیشتری برای انجام معاملاتی وجود خواهد داشت که تا زمانی که باز هستند، خبری غافلگیرکننده را مشاهده نکنند.

در این جا بهتر است چند نکته را نیز باهم بررسی کنیم:

در زمان انتشار اخبار فقط دنبال گله نباش

گاهی اوقات، احساسات بازار ممکن است پس از یک رویداد خبری، باعث افزایش سرسام آور یا سقوط قیمت ها شود. اگر بیش از حد تحت تأثیر این حرکات قرار گرفتید، در نهایت می توانید در اوج بازار خرید کنید یا در پایین ترین سطح آن بفروشید.

وقتی نوسانات زیاد است، پایبندی به برنامه و استراتژی مفید است.

دنباله رو جمع نباشید

دید وسیع تری داشته باشید

بازارها همیشه آن طور که شما انتظار دارید به عناوین اخبار واکنش نشان نمی دهند. عملکرد ضعیف سود همچنان می‌تواند شاهد رشد قیمت سهام باشد و افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند باعث سقوط ارز شود. قیمت‌های مالی توسط تعداد زیادی از عوامل مرتبط به هم تغییر می‌کنند که درک آن‌ها در ابتدا دشوار است.

اگر در ابتدا دلیل یک حرکت عمده قیمت را درک نمی کنید، کمی تحقیق کنید و سعی کنید دفعه بعد یاد بگیرید. این ممکن است به شما یک مزیت را بدهد.

به اسلحه خود بچسبید

یک رویداد خبری زمان خوبی برای ارزیابی مجدد موقعیت‌های باز شماست ،اما آن‌ها را کاملاً باطل نمی‌کند. بنابراین اگر فکر می کنید فرصتی که در ابتدا پیدا کردید هنوز وجود دارد، آن را صرفاً به دلیل برخی از عناوین منفی رها نکنید.

بازگشتی که پس از برخی اخبار ایجاد می شود حتی می تواند فرصتی برای افزودن به موقعیت شما باشد، قبل از اینکه بازار روند اصلی خود را از سر بگیرد، با قیمت مطلوب تر خرید کنید.

5 نکته سرمایه گذاری که هر تریدر فارکسی باید آن را بداند

با دانستن این نکته ها، نتایج معاملاتی خودتان را افزایش دهید. فارکس یک مقوله پیچیده، اما جذاب است. معامله گران فارکس، فرصت های فوق العاده ای برای کسب درآمد دارند اما، باید مهارت های خود را به طور مداوم ارتقا دهند. در این مقاله، ما در مورد چگونگی افزایش بهره وری معاملات خود، بحث خواهیم کرد.

کلید هر معامله موفقی در فارکس، داشتن ثبات است

اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر موفق باشید، باید برای هر معامله ای که انجام می دهید یک استراتژی معاملاتی و یک طرح تجاری مناسب داشته باشید. هنگامی که استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کردید، باید مدتی به آن پایبند باشید تا ببینید آیا نتایج مثبتی در محیط کنونی بازار ایجاد می کند یا خیر.

بسیاری از معامله گران به ویژه مبتدیان، نسبت به اهمیت ثبات در معاملات چیزی نمی دانند و آن را درک نمی کنند. اگر برخی معاملات در جهت اشتباه پیش روند، آنها به سرعت استراتژی های معاملاتی خودشان را تغییر می دهند.

این یک اشتباه بزرگ است چرا که معامله، یک بازی، راجع به احتمالات است. برای ایجاد سودآوری در بازار، قرار نیست شما همیشه مسیر و جهت بازار را درست تشخیص دهید. در عوض، شما به استراتژی معاملاتی نیاز دارید که نسبت ریسک به پاداش و سود به ضرر مناسبی داشته باشد.

هر استراتژی را که انتخاب می کنید باید با تعداد معاملات کافی، مورد آزمایش قرار گیرد تا ببینید آیا در محیط کنونی بازار، خوب عمل می کند یا خیر. این یک مسئله بسیار مهم است زیرا، استراتژی های معاملاتی برای نشان دادن عملکرد واقعی خود، به زمان نیاز دارند.

به عنوان مثال، اگر استراتژی شما دارای نسبت 60 درصد برد به باخت باشد، شما به راحتی می توانید با سه معامله پشت سر هم که منجر به ضرر می شود، کارتان را شروع کنید. برای مشاهده پتانسیل آن، باید معاملات بیشتری ارزیابی ریسک های معاملاتی انجام دهید.

هرچه معاملات بیشتری انجام دهید، اعتماد بیشتری به نتایج مورد انتظار استراتژی خود خواهید داشت. اگر بلافاصله پس از اینکه معامله تان منجر به ضرر شد، به استراتژی معاملاتی دیگری روی آورید، هرگز از پتانسیل واقعی استراتژی معاملاتی خود مطلع نخواهید شد.

consistency

سطح ریسکتان را عاقلانه انتخاب کنید

برای آزمایش هرگونه استراتژی معاملاتی، باید معاملات معینی انجام دهید. در نتیجه، شما باید ریسکتان را در هر معامله ای که انجام می دهید محدود کنید تا بتوانید استراتژی های مختلف معاملاتی را، برای خود آزمایش کنید.

این یک معادله خیلی ساده است. اگر در هر معامله ای، فقط 1 درصد حسابتان را ریسک کنید، شما باید 100 معامله پشت سر هم ضرر کنید، تا کل حسابتان بسته شود.

یادتان باشد زمانی که در مرحله تست استراتژی تان هستید، طمع نکنید. برای هر معامله تان، یک سطح ریسک مناسب، انتخاب کنید. استراتژی های مختلف را بدون استرس آزمایش کنید و روی هر تریدی که می کنید، متمرکز شوید.

هر زمان که در محیط فعلی مارکت، بهترین نتیجه و عملکرد را از استراتژی تان به دست آوردید، در آن صورت اگر تمایل به افزایش سطح ریسکتان داشتید، می توانید آن کار را با احتیاط انجام دهید.

analyse

معامله تان را تجزیه و تحلیل کنید

برای داشتن تجارتی سودآور، نیاز به تجزیه و تحلیل معاملات به طور منظم دارید. تجزیه و تحلیل مناسب، فرصتی را برای شما فراهم می کند تا یاد بگیرید که در محیط فعلی بازار، چه فاکتورهایی جواب می دهد و مهمتر اینکه چه فاکتورهایی جواب نمی دهد و نیاز به حذف شدن، دارد.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه از تجزیه و تحلیل خود، باید یک استراتژی خاص را دنبال کنید (همانطور که در بالا ذکر شد ثبات، کلید موفقیت در تجارت است).

اگر معاملاتتان را بر اساس "احساسات هیجانی" انجام دهید و نه یک استراتژی تعریف شده، هیچ چیز برای تجزیه و تحلیل وجود نخواهد داشت و نتایج شما کاملا تصادفی خواهد بود. ولی پیروی از یک استراتژی هدفمند، شما را به اطلاعاتی که باعث بهبود عملکرد معاملتتان می شود، مجهز می کند.

می توانید این کار را با این شروع کنید که، آیا معاملات شما پیرو قوانین استراتژی تان است یا خیر. حتی معامله گران حرفه ای هم گاهی، در پیروی از قوانین استراتژی شان، موفق عمل نمی کنند.

دلایل این عدم موفقیت هم، چیزهایی مثل این است که مثلا، یا احساساتی می شوند (بازارها همیشه هیجان آور هستند) یا از لحاظ تکنیکال الگوهای مشابه ای را می بینند.

حذف کردن تریدهای غیر ضروری، عملکرد شما را تقویت کرده و افزایش می دهد. این نکته طلایی را سرسری نگیرید و از آن غافل نشوید.

پس از اینکه مشخص کردید کدام یک از تریدهایتان بر اساس استراتژی تان بوده، آنگاه می توانید عملکردش را آنالیز کنید. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که آیا استراتژی شما در محیط بازار فعلی کار می کند و آیا درصد ریسک به ریوارد و برد به ضررتان، درست بوده است یا خیر.

اگر از نتایج آن راضی بودید، آن وقت از استراتژی فعلی خود استفاده کنید و روی اجرای آن تمرکز کنید. اگر هم که نتایج، نتوانند انتظارات شما را برآورده کنند، می توانید استراتژی موجود خود را تغییر دهید یا یک استراتژی جدید را امتحان کنید.

اگر که تصمیم گرفتید استراتژی موجود خود را تغییر دهید، حتماً فقط یک روش را در هر زمان بیازمایید تا بتوانید تأثیرات این تغییر را، بر عملکرد شیوه خود ارزیابی کنید. اگر تغییرات مختلفی ایجاد کنید و چیزی اشتباه پیش برود، نمی توانید یاد بگیرید که چه چیزی به عملکرد شما آسیب رسانده است.

روی دارایی های محدودی تمرکز کنید و سپس لیست مشاهدات خودتان را گسترش دهید

بازارهای فارکس هر روز فرصت های معاملاتی متعددی را مثلا در بازار طلا، نفت، اوراق قرضه، ارزهای بین المللی و غیره، ارائه می دهند، اما اگر تازه فارکس را شروع کرده اید، دنبال کردن همه آنها آسان نیست. بنابراین، شما باید با ردیابی تعداد محدودی از این دارایی ها، کارتان را شروع کنید تا نقاط ورود و خروج را مطابق استراتژی خود، از دست ندهید.

پس از آزمایش استراتژی خود روی چندین دارایی مختلف، می توانید جفت های بیشتری را به لیست تماشای خود اضافه کنید و ارزیابی کنید که آیا استراتژی شما برای همه آنها کار می کند یا خیر؟

در نهایت، شما با مجموعه ای از استراتژی های مختلف روبرو هستید که می توانید یکی از آنها را برای خودتان انتخاب کنید و آن وقت یاد خواهید گرفت، چه چیزی مناسب آن دارایی است که شما ترید می کنید و کدام استراتژی برای کدام دارایی مناسب تر است.

داشتن چندین استراتژی برای موفقیت یک معامله گر در دراز مدت، بسیار مهم است زیرا بازارها همیشه تغییر می کنند. بیایید در مورد چگونگی مقابله با این چالش هم بحث کنیم.

آماده مقابله با تغییرات اجتناب ناپذیر باشید

تغییر، تنها چیز ثابت در بازارها است، به همین دلیل است که اغلب می شنوید عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی کند. آنچه امروز به شما کار می دهد، ممکن است فردا برایتان کار نکند و استراتژی که نتایج فاجعه آمیز را در محیط بازار فعلی برایتان به ارمغان آورده، ممکن است در آینده به یک معدن طلای واقعی تبدیل شود.

خوشبختانه شما این توانایی را دارید تا برای تغییرات اجتناب ناپذیر، مهیا باشید. معاملتتان را آنالیز کنید و نتایج استراتژی های فعلی تان را، از نزدیک دنبال کنید.

به کارآیی استراتژی خود توجه کنید، اگر می بینید که عملکرد آن با گذشت زمان، رو به کاهش است، وقت آن است که اقدام کنید و آن را تغییر دهید. صبر نکنید تا استراتژی تجاری فعلی شما، سودآوری تان را متوقف کند و به شما و سرمایه تان، آسیب وارد کند.

درعوض، هنگامی که می بینید عملکرد استراتژی فعلی شما رو به کاهش است، آزمایش استراتژی دیگری را به صورت محدود شروع کنید.

بدین روش، تا زمانی که استراتژی قبلی شما سود هایش را متوقف کند، شما آماده استفاده از یک استراتژی جدید هستید که، در محیط فعلی بازار بهتر عمل کند.

آماده باشید و با موفقیت به استقبال تمام تغییرات بازار بروید، و از تمام آنها کسب سود کنید.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

جدول ارزیابی ریسک حسابرس

نام حساب دشواري رسيدگي به حساب يا معاملات مباحث پيچيده حسابداري در معرض تحريف قرار داشتن پيچيدگي محاسبات تاثير قضاوت در مورد ادعا ماهيت ، علت و مبلغ تحريفات در حسابهاي سالهاي قبل حساسيت ارزشيابي در مقابل عوامل اقتصادي نتيجه نهائي
زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم
موجودي نقد

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
حسابها و اسناد دريافتني تجاري
ساير حسابها و اسناد دريافتني
موجودي مواد و كالا
سفارشات و پيش پرداختها
دارائيهاي ثابت
دارائيهاي نامشهود
سرمايه گذاريهاي بلند مدت
ساير دارائيها
حسابها و اسناد پرداختني تجاري
ساير حسابها و اسناد پرداختني
پيش دريافتها
ذخيره ماليات
سود سهام پيشنهادي و پرداختني

نام حساب دشواري رسيدگي به حساب يا معاملات مباحث پيچيده حسابداري در معرض تحريف قرار داشتن پيچيدگي محاسبات تاثير قضاوت در مورد ادعا ماهيت ، علت و مبلغ تحريفات در حسابهاي سالهاي قبل حساسيت ارزشيابي در مقابل عوامل اقتصادي نتيجه نهائي
زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم
تسهيلات مالي
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
سرمايه
اندوخته ها
فروش
برگشت از فروش و تخفيفات
هزينه هاي اداري و عمومي
درآمدها و هزينه هاي عملياتي
هزينه هاي مالي
درآمد ها و هزينه هاي غيرعملياتي
تعديلات سنواتي

١ ارزیابی کنترل هاي داخلی ارزیابی ریسک اهداف کنترل

: الف- هدفهاي عام وراهبردهاي کلیدي واحد اقتصادي باید توصیف شود؛ ب- هدف فعالیت هاي عمده باید تعیین و از سازگاري آن ها با یکدیگر اطمینان حاصل شود؛ پ- در فرآیند ارزیابی ریسک باید پیامد ریسکها، هم در مورد هدفهاي عام وهم براي هدف فعالیتها، شناسایی و بررسی شوند و ت- باید سازو کارهایی براي شناسایی دگرگونیها و نشان دادن واکنش مناسب به آنها به کار گرفته شوند.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

شماره جدول: واحد مورد رسیدگی: سال منتهی به: تهیه شده توسط: پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی /شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد نمودار / عطف سیستم شرح برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد .

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

الف- هدفهاي عام واحد اقتصادي 1-الف-تبیین مقاصد واحد اقتصادي از راه تدوین هدفهاي عام در چارچوب رهنمود ها و گزارههاي کلی. -آیا مدیریت، هدفهاي عام واحد اقتصادي را تبیین کرده است؟ -آیا هدف هاي عام با هدف هاي مشترك کلیه واحدهاي اقتصادي (بعنوان یک الگوي عام)تطبیق دارد؟ 2 -الف-آگاهی کامل کارکنان و هیئت مدیره از هدفهاي عام واحد اقتصادي.

-آیا اطلاعات مربوط به هدفهاي عام واحد اقتصادي به کارکنان و هیئت مدیره منتقل شده است؟ پرسشنامه ارزیابی کنترل هاي داخلی ارزیابی ریسک ٢ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و امضاء آري خیر مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد -آیا مدیریت براي اطمینان یافتن از برقراري ارتباطات اثربخش با کارکنان، باز خورد لازم را از مدیران کلیدي، سایر کارکنان و هیئت مدیره دریافت می کند.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

3-الف- پیوند وسازکارراهبرها با هدف هاي عام واحد اقتصادي. -آیا طرح راهبردي از هدفهاي عام واحداقتصادي پیشتیبانی می کند؟ -آیا در طرح راهبردي به تخصیص منابع وتعیین اولویتها درسطوح بالاي سازمان توجه شده است؟

4-الف-سازگاري طرحها و بودجهها با هدفهاي عام، طرحهاي راهبردي و شرایط کنونی واحد اقتصادي. -آیا مبانی ومفروضات طرحها و بودجهها، وضعیت گذشته وشرایط کنونی واحد اقتصادي را بازتاب می دهند؟ -آیا میزان جزئیات طرحها و بودجههاي ابلاغی به سطوح مختلف مدیریت کافی است؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نتیجه گیري ها / اقدام هاي لازم: ٣ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد ب-هدف فعالیت ها 1-ب-پیوند متقابل هدف فعالیتها با هدفهاي عام و طرحهاي راهبردي واحد اقتصادي. -آیا مدیریت، منابع لازم براي تحقق هدفها را معین کرده است؟

-آیا طرحهایی براي آیا هدف تمام فعالیت هاي عمده با هدفهاي عام و طرحهاي راهبردي واحد اقتصادي پیوندي محکم دارند؟ -آیاهدف فعالیتها گهگاه ازاین حیث که کماکان بجا ومربوطند، بررسی می شوند؟ 2 -ب-سازگاري هدف فعالیتها با یکدیگر.

-آیا هدفهاي یک فعالیت مکمل هم هستند و یکدیگر را تقویت می کنند؟ -آیا در واحد اقتصادي هدف فعالیتهاي مختلف مکمل هم هستند و یکدیگررا تقویت می کنند؟ 3-ب-مرتبط بودن هدف فعالیتها با تمام فرآیندهاي مهم تجاري.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

-آیا هدف فعالیتهاي کلیدي مربوط به جریانکالاو خدمات وفعالیتهاي پشتیبانی، تعیین شده است؟ -آیا هدف فعالیتها با تجربه ها وعملکرد پیشین، هدف واحدهاي اقتصادي یا صنایع هم تراز، سازگار، یا به دلایل تفاوتها توجه شده است؟ –

آیا هدف مربوط به فعالیتهاي اساسی تعیین شده است؟ 4-ب-مشخص بودن هدف فعالیتها. -آیا هدفها، کمی وقابل اندازه گیري است؟ 5-ب-کفایت منابع براي محقق ساختن هدف ها. -آیا مدیریت، منابع لازم براي تحقق هدفها را معین کرده است؟

-آیا طرحهایی براي تحصیل منابع لازم از قبیل منابع مالی، نیروي انسانی، تسهیلات تولید و فن آوري تدوین شده است؟ ۴ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد.

6-ب-شناسایی هدفهایی که براي تحقق هدفهاي عام واحد اقتصادي مهم شناخته می شوند. -آیا مدیریت، اموري را که براي تحقق هدفهاي عام واحد اقتصادي باید با دقت انجام شود یا به هیچ وجه نباید مشکلی در انجام آنها پدید آید، مشخص کرده است؟ -آیا بودجه مخارج سرمایه اي و جاري، مبناي تجزیه و تحلیل مدیریت از اهمیت نسبی هدفها، تعیین می شود؟ -آیا مدیریت به هدفهایی که از عوامل اساسی موفقیت تلقی می شوند، توجه ویژه دارد؟

7-ب-مشارکت تمام سطوح مدیریت در تعیین هدفها و میزان پایبندي آنها به هدفهاي تعیین شده. -آیا مدیران در تعیین هدفهاي فعالیت هایی که مسئول انجام آنها هستند ،مشارکت و مداخله می کنند؟ -آیا رویه هایی براي چیره شدن بر اختلاف نظرها وجود دارد؟ -آیا مدیران از هدفهاي تعیین شده پشتیبانی می کنند؟ آیا به تضاد منابع افراد ،گروهها وسازمان و کاهش آن ،توجه شده است؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نتیجه گیري ها/ اقدام هاي لازم: ۵ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد پ-ریسکها 1-پ-کفایت ساز و کارهاي شناسایی ریسکهاي برخاسته از منابع برون سازمانی .

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

آیا مدیریت به ریسکهاي برخاسته از منابع عرضه، تغییرات و تحولات فن آوري، خواسته هاي اعتبار دهندگان، اقدامات رقیبان، شرایط اقتصادي، شرایط سیاسی ،مقررات و حوادث طبیعی توجه دارد؟ 2 -پ -کفایت ساز و کارهاي شناسایی ریسکهاي برخاسته از منابع درون سازمانی. آیا مدیریت به ریسکهاي برخاسته از منابع انسانی، تامین مالی، روابط کارگري و سیستم هاي اطلاعاتی توجه دارد؟

3-پ-شناسایی ریسکهاي عمده مرتبط با هدف هر یک از فعا لیتهاي مهم -آیا ریسکهاي مرتبط با هدف فعالیتهاي اساسی تعیین شده است؟

4-پ – عمقی ومربوط بودن فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله برآورد اهمیت ریسکها، ارزیابی احتمال رویداد آنها وتعیین اقدامهاي لازم. -آیا در تجزیه وتحلیل ریسکها، فرآیندهاي رسمی به کار گرفته می شوند؟ آیا ریسکهاي شناسایی شده به هدف مورد نظر مربوط است؟ آیا در تجزیه وتحلیل ریسکها، سطوح مناسبی از مدیریت مشارکت می کنند؟ نتیجه گیري ها/ اقدامات لازم: ۶ پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد .

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

عطف شر / نمودار سیستم ح عطف امه کنترل برن ف جایگزین عط برنامه دارد ندارد .

حسابرسی ت-اداره کردن تغییرات محیطی 1-ت وجود سازو کارهایی براي پیش بینی و شناسایی رویدادها یا فعالیت هاي عادي موثر بر هدفهاي عام با هدف فعالیتهاي واحد اقتصادي ونشان دادن واکنش مناسب به آنها. -آیا تغییرات عادي وروزمره به عنوان بخشی از فرایند معمول شناسایی وتجزیه وتحلیل ریسک توجه می شود؟

-آیا براي پی بردن به سایر تغییرات با اهمیت،سازوکارهاي جدا گانهاي در نظر گرفته شده است؟ -آیا ریسکها و فرصتهاي برخاسته از تغییرات درچنان مراتب عالی سازمانی بررسی می شود که می تواند تمام پیامدهاي آنها را شناسایی وطرح هاي اجرایی مناسب را تدوین کند؟ -آیا فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک،تمام فعالیتهاي درون سازمانی بسیارحساس را در بر می گیرد؟

2 -ت-وجود سازو کارهایی براي شناسایی و واکنش در مقابل تغییراتی که اثر شدید تر و فراگیرتر بر واحد اقتصادي دارد،تغییراتی که ممکن است توجه مدیریت عالی را طلب کند. تغییر محیط فعالیت: – آیا در واحد اقتصادي با انجام تحقیقات بازار یا سایر برنامه ها، موضوعاتی مانند تغییرات عمده آمارهاي جمعیتی، اولویتها یا الگوهاي مصرفی مشتریان شناسایی می شود؟

– آیا واحد اقتصادي از تغییرات عمده عرضه تقاضاي نیروي کار، اعم از برون سازمانی یا درون سازمانی، که ممکن است بر سطح مهارتهاي موجود تاثیر بگذارد، آگاهی دارد؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا مشاورحقوقی، مدیریت را بطور دورهاي از پیامد قوانین آگاه می کند؟ نتیجه گیري ها/ اقدامات لازم: ٧ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شر / نمودار سیستم ح عطف امه کنترل برن ف جایگزین عط برنامه دارد ندارد حسابرسی کارکنان جدید:

– آیا براي اطمینان یافتن از آگاهی کارکنان جدید به فرهنگ واحد اقتصادي و هماهنگی عملی آنها با این فرهنگ، تدبیر ها و اقدامهاي ویژه اي در پیش گرفته می شود؟ – آیا به فعالیتهاي کنترلی کلیدي ،که مسئولان آنها تغییر کرده یا بر کنار شده اند، توجه می شود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

-آیا سازو کارهایی براي ارزیابی آثار سیستمهاي جدید وجود دارد؟ – آیا رویههایی برقرار شده است تا به هنگام ایجاد سیستم هاي رایانه اي جدید و استقرار آنها، فعالیت هاي کنترلی موجود را بازنگري کنند؟ – آیا مدیریت آگاهی دارد که از خط مشیهاي مرتبط با توسعه و اجراي سیستمها، با وجود اعمال فشار براي ” کوتاه کردن” این فرایند، پیروي می شود؟

– آیا به اثر سیستمهاي جدید بر جریانهاي اطلاعات و کنترل هاي مربوط، و آموزش کارکنان، از جمله مقاومت کارکنان در برابر تغییر، توجه شده است؟ رشد سریع : – آیا توانمنديهاي سیستم متناسب با حجم فزاینده اطلاعات افزایش می یابد؟ – آیا شمار کارکنان عملیاتی، حسابداري و داده پردازي، متناسب با افزایش حجم فعالیت ها افزوده شده است ؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا فرآیندي براي باز نگري بودجه ها یا پیش بینی ها وجود دارد؟

– آیا فرآیندي براي باز نگري بودجهها یا پیش بینی ها وجود دارد؟ – آیا فرایندي براي بررسی پیامدهاي باز نگري هدفها و طرحهاي یک یا چند واحد سازمانی براي سایر واحد ها وجود دارد؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

٨ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد فن آوري جدید: – آیا اطلاعات مربوط به پیشـرفتهـاي فـن آوري از طریق تهیه گزارشهاي لازم، دریافت مشاوره، حضور در سمینار ها یـا سـرمایه گـذاري مشـترك یـا شـر کتهاي پیشرو در امر تحقیق و توسعه گردآوري می شود؟

– آیا فن آوريهاي جدیدیا کاربرد هـاي جدیـد فـن آوري ها، که به وسیله رقیبان ابداع میشود تعقیـب میشود؟ – آیا سازو کارهایی وجود دارد که از راه در آمیخـتن کاربردهاي جدید فن آوري با فرآیندهاي تولیدي یـا سیستمهاي اطلاعاتی، از این کاربردها بهره بـرداري کنند.

و این بهره برداري را به کنترل درآورند؟ – آیاتوانایی پیش بینی معقول نتایج عملیاتی ومـالی وجود دارد؟ – آیا کفایت سیستمهاي اطلاعـاتی و فعالیـت هـاي کنترلی موجود براي خط تولید، محصول یا فعالیـت جدید، ارزیابی می شود؟

– آبـا طـرحهـایی بــراي اسـتخدام وآمـوزش افــراد متخصص در زمینه تولید محصولات یا انجام فعالیت ها جدید تهیه وتدوین می شود؟ – آیا به منظور پیگیري نتایج اولیه و در صورت لزوم بهبود تولید و بازار یابی رویه هایی برقرار می شود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا الزامات گزارش دهی مالی، قـانونی و مقرراتـی، شناسایی و از آنها پیروي می شود؟ – آیا آثار خط تولیـد، محصـول، فعالیـت و تحصـیل شرکتهاي جدید بر سـایر محصـولات وسـود آوري شرکت، تحت نظارت قرار می گیرد؟ ٩ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل ف جایگزین برنامه عط حسابرسی دارد ندارد

-آیا شیوه تسهیم هزینههاي سربار به منظور انعکاس صحیح سـهم هریـک از محصـولات اصلاح می شود؟ تجدید ساختار شرکت: – آیا آثـار بـالقوه تغییـر وظـایف یـا تعـدیل کارکنان بر عملیات مرتبط بـا آنهـا، تجزیـه وتحلیل می شود؟ – آیا مسئولیتهاي کنترلی کارکنان انتفالی یا منفصل به سایر کارکنان واگذار می شود؟ – آیا اثر تعدیل چشمگیر نیروي انسـانی بـر روحیه و رفتار کارکنان باقیمانده مورد توجه قرار می گیرد؟

– آیا اقدام هاي احتیاطی براي پیشـگیري از پیامدهاي نارضایتی کارکنان سابق انجام می شود؟ عملیات برون مرزي: – آیامدیریت از فرهنـگ سیاسـی، حقـوقی، تجــاري و اجتمــاعی محــیط هــا و منــاطق عملیات برون مرزي آگاهی دارد؟ – آیا کارکنان به آداب و رسوم و قوانین ایـن محیطها آگاه شده اند؟ – آیا به هنگام رویـداد اخـتلال در عملیـات برون مرزي، یا سازو کارهاي برقراري ارتباط با آن، رویه هاي جانشین به کار می رود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نتیجه گیري ها / اقدام هاي لازم: تائیدشده توسط مدیر فنی: تاریخ: ١٠ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد فن آوري جدید: – آیا اطلاعات مربوط به پیشرفتهاي فن آوري از طریق تهیه گزارشهاي لازم، دریافت مشاوره، حضور در سمینار ها یا سرمایه گذاري مشترك یا شرکتهاي پیشرو در امر تحقیق و توسعه گردآوري می شود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا فن آوریهاي جدیدیا کاربرد هاي جدید فن آوريها، که به وسیله رقیبان ابداع میشود تعقیب می شود؟ – آیا سازو کارهایی وجود دارد که از راه در آمیختن کاربردهاي جدید فن آوري با فرآیندهاي تولیدي یا سیستم هاي اطلاعاتی، از این کاربردها بهره برداري کنند و این بهره برداري را به کنترل درآورند؟ – آیا توانایی پیش بینی معقول نتایج عملیاتی ومالی وجود دارد؟

– آیا کفایت سیستمهاي اطلاعاتی و فعالیتهاي کنترلی موجود براي خط تولید، محصول یا فعالیت جدید، ارزیابی می شود؟ -آیا طرحهایی براي استخدام وآموزش افراد متخصص در زمینه تولید محصولات یا انجام فعالیتها جدید تهیه وتدوین می شود، – آیا به منظور پیگیري نتایج اولیه و در صورت لزوم بهبود تولید و بازار یابی رویه هایی برقرار می شود؟ –

آیا الزامات گزارش دهی مالی، قانونی و مقرراتی، شناسایی و از آنها پیروي می شود؟ – آیا آثار خط تولید، محصول، فعالیت و تحصیل شرکتهاي جدید بر سایر محصولات وسود آوري شرکت، تحت نظارت قرار می گیرد؟

آرمان پرداز خبره

شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

مقابله با ریسک ها در بازار فارکس

ریسک، جزیی از تمامی مبادلات است. حتی می توان چنین گفت که ریسک جزیی ثابت در تمامی ابعاد زندگی انسان است؛ چرا که هموارد در زندگی با مسائلی روبرو هستیم که در آن ها ممکن است چندین نتیجه احتمالی در پیش روی ما باشد. تجارت نیز پر از ریسک های مختلف است و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

image-20201021105245-1.jpeg

ریسک در فارکس و تجارت هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. بسیاری از افراد جسارت به خرج داده، در معاملات خود ریسک می کنند و از این راه به سود هنگفتی دست پیدا می کنند. بسیاری از افراد هم ممکن است با ریسک کردن تمام سرمایه و دارایی خود را از دست بدهند. در هر صورت، وجود ریسک مانعی برای ورود به بازار فارکس به حساب نمی آید؛ چرا که هر معامله گری می داند که ریسک جزیی ثابت از تجارت و معاملات مالی است.

در بازار فارکس ریسک های مختلفی وجود دارند. از ریسک هایی که مربوط به بروکر فارکس مورد استفاده می شوند گرفته تا ریسک هایی که در معاملات می توانند موجب سود یا زیان تریدر بشوند. از سوی دیگر، خطاهای ذهنی و هیجانی شدن معامله گر هم می توانند بر روی تصمیم گیری های او اثر گذاشته و ریسک معاملات را از حالت عادی هم بیشتر کنند.

در این مطلب به بررسی مهم ترین ریسک ها در بازار فارکس پرداخته و به توضیح درباره چگونگی مدیریت ریسک در فارکس خواهیم پرداخت.

کنترل ریسک در فارکس

معامله در بازار فارکس به دلیل وجود نوسانات زیاد در این بازار، همواره با ریسک های بسیاری همراه است. یکی از اصلی ترین عواملی که بازار فارکس را به یک بازار پر ریسک و در عین حال جذاب تبدیل می کند، وجود اهرم ها یا لوریج هاست. اهرم ها از سوی کارگزاری های فارکس به کاربران داده می شوند و با استفاده از آن ها می توان با یک سرمایه اندک معامله های بزرگ انجام داد. مثلا با 100 دلار سرمایه اولیه و اهرم 1:100 می توان تا سقف 10 هزار دلار معامله انجام داد. کارگزاری فارکسر استفاده از ضریب اهرمی بیشتر از 10 برابر سرمایه در بازار فارکس توصیه نمی کند و از نظر کارگزاری فارکسر انجام معاملات با ضریب اهرمی بالای 10 برابر سرمایه می تواند منجر به ریسک جدی شود.

اهرم ها با وجود آن که بسیار جذاب به نظر می رسند، یکی از عوامل مهم در ریسکی بودن معاملات در فارکس هستند. با این وجود با داشتن مهارت در مدیریت ریسک و روش های این کار، می توان از ضرر و زیان در معاملات فارکس جلوگیری کرده و به سودهای شگفت انگیزی دست یافت.

کنترل ریسک در بازار فارکس 4 قانون اصلی دارد:

  • باید بین ریسک های مجاز و معقول و ریسک های غیر قابل قبول تمایز قائل شد.
  • برای آن که بتوان پیش بینی میزان ریسک در معاملات را به شکلی دقیق انجام داد، باید تحلیل و آنالیزی صحیح از بازار به عمل آورد
  • یک تریدر در فارکس باید سرعت عکس العمل بالایی داشته باشد تا هنگامی که جهت حرکت بازار معکوس شد، بتواند تصمیم گیری مناسبی از خود نشان دهد
  • برای جلوگیری از ریسک های غیر معقول و غیر قابل قبول باید از استراتژی های معاملاتی مناسبی استفاده کرد.

یکی از مهم ترین مواردی که در این حیطه حائز اهمیت است، توانایی برآورد دقیق از میزان موفقیت یا شکست در هر ارزیابی ریسک های معاملاتی معامله است. این توانایی است که نشان می دهد یک تریدر تا چه حد می تواند میزان ریسک در معاملات را پیش بینی کند و دقت او به چه اندازه است. برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و برآورد صحیح، باید از رویکردهای تحلیلی بازار به دقت استفاده کرد.

شرایط بازار فارکس با استفاده از دو رویکرد تحلیلی عمده تکنیکال و بنیادی ارزیابی می شود. تحلیل تکنیکال فارکس بر ارزیابی قیمت ها، روند نمودارها و اندیکاتورها و حجم معاملات متمرکز است و از این طریق رفتار معامله گران در فارکس را پیش بینی می کند که توسط کارگزاری فارکسر ارائه می شود. تحلیل بنیادی فارکس، رویکردی است که در آن به عوامل مختلف موثر بر بازار، مانند عوامل اقتصادی، مناسبات سیاسی و. توجه می شود. این رویکرد نیازمند درک بسیار عمیقی از رویدادها و ارتباط متقابل آن ها با یکدیگر است.

برای ارزیابی ریسک های معاملاتی آن که بتوانید ارزیابی مناسبی از میزان ریسک در معاملات ارزی فارکس داشته باشید، باید بتوانید از این رویکردهای تحلیلی به خوبی استفاده کنید. یک تریدر موفق برای ارزیابی بازار درباره پویایی بازار مد نظرش به خوبی تحقیق و مطالعه می کند. او می تواند با بررسی روند قیمت ها و نمودارها، متوجه شود که در چه مقاطعی قیمت ها به حرکت در می آیند و چه زمانی برای چه نوع معاملاتی مناسب تر است. هر چه بهتر بتوان میزان ریسک در معامله را اندازه گیری کرد، بهتر می توان آن ریسک را مدیریت کرد. پس اگر قصد دارید بهتر با ریسک در بازار فارکس مقابله کنید، توانایی تحلیل خود را بالا ببرید.

در معاملات خود احتمالات مختلف را در نظر بگیرید؛ این کار باعث می شود تا در برابر شرایط مختلف آمادگی بیشتری داشته باشید. هم چنین بهتر است با بررسی نمودارها و ارزیابی هایی که به عمل آورده اید، محدوده ای به عنوان لاین خطر تعیین کنید؛ به این معنی که نشانه ای وجود داشته باشد که با رسیدن به آن، معاملات را پایان داده و پیش از آن که بازار به سطح خطر برسد اقدام لازم را انجام دهید.

استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که باید برای کنترل ریسک در فارکس مورد توجه قرار بگیرد، استراتژی معاملاتی است.

در حین معاملات ارزی در بازار فارکس و به ویژه هنگام بروز نوسانات و یا زیان کردن در معاملات، تریدرها هیجانی می شوند. از دست دادن سرمایه می تواند هر کسی را در شرایط احساسی خطر قرار دهد و همین عامل بر تصمیم گیری های تریدرها موثر است. در چنین شرایطی دو عامل می توانند بسیار موثر باشند: یکی آمادگی روانی برای مواجه شدن با زیان و در نظر گرفتن احتمالات ممکن، دیگری داشتن یک استراتژی مناسب معاملاتی.

استراتژی معاملاتی مناسب به تریدر کمک می کند تا در شرایط هیجانی، باز هم بتواند مسیر خود را به درستی پیدا کرده و تصمیمات منطقی و درست بگیرد. استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به تجربه عملی و دانش فرد در بازار فارکس بستگی دارد. برخی از استراتژی های رایج هم می توانند به کاهش ریسک کمک کنند. کارگزاری فارکسر FOREXer به شما پیشنهاد می کند پس از تسلط کامل و یادگیری کنترل ریسک در معاملات فارکس وارد این بازار شوید.

به عنوان مثال، یکی از استراتژی های معروف، استراتژی آنتی مارتینگل است. در این استراتژی با هر بار زیان کردن، تریدر حجم معاملات خود را نصف می کند تا از ضرر های بیشتر جلوگیری کند. اما با سود کردن حجم معاملاتی دو برابر می شود؛ یعنی تریدر با سود خود سرمایه گذاری می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.